Kulturbärande religioner (0,4 år, 7,5 hp)

Studietakt: 33% Ansök
Ort: Uppsala Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-06047 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Sista anmälningsdag:
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Engelska 6