Tyska, Kvalifikationskurs

Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: UMU-14805 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Tyska steg 2 Eller: Tyska 2 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ:Tyska, Nybörjarkurs II, 7,5 hp
Undervisningsspråk:
 
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Umeå Högskolans hemsida
Anmälningskod: UMU-14814 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Tyska steg 2 Eller: Tyska 2 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) eller Univ:Tyska, Nybörjarkurs II, 7,5 hp
Undervisningsspråk: