demens 


pixel

Visar 1-12 av 12 utbildningar
Valda utbildningar
Klicka på knappen "Lägg till" för att lägga till utbildningar för jämförelse
pixel
Utbildning Högskola Jämför
Expandera resultat
Att vårda personer med demens (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: HKR-11130 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Godkänt resultat på minst 135 hp varav minst 60 hp inom omvårdnad, kursen demenssjukdomar 7,5 hp samt legitimation som sjuksköterska eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskolan Kristianstad
Expandera resultat
Att åldras med omsorg (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: HJ-11166 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången Gerontologi, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: HJ-21133 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2014 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången Gerontologi, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskolan i Jönköping
Expandera resultat
Demens och psykisk ohälsa hos äldre (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Västerås Högskolans hemsida
Anmälningskod: MDH-12020 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Mälardalens högskola
Expandera resultat
Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Västerås Högskolans hemsida
Anmälningskod: MDH-12012 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Examen inom vård, medicin eller motsvarande samt Sv B och En A. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Sv B.
Undervisningsspråk: Svenska
Mälardalens högskola
Expandera resultat
Demens och psykiska sjukdomar hos äldre (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: HJ-21086 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre. Dispens medges från kravet i Engelska.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskolan i Jönköping
Expandera resultat
Demenssjukdom och omvårdnad vid demens - grundläggande kurs för sjuksköterskor (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-40005 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska.
Undervisningsspråk: Svenska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt (1 år, 15 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: HKR-11681 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Legitimation som sjuksköterska samt godkänt resultat om minst 135 hp varav 60 hp inom omvårdnad eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskolan Kristianstad
Expandera resultat
Grundläggande vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: MDH-22010 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Mälardalens högskola
Expandera resultat
Personcentrerad vård vid demenssjukdom (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: HJ-11175 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Demens och psykiska sjukdomar hos äldre, 7,5 hp eller Gerontologi om minst 7,5 hp. Dessutom krävs minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskolan i Jönköping
Expandera resultat
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Stockholm Högskolans hemsida
Anmälningskod: SHH-44315 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska - Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive uppsats om 15hp och/eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
Undervisningsspråk: Svenska
Sophiahemmet Högskola
Expandera resultat
Vård av personer med demenssjukdom, avancerad nivå (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Norrköping Högskolans hemsida
Anmälningskod: LIU-89571 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Kandidatexamen, alternativt yrkesexamen om minst 180 hp med relevans för omvårdnad t ex sjuksköterska eller arbetsterapeut inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete), samt godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Norrköping Högskolans hemsida
Anmälningskod: LIU-89578 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Kandidatexamen, alternativt yrkesexamen om minst 180 hp med relevans för omvårdnad t ex sjuksköterska eller arbetsterapeut inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete), samt godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Undervisningsspråk: Svenska
Linköpings universitet
Expandera resultat
Vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: MDH-22011 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Examen på grundnivå omfattande 180 hp inom vård, medicin, omsorg eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 samt Engelska A/Engelska 5. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 2.
Undervisningsspråk: Svenska
Mälardalens högskola
Visar 1-12 av 12 utbildningar
pixel