Visar 1-7 av 7 utbildningar
Utbildning
Att åldras med omsorg (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-21133
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången Gerontologi, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Demens och psykisk ohälsa hos äldre (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-12020
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-12012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen inom vård, medicin eller motsvarande samt Sv B och En A. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Sv B.
Undervisningsspråk: Svenska
Demens och psykiska sjukdomar hos äldre (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-21086
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre. Dispens medges från kravet i Engelska.
Undervisningsspråk: Svenska
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt (1 år, 15 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HKR-12937
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Legitimation som sjuksköterska samt godkänt resultat om minst 135 hp varav 60 hp inom omvårdnad eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterprogram i gerontologi (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-MS115
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp inom vårdvetenskap, medicin, socialt arbete, psykologi avseende vuxna, rehabilitering eller motsvarande.
Undervisningsspråk:
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SHH-44317
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska - Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive uppsats om 15hp och/eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
Undervisningsspråk: Svenska
Visar 1-7 av 7 utbildningar