Tropisk ekologi (0,3 år, 15 hp)

Studietakt: 100% Ansök
Ort: Umeå Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UMU-50216 Lärosätets hemsida
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2014 period 1
Sista anmälningsdag:
Behörighet: 60 hp biologi varav minst 15 hp ekologi eller 60 hp geovetenskap och 15 hp ekologi , eller motsvarande.