Persiska B (0,5 år, 30 hp)

Studietakt: 100% Ansök
Ort: Uppsala Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-06604 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Sista anmälningsdag:
Behörighet: 22,5 hp från Persiska A.