Fördjupningsprojekt, fysiologi D

Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-37700 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Godkända kurser om lägst 180 hp inkl. kurser om 90 hp inom farmaceutisk biovetenskap (varav minst 12 hp fysiologi eller motsvarande kunskaper från medicinsk, veterinärmedicinsk naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk:
 
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-87700 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Godkända kurser om lägst 180 hp inkl. kurser om 90 hp inom farmaceutisk biovetenskap (varav minst 12 hp fysiologi eller motsvarande kunskaper från medicinsk, veterinärmedicinsk naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: