Examensarbete i kulturgeografi

Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Umeå Högskolans hemsida
Anmälningskod: UMU-29195 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: Univ: 60 hp Kulturgeografi eller motsvarande varav 15 hp Kulturgeografiska metoder eller motsvarande.
Undervisningsspråk: