Introduktion till diskret matematik

Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Umeå Högskolans hemsida
Anmälningskod: UMU-75802 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Matematiska metoder (6MA022) eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: