Förvaltningsrättslig översiktskurs (0,3 år, 15 hp)

Studietakt: 100% Ansök
Ort: Uppsala Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-21501 Lärosätets hemsida
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 5
Sista anmälningsdag:
Behörighet: Grundläggande behörighet
Studietakt: 100% Ansök
Ort: Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-71507 Lärosätets hemsida
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Sista anmälningsdag:
Behörighet: Grundläggande behörighet