1 2 3  
Visar 51-100 av 114 utbildningar
Utbildning
Fysikens numeriska metoder C (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53101
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått kurserna Numeriska metoder (TDBA68, 3p), Teoretisk mekanik (FYSC36, 4p), Elektromagnetismens grunder (FYSB26, 4p), Vågfysik och optik (FYSB09, 4p), Modellering och simulering (5FY095, 7,5hp) samt Numeriska metoder för partiella differentialekvationer (5MA038, 7,5hp) eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Fördjupning i termodynamik (0,3 år, 1,5 hp)
Studietakt: 10 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53019
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Flervariabelanalys (5MA010, 7,5 hp) och Klassisk mekanik A (5FY041, 9 hp) eller motsvarande. Den studerande ska ha påbörjat kursen Termodynamik B (5FY083, 6 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Givarfysik A (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53117
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Fysik B från gymnasiet och Univ: 5MA011 Envariabelanalys 2 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Grundläggande mätteknik B (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53008
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Metoder och verktyg för ingenjörer (5FY060, 7,5 hp) eller Mekanik I med experimentell metodik (5FY113, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53021
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Metoder och verktyg för ingenjörer (5FY060, 7,5 hp) eller Mekanik I med experimentell metodik (5FY113, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Informationsteori, nätverk och marknader (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53013
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Programmeringsteknik med C och Matlab (5DV104, 7,5 hp) eller Programmeringsteknik med Python och Matlab (5DV105, 7,5 hp) eller motsvarande samt Statistik för tekniska fysiker (5MS007, 6 hp) eller Stokastik (5MS028, 15 hp) eller motsvarande samt Klassisk mekanik (5FY041, 9 hp) eller Mekanik och energifysik (5FY121, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Klassisk mekanik A (0,3 år, 9 hp)
Studietakt: 60 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53105
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Metoder och verktyg för ingenjörer (5FY060, 7,5 hp), Programmeringsteknik med C och Matlab (5DV104, 7,5 hp) samt Envariabelanalys 2 (5MA011, 7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Klassisk mekanik A (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53164
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Programmeringsteknik med C och Matlab (5DV104, 7,5 hp) samt Envariabelanalys 2 (5MA011, 7,5 hp) eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Kontinuummekanik (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-64493
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Mekanik II.
Undervisningsspråk: Svenska
Kraftelektronik (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-14419
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Elektromagnetism och Elkraftteknik.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvalitetsprojekt inom teknisk fysik (0,1 år, 3 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53024
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Fysikaliska modellers matematik 10,5 hp eller motsvarande samt Ingenjörens roll i arbetslivet 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Kvantfysik (0,5 år, 6 hp)
Studietakt: 20 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53112
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Fysikens matematiska metoder (5MA122, 15 hp) eller Differentialekvationer för teknologer (5MA121, 7,5 hp) eller motsvarande samt Klassisk mekanik (5FY040, 7,5 hp) eller Mekanik I med experimentell metodik (5FY113, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantfysik (0,4 år, 4,5 hp)
Studietakt: 20 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53110
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Fysikaliska modellers matematik (5FY031, 10,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantfältteori I D (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53135
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: FYSD19 Kvantmekanik 2, D samt en av kurserna FYSD01 Allmänna relativitetsteori, D och FYSD05 Elektrodynamik II, D eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantfältteori II D (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53113
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: FYSD24 Kvantfältteori I, D eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantmekanik 1 (0,3 år, 6 hp)
Studietakt: 40 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kursen Kvantfysik (5FY118, 4,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantmekanik 2 (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53015
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Kvantmekanik 1 (5FY156, 6 hp) eller Kvantmekanikens grunder (5FY157, 7,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Kvantmekanikens grunder (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53001
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Kvantfysik (5FY118, 4,5 hp) eller Kvantfysik (5FY140, 6 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Laborativ problemlösning i fysik (0,3 år, 2 hp)
Studietakt: 10 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53009
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Laserfysik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53128
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Kvantmekanik 1 (5FY053, 6 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Ledarskap för säkerhet i kärnteknisk verksamhet (0,2 år, 6 hp)
Studietakt: 44 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-10069
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram, teknisk fysik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-E0702
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-E0702
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, biomedicinsk fysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA535
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, nanofysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA534
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, optisk fysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA533
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, subatomär och astrofysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA532
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk fysik, Spår, teoretisk fysik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA531
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk mekanik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-E0703
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-E0703
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram, teknisk mekanik, Spår, fluidmekanik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA521
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk mekanik, Spår, hållfasthetsteknik, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA522
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram, teknisk mekanik, Spår, ljud och vibrationer, Endast sökbart för KTH:s civilingenjörsstudenter på termin 6 (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-MA523
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogrammet i fysik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-05014
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till masterprogrammet i fysik krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, 60 högskolepoäng i fysik, samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A/5.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-M5014
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till masterprogrammet i fysik krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, 60 högskolepoäng i fysik, samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A/5.
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogrammet i fysik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-05014
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till masterprogrammet i fysik krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, 60 högskolepoäng i fysik, samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A/5.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-M5014
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till masterprogrammet i fysik krävs förutom avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, 60 högskolepoäng i fysik, samt kunskaper i engelska motsvarande engelska A/5.
Undervisningsspråk: Engelska
Mekanik baskurs (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-13024
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Algebra och geometri eller motsvarande kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Mekanik II (0,1 år, 4,5 hp)
Studietakt: 60 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53010
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Klassisk mekanik (5FY040, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Mekanik och energifysik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53023
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet för högskolestudier även Fysik B samt Envariabelanalys 2 (5MA011, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Metoder och verktyg för ingenjörer (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53011
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Modellering och simulering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53055
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Envariabelanalys 1 och 2, Linjär algebra, Grundläggande matematisk statistik, Grundläggande programmeringsmetodik, Teknisk-vetenskapliga beräkningar/Numeriska metoder eller motsvarande En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Molekylspektroskopi med tillämpningar (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53127
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Kvantfysik (5FY118, 4,5 hp) eller Kvantfysik (5FY048, 7,5 hp) eller Biofysikalisk kemi: Spektroskopi (5KE038, 7,5 hp) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Monte Carlo-metoder D (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53104
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Modellering och simulering (5FY095 7,5hp) eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Nanovetenskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53108
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Fasta tillståndets fysik (5FY021, 10,5 hp) eller Fasta tillståndets fysik (5FY020, 7,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Produktionsteknik, magister (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-90320
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen, alternativt en till omfattningen motsvarade högskoleingenjörsexamen, inom maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande. I utbildningen på grundnivå skall minst 15 hp matematik innefattande grundläggande kunskaper i analys, linjär algebra och statistik ingå. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Produktionsteknik, magister (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-98492
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen, alternativt en till omfattningen motsvarade högskoleingenjörsexamen, inom maskinteknik, industriell ekonomi eller motsvarande. I utbildningen på grundnivå skall minst 15 hp matematik innefattande grundläggande kunskaper i analys, linjär algebra och statistik ingå. Engelska B, Engelska 6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Påbyggnadsprogram i Teknisk fysik mot civilingenjörsexamen (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69177
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Teknologie eller filosofie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen, 180 hp, inom Teknisk Fysik, respektive Fysik, eller motsvarande.

Särskild behörighet
Kurser inom följande områden och poängantal krävs:
- Matematik, minst 52 hp, omfattande grundläggande en- och flervariabelanalys, linjär algebra, vektoranalys, komplex analys, transformteori, numerisk analys, matematisk statistik och sannolikhetslära.
- Grundläggande fysik och teknisk fysik, minst 90 hp, omfattande grundläggande klassisk och modern fysik, inklusive kvantmekanik och fasta tillståndets fysik, samt introduktion till nanovetenskap.
- Programmeringsteknik, minst 6 hp.
- Humaniora och samhällsvetenskap med relevans för ingenjörsarbetet, minst 10 hp.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69292
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Teknologie eller filosofie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen, 180 hp, inom Teknisk Fysik, respektive Fysik, eller motsvarande.

Särskild behörighet
Kurser inom följande områden och poängantal krävs:
- Matematik, minst 52 hp, omfattande grundläggande en- och flervariabelanalys, linjär algebra, vektoranalys, komplex analys, transformteori, numerisk analys, matematisk statistik och sannolikhetslära.
- Grundläggande fysik och teknisk fysik, minst 90 hp, omfattande grundläggande klassisk och modern fysik, inklusive kvantmekanik och fasta tillståndets fysik, samt introduktion till nanovetenskap.
- Programmeringsteknik, minst 6 hp.
- Humaniora och samhällsvetenskap med relevans för ingenjörsarbetet, minst 10 hp.
Undervisningsspråk: Engelska
Rymdfysik med mätteknik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53005
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Elektrodynamik (5FY146, 6 hp) eller Elektrodynamik med vektoranalys (5FY147, 7,5 hp) eller motsvarande samt Teknisk beräkningsvetenskap I (5DV116, 4,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Rymdplasmafysik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Analytisk mekanik C (5FY001, 6 hp) eller motsvarande samt Elektrodynamik C (5FY011, 6 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Solceller (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53140
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Fasta tillståndets fysik (5FY020, 7,5 hp) eller motsvarande. En A och Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om kursen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Statistisk fysik 1 C (0,2 år, 4,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53125
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs Termodynamik (5FY083, 6 hp) och Kvantmekanik 1 (5FY053, 6 hp), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Strömningslära (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53103
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Klassisk mekanik A (5FY040, 7,5 hp) och Differentialekvationer för teknologer (5MA121, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Strömningslära (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53134
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Klassisk mekanik (5FY041, 9 hp) samt Fysikaliska modellers matematik (5FY031, 10,5 hp) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Systemidentifiering (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-61800
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 120 hp inklusive kurserna Linjär algebra II, Sannolikhet och statistik, Signaler och system samt Reglerteknik II eller Signalbehandling.
Undervisningsspråk: Engelska
  1 2 3  
Visar 51-100 av 114 utbildningar