1 2 3  
Visar 51-100 av 104 utbildningar
Utbildning
Klassisk mekanik A (0,3 år, 9 hp)
Studietakt: 60 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53105
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Metoder och verktyg för ingenjörer (5FY060, 7,5 hp), Programmeringsteknik med C och Matlab (5DV104, 7,5 hp) samt Envariabelanalys 2 (5MA011, 7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Klassisk mekanik A (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53164
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Programmeringsteknik med C och Matlab (5DV104, 7,5 hp) samt Envariabelanalys 2 (5MA011, 7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Kontinuummekanik (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-64493
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Mekanik II.
Undervisningsspråk: Svenska
Kraftelektronik (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-14419
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Elektromagnetism och Elkraftteknik.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantfysik (0,5 år, 6 hp)
Studietakt: 20 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53112
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Fysikens matematiska metoder (5MA122, 15 hp) eller Differentialekvationer för teknologer (5MA121, 7,5 hp) eller motsvarande samt Klassisk mekanik (5FY040, 7,5 hp) eller Mekanik I med experimentell metodik (5FY113, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantfysik (0,4 år, 4,5 hp)
Studietakt: 20 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53110
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Fysikaliska modellers matematik (5FY031, 10,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantfältteori I D (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53135
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: FYSD19 Kvantmekanik 2, D samt en av kurserna FYSD01 Allmänna relativitetsteori, D och FYSD05 Elektrodynamik II, D eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantmekanik 1 (0,3 år, 6 hp)
Studietakt: 40 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kursen Kvantfysik (5FY118, 4,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantmekanik 2 (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53015
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Kvantmekanik 1 (5FY156, 6 hp) eller Kvantmekanikens grunder (5FY157, 7,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantmekanikens grunder (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53001
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Kvantfysik (5FY118, 4,5 hp) eller Kvantfysik (5FY140, 6 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Laborativ problemlösning i fysik (0,3 år, 2 hp)
Studietakt: 10 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53009
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Laserfysik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53128
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Kvantmekanik 1 (5FY053, 6 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet (0,2 år, 6 hp)
Studietakt: 44 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-10069
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram, teknisk fysik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-E0702
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, biomedicinsk fysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA535
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, nanofysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA534
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, optisk fysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA533
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, subatomär och astrofysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA532
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, teoretisk fysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA531
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk mekanik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-E0703
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram, teknisk mekanik, Spår, fluidmekanik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA521
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk mekanik, Spår, hållfasthetsteknik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA522
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk mekanik, Spår, ljud och vibrationer, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA523
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogrammet i fysik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-05014
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till masterprogrammet i fysik krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, 60 högskolepoäng i fysik, samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A/5.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-M5014
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till masterprogrammet i fysik krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, 60 högskolepoäng i fysik, samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A/5.
Undervisningsspråk: Engelska
Mekanik baskurs (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-13024
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Algebra och geometri eller motsvarande kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Mekanik II (0,1 år, 4,5 hp)
Studietakt: 60 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53010
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Klassisk mekanik (5FY040, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Mekanik och energifysik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53023
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Fysik B samt Envariabelanalys 2 (5MA011, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Metoder och verktyg för ingenjörer (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53011
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Modellering och simulering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53055
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Envariabelanalys 1 och 2, Linjär algebra, Grundläggande matematisk statistik, Grundläggande programmeringsmetodik, Teknisk-vetenskapliga beräkningar/Numeriska metoder eller motsvarande En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Molekylspektroskopi med tillämpningar (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53127
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Kvantfysik (5FY118, 4,5 hp) eller Kvantfysik (5FY048, 7,5 hp) eller Biofysikalisk kemi: Spektroskopi (5KE038, 7,5 hp) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Monte Carlo-metoder D (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53104
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Modellering och simulering (5FY095 7,5hp) eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Nanovetenskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53108
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Fasta tillståndets fysik (5FY021, 10,5 hp) eller Fasta tillståndets fysik (5FY020, 7,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Produktionsteknik, magister (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-98492
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen, alternativt en till omfattningen motsvarade högskoleingenjörsexamen, inom maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande. I utbildningen på grundnivå skall minst 15 hp matematik innefattande grundläggande kunskaper i analys, linjär algebra och statistik ingå. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69177
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighetTeknologie eller filosofie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen, 180 hp, inom Teknisk Fysik, respektive Fysik, eller motsvarande.Särskild behörighetKurser inom följande områden och poängantal krävs:- Matematik, minst 52 hp, omfattande grundläggande en- och flervariabelanalys, linjär algebra, vektoranalys, komplex analys, transformteori, numerisk analys, matematisk statistik och sannolikhetslära.- Grundläggande fysik och teknisk fysik, minst 90 hp, omfattande grundläggande klassisk och modern fysik, inklusive kvantmekanik och fasta tillståndets fysik, samt introduktion till nanovetenskap.- Programmeringsteknik, minst 6 hp.- Humaniora och samhällsvetenskap med relevans för ingenjörsarbetet, minst 10 hp.
Undervisningsspråk: Engelska
Rymdfysik med mätteknik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53005
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Elektrodynamik (5FY146, 6 hp) eller Elektrodynamik med vektoranalys (5FY147, 7,5 hp) eller motsvarande samt Teknisk beräkningsvetenskap I (5DV116, 4,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Rymdplasmafysik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Analytisk mekanik C (5FY001, 6 hp) eller motsvarande samt Elektrodynamik C (5FY011, 6 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Solceller (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53140
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Fasta tillståndets fysik (5FY020, 7,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Statistisk fysik 1 C (0,2 år, 4,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53125
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Termodynamik (5FY083, 6 hp) och Kvantmekanik 1 (5FY053, 6 hp), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Strömningslära (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53103
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Klassisk mekanik A (5FY040, 7,5 hp) och Differentialekvationer för teknologer (5MA121, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Strömningslära (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53134
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Klassisk mekanik (5FY041, 9 hp) samt Fysikaliska modellers matematik (5FY031, 10,5 hp) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Systemidentifiering (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-61800
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 120 hp inklusive kurserna Linjär algebra II, Sannolikhet och statistik, Signaler och system samt Reglerteknik II eller Signalbehandling.
Undervisningsspråk: Engelska
Teknisk fysik, civilingenjör (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-57000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Tekniskt/Naturvetenskapligt basår (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borlänge
Anmälningskod: HDA-H2Q5E
Studieform: Normal
Nivå: Program, förutbildning
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c
Undervisningsspråk: Svenska
Termodynamik B (0,3 år, 6 hp)
Studietakt: 40 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53040
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Flervariabelanalys (5MA010, 7,5 hp) och Klassisk mekanik A (5FY041, 9 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Tillämpad beräkningsvetenskap (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-12004
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp inklusive flervariabelanalys, linjär algebra (Linjär algebra II), Programmeringsteknik II och Beräkningsvetenskap III eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskaplig visualisering (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-12000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp inklusive Programmeringsteknik 5 hp och Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Vindkraft - teknik och system (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-64424
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 120 hp, inklusive flervariabelanalys, mekanik, elektromagnetism, reglerteknik och strömningslära/fluidmekanik eller motsvarande. Rekommenderade förkunskaper är hållfasthetslära eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Wireless, Photonics and Space Engineering, Msc Progr (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-29009
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Wireless, Photonics and Space Engineering, Msc Progr (endast för Chalmersstudenter) (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-29001
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Virtuella världars fysik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-53100
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Matematik D, Fysik B. Eller: Matematik 3c, Fysik 2 (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)
Undervisningsspråk: Engelska
  1 2 3  
Visar 51-100 av 104 utbildningar