Translationell forskningsmetodik inom medicin (0,5 år, 30 hp)

Studietakt: 100% Ansök
Ort: Uppsala Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-92504 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Sista anmälningsdag:
Behörighet: Behörig att antas är den som har 120 hp eller motsvarande kunskaper från medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk, farmaceutisk, naturvetenskaplig eller motsvarande utländsk utbildning.