Språkkontakt och flerspråkighet (0,3 år, 7,5 hp)

Studietakt: 50% Ansök
Ort: Uppsala Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-57736 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 4
Sista anmälningsdag:
Behörighet: 30 hp i språkvetenskapligt ämne.