Masteruppsats i nationalekonomi II (0,3 år, 15 hp)

Studietakt: 100% Ansök
Ort: Umeå Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UMU-23112 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2014 period 2
Sista anmälningsdag:
Behörighet: Univ: För tillträde till kurs krävs normalt 90 hp i nationalekonomi varav 30 hp på C-nivå (inklusive examensarbete omfattande 15 hp), Matematik för ekonomer I D7 samt Masteruppsats I.Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.