Tillämpad persiska (0,5 år, 30 hp)

Studietakt: 100% Ansök
Ort: Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-06608 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Sista anmälningsdag:
Behörighet: Persiska 2 eller Persiska A och B.
Studietakt: 100% Ansök
Ort: Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-56611 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 4
Sista anmälningsdag:
Behörighet: Persiska 2 eller Persiska A och B.