Modellering och simuleringsmetoder för partikeltransport

Studietakt: 33 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-63044 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: 120 hp. Grundläggande kunskap om joniserande strålning motsvarande Modern fysik (1TE078) eller Kärnfysik (1FA346) och Partikelfysik (1FA347).
Undervisningsspråk: