Examensarbete i växtmolekylärbiologi (1 år, 60 hp)

Studietakt: 100% Ansök
Ort: Umeå Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UMU-50928 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2014 period 1
Sista anmälningsdag:
Behörighet: De tre obligatoriska kurserna i Master programmet i Växt- och skogsbioteknik (Växters cell- och molekylärbiologi, 15 hp, Tillväxt och utveckling hos växter 15 hp, Växtbioteknik och molekylär förädling 15 hp) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.