Kognitiv Neuropsykologi

Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Umeå Högskolans hemsida
Anmälningskod: UMU-21102 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Kurserna 2KO015 Statistik och empirisk metod samt 1LI004 Vetenskaplig kommunikation inom kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap eller motsvarade.
Undervisningsspråk: