Musikpsykologi, baskurs A I (0,5 år, 15 hp)

Studietakt: 50% Ansök
Ort: Uppsala Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-75503 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Sista anmälningsdag:
Behörighet: Grundläggande behörighet. Önskvärt är att den sökande har eget intresse för musik och dess betydelse för människan. Förtrogenhet med musikalisk fackterminologi underlättar studierna.