Dietetik och klinisk nutrition III: Internmedicin, cancer, enteral och parenteral nutrition

Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-75017 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp, Dietetik och folkhälsa 15 hp, Grundläggande medicinsk fysiologi 15 hp, Psykologi AI 15 hp, Dietetik och klinisk nutrition I 15 hp, Kostvetenskap CI 15 hp (Kostsociologi 7,5 hp och Vetenskaplig metod 7,5 hp) med lägst betyget godkänd samt genomgången kurs Dietetik och klinisk nutrition II 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: