Latin B

Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-07603 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Minst 21 hp från Latin A 30 hp (5LA105) vari skall ingå delkursen Latinsk formlära och syntax.
Undervisningsspråk: