1 2 3 4 5 ...  
Visar 51-100 av 597 utbildningar
Utbildning
Examensarbete för magisterexamen i Skandinavistik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18414
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: 90 hp i Skandinavistik eller motsvarande huvudområde samt teori- och metodkurs 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete för magisterexamen: Svenska/Nordiska språk (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18413
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: 90 hp i Svenska/Nordiska språk samt teori- och metodkurs 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i svenska språket - magister (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57701
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 1-90 högskolepoäng i svenska språket inklusive 15 högskolepoäng självständigt arbete
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete och VFU III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 (0,8 år, 45 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26862
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kurserna LPGG01, LPGG02, LPGG04, LPGG06, LPGG07, LPGG08, LPGG13 och LPGG14 ska vara godkända.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26865
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kurserna LPGG01, LPGG02, LPGG04, LPGG06, LPGG07, LPGG08, LPGG13 och LPGG14 ska vara godkända.
Undervisningsspråk: Svenska
Filmiska adaptioner av nordisk litteratur (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-52624
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet i samhället och hos individen (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05648
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55648
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och andraspråksutveckling (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2RQX
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och andraspråksutveckling (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2Q9X
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21606
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal samt intyg om huvudmannens godkännande. Se skolverkets webbplats www.skolverket.se
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2QA7
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2RQN
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och språkkontakt i svenskt och internationellt perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03205
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2Q9V
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk, eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2RVM
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
Fonetik i ett andraspråksperspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21072
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-11065
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk 60 hp (minst 52,5 hp före kursstart) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21074
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk 60 hp (minst 52,5 hp före kursstart) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Fortsättningskurs i svenska (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18408
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Intensivkurs i svenska för nybörjare, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Further Studies in Politics (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26294
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: En av kurserna SVGAE2, SVGAE3, SVGAE5 eller SVGAE6 eller SVGE20, SVGE30, SVGE50 eller SVGE60.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-27880
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 2
Behörighet: En av kurserna SVGAE2, SVGAE3, SVGAE5 eller SVGAE6 eller SVGE20, SVGE30, SVGE50 eller SVGE60.
Undervisningsspråk: Engelska
Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avslutad gymnasial förutbildning och kunskaper i svenska motsvarande 1 termins intensivstudier. Dessa kunskaper styrks vid särskilt inträdesprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Litterärt skapande - grundkurs (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19301
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Litterärt skapande breddningskurs (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19311
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Magisterkurs (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Genusteori och språk (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55618
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kandidatexamen samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55602
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Svenska språket/nordiska språk A 30 hp, Professionell svenska A 30 hp, Svenska som andraspråk A 30 hp, Svenska 1-3 inom Lärarprogrammet, Svenska 1-2 inom Ämneslärarprogrammet eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik för lärare (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57697
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 1-30 hp i svenska eller främmande språk.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-11064
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21068
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Grundkurs i retorik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-02601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-52601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19619
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19619
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Innehåll, arbetssätt och bedömning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26538
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26539
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Intensivkurs i svenska för nybörjare (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18403
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet i svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2QA5
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2RQL
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Intermediate Swedish I (0,4 år, 15 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57268
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 credits in basic Swedish
Undervisningsspråk: Svenska
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-53202
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på de obligatoriska inträdesproven i svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Invandrarspråk i Sverige förr och nu (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03202
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Invandring och kulturmöten (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21067
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-21097
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Juristprogrammet (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39601
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1)
Undervisningsspråk: Svenska
Juristprogrammet (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1)
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i arbetslivskommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21642
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21902
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
kandidatprogram i moderna språk inriktning svenska (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-07440
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P5060
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P5060
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-07680
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-41800
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-41800
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikativt ledarskap I (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-16076
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Godkända resultat om minst 22,5 högskolepoäng inom kursen Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikativt ledarskap II (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-16033
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng och Kommunikativt ledarskap I, 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikatörsprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42853
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikatörsprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42819
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande inriktning i matematik och svenska för grundskolans tidiga år (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67549
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Lärarexamen enligt 2001 års förordning om minst 210 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande inriktning i matematik och svenska för grundskolans tidiga år (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67154
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Lärarexamen enligt 2001 års förordning om minst 210 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande pedagogisk utbildning Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (1,5 år, 90 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-51901
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Ämnesstudier om minst 120 hp i avslutade kurser motsvarande ett undervisningsämne i gymnasieskolan varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Dessutom krävs Sv B/Sv 3 och En A/En 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se nedan. - Undervisningsämnet engelska eller svenska som andraspråk eller teknik: Kurser i ämnet omfattande minst 120 hp. Ett självständigt arbete om 15 hp ska ingå. - Undervisningsämnet svenska: Kurser i svenska språket och litteraturvetenskap omfattande sammanlagt minst 120 hp, varav minst 30 hp i vardera ämnet. Ett självständigt arbete om 15 hp ska ingå. - Undervisningsämnet samhällskunskap: Kurser i samhällskunskap omfattande minst 120 hp alternativt minst 90 hp statsvetenskap och minst 15 hp nationalekonomi samt minst 15 hp i ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi. Ett självständigt arbete om 15 hp ska ingå. - Undervisningsämnet matematik: Kurser i matematik omfattande minst 120 hp, varav sannolikhetslära och statistik eller motsvarande ingår samt ett självständigt arbete om 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 5 ...  
Visar 51-100 av 597 utbildningar