Visar 1-11 av 11 utbildningar
Utbildning
Att åldras med omsorg (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-21133
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången Gerontologi, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Att åldras med omsorg (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-11166
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången Gerontologi, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Demens och psykisk ohälsa hos äldre (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-12012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-12000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Examen inom vård, medicin eller motsvarande och Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-21180
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre, eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk:
Magisterprogram i gerontologi (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-MS115
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp inom vårdvetenskap, medicin, socialt arbete, psykologi avseende vuxna, rehabilitering eller motsvarande.
Undervisningsspråk:
Magisterprogram i gerontologi (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-MS115
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp inom vårdvetenskap, medicin, socialt arbete, psykologi avseende vuxna, rehabilitering eller motsvarande.
Undervisningsspråk:
Personcentrerad vård vid demenssjukdom (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-11175
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Demens och psykiska sjukdomar hos äldre, 7,5 hp eller Gerontologi om minst 7,5 hp. Dessutom krävs minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre.
Undervisningsspråk: Svenska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SHH-44319
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska - Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive uppsats om 15hp och/eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
Undervisningsspråk: Svenska
Vård av personer med demenssjukdom (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Norrköping
Anmälningskod: LIU-89578
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen, alternativt yrkesexamen om minst 180 hp med relevans för omvårdnad t ex sjuksköterska eller arbetsterapeut inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete) . Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Undervisningsspråk: Svenska
Vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-22011
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå omfattande 180 hp inom vård, medicin, omsorg eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En A/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från Sv B/Sv 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Visar 1-11 av 11 utbildningar