Ungas identitetsformering i det mångkulturella samhället (0,3 år, 7,5 hp)

Studietakt: 50% Ansök
Ort: Uppsala Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-73110 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Sista anmälningsdag:
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.