Hindi C (0,5 år, 30 hp)

Studietakt: 100% Ansök
Ort: Uppsala Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-56404 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 4
Sista anmälningsdag:
Behörighet: 30 hp i Hindi A + 22,5 hp i Hindi B