Språkvetenskaplig teori och metod

Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Umeå Högskolans hemsida
Anmälningskod: UMU-17520 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Gy: En B samt Univ: 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne, eller motsvarande
Undervisningsspråk: