1 2  
Visar 1-50 av 56 utbildningar
Utbildning
Anhörigperspektiv inom socialt arbete (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41813
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Att leda grupper och gruppaktiviteter inom hälso- och sjukvården (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-61000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen eller minst 240 hp från utbildning som leder till psykologexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Barn och unga: Socialt arbete, livsvillkor och sociala problem (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41796
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41797
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41814
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
De äldre i välfärdsstaten (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41784
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41785
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Den svenska modellen: Välfärdssamhällets principer, utfall och utmaningar för det sociala arbetet. (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41816
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med för programmet relevanta kurser om minst 90 hp och Engelska B, eller motsvarande
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41817
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med för programmet relevanta kurser om minst 90 hp och Engelska B, eller motsvarande
Undervisningsspråk: Engelska
Evidens och implementering i hälso- och sjukvård (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-62002
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller idrott och träning. Alternativt yrkesexamen om minst 180 hp inom något av dessa områden varav minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete, alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Evidens och kunskap inom socialt arbete (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41791
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Funktionshinder - socialvetenskapliga perspektiv (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-23515
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 180 hp eller grundexamen om minst 180 hp, varav 90 hp i annat relevant ämne. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
Undervisningsspråk: Svenska
Genus i socialt arbete (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41810
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41811
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Gerontologiskt socialt arbete (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-23516
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 180 hp eller grundexamen om minst 180 hp, varav 90 hp i annat relevant ämne.
Undervisningsspråk: Svenska
Handledningsutbildning för praktikhandledare inom socionomutbildning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25829
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Social omsorgsexamen (180 hp) eller Socionomexamen (210 hp). Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andraspråk kurs 3 eller B samt gymnasiets Engelska kurs 6 eller A.
Undervisningsspråk: Svenska
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41786
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Hjälpande professionella relationer inom socialt arbete (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41815
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Kvalitativ forskningsmetod (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41788
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Kvantitativ forskningsmetod (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41787
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i socialt arbete (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41819
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen inklusive 90 hp i socialt arbete, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Missbruk och beroende - samhälle, biologi, individ (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-23509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 180 hp eller grundexamen om minst 180 hp, varav 90 hp i annat relevant ämne. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
Undervisningsspråk: Svenska
Organisation och ledarskap i socialt arbete (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41794
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41795
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-62019
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykosocialt arbete II (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41806
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41807
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Senare del av program (samhällsvet), för dig som läst minst motsv termin 1 Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-S2004
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Örnsköldsvik
Anmälningskod: UMU-S2006
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: UMU-S2078
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-S2080
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Skellefteå
Anmälningskod: UMU-S2084
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: UMU-S2088
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Sökande ska uppfylla grundläggande och särskild behörighet till termin ett samt ha godkända kurser som motsvarar det sökta programmets tidigare terminer.
Undervisningsspråk: Svenska
Sexualmedicin - en introduktion (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-61022
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Skolsocialt arbete och elevhälsa (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41804
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Social och juridisk rådgivning i socialt arbete: att utreda och förebygga social utsatthet (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41808
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Sociala perspektiv på psykisk hälsa, välfärd och normalitet (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41789
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Socialpedagogik i socialt arbete (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41792
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41793
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Socialt arbete med alkohol- och drogproblem (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41800
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41801
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Socialt arbete med barn och unga (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-23512
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 180 hp eller grundexamen om minst 180 hp, varav 90 hp i annat relevant ämne. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
Undervisningsspråk: Svenska
Socialt arbete med storstadsprofil (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-43807
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b/ 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-43808
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b/ 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Socialt arbete: Fattigdom och välfärd (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41798
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41799
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Socialt arbete: Funktionshinder och välfärd (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41802
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41803
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Socionom (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Norrköping
Anmälningskod: LIU-50001
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 5 (matematik B och samhällskunskap A) eller områdesbehörighet A5 (matematik 2a alternativt matematik 2b alternativt matematik 2c och samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2). Särskilt urval: 30 % av platserna kommer att ges till sökande med två års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Sökande i den här gruppen kommer dock att meritvärderas på sina betyg.
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19777
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-29777
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2QJ7
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19124
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Bollnäs
Anmälningskod: HIG-19125
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Hudiksvall
Anmälningskod: HIG-19126
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Norrtälje
Anmälningskod: HIG-19127
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Södertälje
Anmälningskod: HIG-19207
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52329
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Undervisningsspråk:
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52333
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Undervisningsspråk:
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69046
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt antingen- områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller- områdesbehörighet 5 (Matematik B och Samhällskunskap A).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69151
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt antingen- områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller- områdesbehörighet 5 (Matematik B och Samhällskunskap A).
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-41011
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-41500
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-41010
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Helsingborg
Anmälningskod: LU-80408
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5)
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-80409
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5)
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-81403
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5)
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Helsingborg
Anmälningskod: LU-81404
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5)
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-55518
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-42804
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41782
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-41783
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5).
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01212
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-01214
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01217
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-01290
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Skellefteå
Anmälningskod: UMU-S2082
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P2400
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39505
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Undervisningsspråk: Svenska
Socionomprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39501
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2  
Visar 1-50 av 56 utbildningar