1 2 3 4 5 ...  
Visar 51-100 av 665 utbildningar
Utbildning
Examensarbete i svenska (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-11094
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp i ämnet svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i svenska språket - magister (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57689
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 1-90 högskolepoäng i svenska språket inklusive 15 högskolepoäng självständigt arbete
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete II - grundlärare (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25022
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: LPAG02, LPAG03 och Examensarbete I - grundlärare.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25023
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: LPAG02, LPAG03 och Examensarbete I - grundlärare.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete och VFU III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 (0,8 år, 45 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26862
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Ännu ej fastställda
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26865
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Ännu ej fastställda
Undervisningsspråk: Svenska
Filmiska adaptioner av nordisk litteratur (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-52624
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet i samhället och hos individen (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05648
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55648
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och andraspråksutveckling (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2P33
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2Q9X
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21606
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal samt intyg om huvudmannens godkännande. Se skolverkets webbplats www.skolverket.se
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2P3B
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2QA7
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och språkkontakt i svenskt och internationellt perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03205
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och språkkontakt i svenskt och internationellt perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03205
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2Q9V
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk, eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
Fonetik i ett andraspråksperspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21072
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Fonetik i ett andraspråksperspektiv (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-11102
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-11065
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk 60 hp (minst 52,5 hp före kursstart) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21074
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk 60 hp (minst 52,5 hp före kursstart) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Fortsättningskurs i svenska (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18408
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Intensivkurs i svenska för nybörjare, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Främmande inflytande och språklig normering över tid (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18406
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: 90 hp i Svenska/Nordiska språk varav 15 hp examensarbete.
Undervisningsspråk: Svenska
Further Studies in Politics (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26294
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Ännu ej fastställda
Undervisningsspråk: Engelska
Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Avslutad gymnasial förutbildning och kunskaper i svenska motsvarande 1 termins intensivstudier. Dessa kunskaper styrks vid särskilt inträdesprov.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avslutad gymnasial förutbildning och kunskaper i svenska motsvarande 1 termins intensivstudier. Dessa kunskaper styrks vid särskilt inträdesprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Litterärt skapande - grundkurs (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19301
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Litterärt skapande breddningskurs (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19311
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Magisterkurs (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Genusteori och språk (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55618
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kandidatexamen samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.
Undervisningsspråk: Svenska
Gotiska (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05642
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyllt kraven för kandidatexamen med språkvetenskapligt ämne som huvudämne. Därutöver krävs godkänt resultat på kursen Fornisländska, 7,5 hp, Språkhistoria, 7,5 hp, alternativt tysk eller engelsk språkhistoria på motsvarande nivå eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55602
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Svenska språket/nordiska språk A 30 hp, Professionell svenska A 30 hp, Svenska som andraspråk A 30 hp, Svenska 1-3 inom Lärarprogrammet, Svenska 1-2 inom Ämneslärarprogrammet eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik för lärare (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57684
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 1-30 hp i svenska eller främmande språk.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-11064
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21068
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Grundkurs i retorik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-02601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-52601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Grundkurs i retorik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-02601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19619
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Immateriella kulturarv på nordliga områden (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18402
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: 90 hp inom humanistiskt huvudområde varav 7,5 hp självständigt vetenskapligt arbete.
Undervisningsspråk: Svenska
Innehåll, arbetssätt och bedömning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23812
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23813
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Intensivkurs i svenska för nybörjare (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18403
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet i svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Intensivkurs i svenska för nybörjare (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18403
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet i svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2P39
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2QA5
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Intermediate Swedish I (0,4 år, 15 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57268
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 credits in basic Swedish
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57663
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 30 credits in basic Swedish
Undervisningsspråk: Svenska
Intermediate Swedish II (0,4 år, 15 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57666
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Intermediate Swedish I, 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57667
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Intermediate Swedish I, 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-53202
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på de obligatoriska inträdesproven i svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Invandrarspråk i Sverige förr och nu (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03202
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Invandrarspråk i Sverige förr och nu (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03202
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Invandring och kulturmöten (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21067
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-21097
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Juristprogrammet (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1)
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i arbetslivskommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21642
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P5060
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-41800
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikativt ledarskap I (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-15087
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Godkända resultat om minst 22,5 högskolepoäng inom kursen Retorik A, 30 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikativt ledarskap I (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-16076
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Godkända resultat om minst 22,5 högskolepoäng inom kursen Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikativt ledarskap II (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-16033
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng och Kommunikativt ledarskap I, 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikatörsprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42819
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande inriktning i matematik och svenska för grundskolans tidiga år (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67154
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Lärarexamen enligt 2001 års förordning om minst 210 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 5 ...  
Visar 51-100 av 665 utbildningar