Visar 1-11 av 11 utbildningar
Utbildning
Att åldras med omsorg (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-11166
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången Gerontologi, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-21133
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången Gerontologi, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Demens och psykisk ohälsa hos äldre (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-12020
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Demens och psykisk ohälsa hos äldre - klinisk bild, utredning och behandling (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-12012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen inom vård, medicin eller motsvarande samt Sv B och En A. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Sv B.
Undervisningsspråk: Svenska
Demens och psykiska sjukdomar hos äldre (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-21086
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre. Dispens medges från kravet i Engelska.
Undervisningsspråk: Svenska
Demenssjukdom och omvårdnad vid demens - grundläggande kurs för sjuksköterskor (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-40005
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska.
Undervisningsspråk: Svenska
Geriatrisk omvårdnad vid psykisk ohälsa och kognitiv svikt (1 år, 15 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HKR-11681
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Legitimation som sjuksköterska samt godkänt resultat om minst 135 hp varav 60 hp inom omvårdnad eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HKR-12937
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Legitimation som sjuksköterska samt godkänt resultat om minst 135 hp varav 60 hp inom omvårdnad eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Grundläggande vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-22010
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Personcentrerad vård vid demenssjukdom (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HJ-11175
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Demens och psykiska sjukdomar hos äldre, 7,5 hp eller Gerontologi om minst 7,5 hp. Dessutom krävs minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre.
Undervisningsspråk: Svenska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SHH-44317
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska - Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive uppsats om 15hp och/eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/medicinsk vetenskap
Undervisningsspråk: Svenska
Vård av personer med demenssjukdom, avancerad nivå (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Norrköping
Anmälningskod: LIU-89578
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen, alternativt yrkesexamen om minst 180 hp med relevans för omvårdnad t ex sjuksköterska eller arbetsterapeut inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete), samt godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Undervisningsspråk: Svenska
Vård och omsorg om äldre personer med demens och psykisk ohälsa (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-22011
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå omfattande 180 hp inom vård, medicin, omsorg eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 samt Engelska A/Engelska 5. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 2.
Undervisningsspråk: Svenska
Visar 1-11 av 11 utbildningar