1 2 3  
Visar 1-50 av 137 utbildningar
Utbildning
Applied Physics, Msc Progr (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-04009
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Complex Adaptive Systems, Msc Progr (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-11009
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Teknisk fysik, civilingenjör (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-57000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Wireless, Photonics and Space Engineering, Msc Progr (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-29009
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Tekniskt/Naturvetenskapligt basår (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borlänge
Anmälningskod: HDA-H2NKU
Studieform: Normal
Nivå: Program, förutbildning
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Borlänge
Anmälningskod: HDA-H2Q5E
Studieform: Normal
Nivå: Program, förutbildning
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
Undervisningsspråk: Svenska
Produktionsteknik, magister (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-98492
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen, alternativt en till omfattningen motsvarade högskoleingenjörsexamen, inom maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande. I utbildningen på grundnivå skall minst 15 hp matematik innefattande grundläggande kunskaper i analys, linjär algebra och statistik ingå. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Produktionsteknik, magister (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-95274
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Kandidatexamen, alternativt en till omfattningen motsvarade högskoleingenjörsexamen, inom maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande. I utbildningen på grundnivå skall minst 15 hp matematik innefattande grundläggande kunskaper i analys, linjär algebra och statistik ingå. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Bred ingång (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68644
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68888
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68887
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Teknisk fysik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68678
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68886
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Teknisk fysik med behörighetsgivande bastermin (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68889
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68963
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighetTeknologie eller filosofie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen, 180 hp, inom Teknisk Fysik, respektive Fysik, eller motsvarande.Särskild behörighetKurser inom följande områden och poängantal krävs:- Matematik, minst 52 hp, omfattande grundläggande en- och flervariabelanalys, linjär algebra, vektoranalys, komplex analys, transformteori, numerisk analys, matematisk statistik och sannolikhetslära.- Grundläggande fysik och teknisk fysik, minst 90 hp, omfattande grundläggande klassisk och modern fysik, inklusive kvantmekanik och fasta tillståndets fysik, samt introduktion till nanovetenskap.- Programmeringsteknik, minst 6 hp.- Humaniora och samhällsvetenskap med relevans för ingenjörsarbetet, minst 10 hp.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69177
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighetTeknologie eller filosofie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen, 180 hp, inom Teknisk Fysik, respektive Fysik, eller motsvarande.Särskild behörighetKurser inom följande områden och poängantal krävs:- Matematik, minst 52 hp, omfattande grundläggande en- och flervariabelanalys, linjär algebra, vektoranalys, komplex analys, transformteori, numerisk analys, matematisk statistik och sannolikhetslära.- Grundläggande fysik och teknisk fysik, minst 90 hp, omfattande grundläggande klassisk och modern fysik, inklusive kvantmekanik och fasta tillståndets fysik, samt introduktion till nanovetenskap.- Programmeringsteknik, minst 6 hp.- Humaniora och samhällsvetenskap med relevans för ingenjörsarbetet, minst 10 hp.
Undervisningsspråk: Engelska
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-32114
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-SD120
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-E0702
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-E0702
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, biomedicinsk fysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA535
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, nanofysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA534
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, optisk fysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA533
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, subatomär och astrofysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA532
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, teoretisk fysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA531
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk mekanik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-E0703
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-E0703
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram, teknisk mekanik, Spår, fluidmekanik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA521
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk mekanik, Spår, hållfasthetsteknik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA522
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk mekanik, Spår, ljud och vibrationer, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA523
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i elektronikdesign (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Norrköping
Anmälningskod: LIU-50112
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50116
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Elektroteknik, inriktning signalbehandling och vågutbredning, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-62003
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidat- eller ingenjörsexamen i elektroteknik, datorteknik eller teknisk fysik, inkl inledande kurser på grundnivå i elektronik, kretsteori och matematik (flerdimensionell analys). -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-62018
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidat- eller ingenjörsexamen i elektroteknik, datorteknik eller teknisk fysik, inkl inledande kurser på grundnivå i elektronik, kretsteori och matematik (flerdimensionell analys). -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Aktuell forskning i fysik 2 (0 år, 2 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53022
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Univ: Minst 90 hp i fysik eller motsvarande kunskaper En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Aktuell forskning i fysik 4 (0 år, 2 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53024
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Univ: Minst 90 hp i fysik eller motsvarande kunskaper En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Allmän relativitetsteori D (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53002
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Analytisk mekanik (5FY001, 6 hp) och Elektrodynamik med vektoranalys (5FY014, 7,5hp) eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Analytisk mekanik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53118
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Flervariabelanalys (5MA010, 7,5 hp), Differentialekvationer för fysiker (5MA083, 10,5 hp) samt Mekanik II (5FY116, 4,5 hp) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Engelska
Analytisk mekanik C (0,3 år, 6 hp)
Studietakt: 40 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53171
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Fysikens matematiska metoder (5MA014, 15 hp) eller Differentialekvationer (5MA054, 7,5 hp) och Flervariabelanalys (5MA010, 7,5 hp) samt Klassisk mekanik (5FY041, 9 hp), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Arktisk vetenskap A (0,2 år, 4,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kiruna
Anmälningskod: UMU-53122
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Fysik B. Eller: Fysik 2 (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Kiruna
Anmälningskod: UMU-F5310
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Fysik B. Eller: Fysik 2 (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)
Undervisningsspråk: Engelska
Astrofysik C (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53100
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Univ: 5FY076 Statistisk fysik 1, 4,5hp. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Atom- och molekylfysik C (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53080
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Kvantmekanik 1 C (FYSC35), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Atom- och molekylfysik C (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53080
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Univ: Kvantmekanik 1 C (FYSC35), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53007
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Strömningslära (5FY104, 7,5 hp) och Teknisk beräkningsvetenskap I (5DV116, 4,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerade beräkningsmetoder i flödesmekanik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53007
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Strömningslära (5FY104, 7,5 hp) och Teknisk beräkningsvetenskap I (5DV116, 4,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerade material (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53115
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Fasta tillståndets fysik (5FY020, 7,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerat projekt i fysik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53026
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 7,5 hp på avancerad nivå i fysik. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Bemannad rymdfart A (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-95301
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: Sommaren 2015
Behörighet: Fysik B. Eller: Fysik 2 (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)
Undervisningsspråk: Engelska
Beröringsfria mätmetoder (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53002
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Vågfysik och optik (5FY091, 6 hp) och Kvantfysik (5FY118, 4,5 hp) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Beröringsfria mätmetoder (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Vågfysik och optik (5FY091, 6 hp) och Kvantfysik (5FY118, 4,5 hp) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01534
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01534
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01546
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E. Eller: Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik Sjukhusfysik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01546
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E. Eller: Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
El- och vågrörelselära (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 80 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53016
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Klassisk mekanik (5FY040, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Elektrodynamik (0,3 år, 6 hp)
Studietakt: 40 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53003
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kursen Elektromagnetismens grunder (5FY127, 6 hp), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Elektrodynamik (0,3 år, 6 hp)
Studietakt: 40 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53003
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kursen Elektromagnetismens grunder (5FY127, 6 hp), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
  1 2 3  
Visar 1-50 av 137 utbildningar