Att gestalta det förflutna (0,3 år, 7,5 hp)

Studietakt: 50% Ansök
Ort: Utbildningens hemsida
Anmälningskod: UU-02321 Lärosätets hemsida
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Sista anmälningsdag:
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2