1 2 3 4 5 ...  
Visar 51-100 av 493 utbildningar
Utbildning
Intensivkurs i svenska för nybörjare (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18403
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet i svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2P39
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Intermediate Swedish I (0,4 år, 15 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57268
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 credits in basic Swedish
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57663
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 30 credits in basic Swedish
Undervisningsspråk: Svenska
Intermediate Swedish II (0,4 år, 15 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57666
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Intermediate Swedish I, 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57667
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Intermediate Swedish I, 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-53202
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på de obligatoriska inträdesproven i svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Invandrarspråk i Sverige förr och nu (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03202
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Juristprogrammet (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1)
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i arbetslivskommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21642
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot svenska (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-07366
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P5060
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-41800
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikativt ledarskap I (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-15087
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Godkända resultat om minst 22,5 högskolepoäng inom kursen Retorik A, 30 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikatörsprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42819
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande inriktning i matematik och svenska för grundskolans tidiga år (2 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67154
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Lärarexamen enligt 2001 års förordning om minst 210 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande pedagogisk utbildning Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (1,5 år, 90 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-51901
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Ämnesstudier om minst 120 hp motsvarande ett undervisningsämne i gymnasieskolan varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Samtliga kurser ska normalt vara avslutade för att kunna tillgodoräknas. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se nedan. - Ämnesstudier i undervisningsämnet engelska: Kurser i engelska omfattande minst 120 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet svenska: Kurser i svenska språket och litteraturvetenskap omfattande sammanlagt minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng i vardera ämnet. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet svenska som andraspråk: Kurser i svenska som andraspråk omfattande minst 120 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet samhällskunskap: Kurser i samhällskunskap omfattande minst 120 högskolepoäng alternativt minst 90 högskolepoäng statsvetenskap och minst 15 högskolepoäng nationalekonomi samt minst 15 högskolepoäng i ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet matematik: Kurser i matematik omfattande minst 120 högskolepoäng, varav sannolikhetslära och statistik eller motsvarande ingår samt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. - Ämnesstudier i undervisningsämnet teknik: Kurser i teknik omfattande minst 120 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå.
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande pedagogisk utbildning Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (1,5 år, 90 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-51901
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: - Ämnesstudier om minst 120 hp motsvarande ett undervisningsämne i gymnasieskolan varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Samtliga kurser ska normalt vara avslutade för att kunna tillgodoräknas. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 och Engelska A/Engelska 5. För särskilda krav inom ämnesstudierna se nedan. - Ämnesstudier i undervisningsämnet engelska: Kurser i engelska omfattande minst 120 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet svenska: Kurser i svenska språket och litteraturvetenskap omfattande sammanlagt minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng i vardera ämnet. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet svenska som andraspråk: Kurser i svenska som andraspråk omfattande minst 120 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet samhällskunskap: Kurser i samhällskunskap omfattande minst 120 högskolepoäng alternativt minst 90 högskolepoäng statsvetenskap och minst 15 högskolepoäng nationalekonomi samt minst 15 högskolepoäng i ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet matematik: Kurser i matematik omfattande minst 120 högskolepoäng, varav sannolikhetslära och statistik eller motsvarande ingår samt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande pedagogisk utbildning Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (1,5 år, 90 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-51900
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Ämnesstudier om minst 90 hp motsvarande ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Samtliga kurser ska normalt vara avslutade för att kunna tillgodoräknas. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande. För särskilda krav inom ämnesstudierna se nedan. - Ämnesstudier i undervisningsämnet engelska: Kurser i engelska omfattande minst 90 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet svenska: Kurser i svenska språket och litteraturvetenskap omfattande sammanlagt minst 90 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng i vardera ämnet. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsspråket svenska som andraspråk: Kurser i svenska som andraspråk omfattande minst 90 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet samhällskunskap: Kurser i samhällskunskap omfattande minst 90 högskolepoäng alternativt minst 60 högskolepoäng statsvetenskap samt minst 30 högskolepoäng i ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och företagsekonomi. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet matematik: Kurser i matematik omfattande minst 90 högskolepoäng, varav sannolikhetslära och statistik eller motsvarande ingår samt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. - Ämnesstudier i undervisningsämnet teknik: Kurser i teknik omfattande minst 90 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå.
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande pedagogisk utbildning Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (1,5 år, 90 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-51900
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: - Ämnesstudier om minst 90 hp motsvarande ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Samtliga kurser ska normalt vara avslutade för att kunna tillgodoräknas. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 och Engelska A Engelska 5. För särskilda krav inom ämnesstudierna se nedan. - Ämnesstudier i undervisningsämnet engelska: Kurser i engelska omfattande minst 90 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet svenska: Kurser i svenska språket och litteraturvetenskap omfattande sammanlagt minst 90 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng i vardera ämnet. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsspråket svenska som andraspråk: Kurser i svenska som andraspråk omfattande minst 90 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet samhällskunskap: Kurser i samhällskunskap omfattande minst 90 högskolepoäng alternativt minst 60 högskolepoäng statsvetenskap samt minst 30 högskolepoäng i ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och företagsekonomi. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet matematik: Kurser i matematik omfattande minst 90 högskolepoäng, varav sannolikhetslära och statistik eller motsvarande ingår samt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativ svenska (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05715
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativt skrivande (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-13825
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativt skrivande 2 - Manusutveckling (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-33527
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kreativt skrivande 1, S0052S (30 hp) eller Skapande svenska A, S0017S (30 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativt skrivande 2 - Manusutveckling (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-33294
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kreativt skrivande 1, S0052S (30 hp) eller Skapande svenska A, S0017S (30 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativt skrivande A (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42352
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativt skrivande A (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42239
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kurspaket Svenska som andraspråk I (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69218
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69509
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69510
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69511
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69512
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Kurspaket Svenska som andraspråk II (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21344
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk, 30 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21345
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk, 30 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21584
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk, 30 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21585
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk, 30 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21586
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk, 30 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21587
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk, 30 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkurs (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69234
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk, 60 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69513
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk, 60 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69514
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk, 60 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet, kandidatkurs (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21289
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk 60 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21688
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk 60 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk, kandidatkurs (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21583
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk, 60 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Latin för retoriker, med inslag av klassisk grekiska (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42431
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Lexikografi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05625
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen med språkvetenskapligt ämne som huvudområde samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.
Undervisningsspråk: Svenska
Literacy: lokala och globala perspektiv på skriftbruk (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-18200
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Gy: Eng B, Univ: 90 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt område.
Undervisningsspråk: Svenska
Literacy: lokala och globala perspektiv på skriftbruk (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18204
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Gy: Eng B, Univ: 90 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt område.
Undervisningsspråk: Svenska
Litteratur i andraspråksundervisning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-11010
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Svenska som andraspråk 30 hp (minst 22,5 hp före kursstart) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-11101
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk 30 hp (minst 22,5 hp före kursstart) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Litteraturvetenskap: Litteraturdidaktik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2P2J
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Lärande i flerspråkiga sammanhang (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2P3J
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26569
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-24068
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26570
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet II (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26575
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: S1GAD5 Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I, 7.5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet III (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-24069
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: S1GAD5 Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I, 7.5 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet IV (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-24070
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: S1GAD5 Läs- och skrivlärande i pedagogisk verksamhet I 7.5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23865
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Svenska som andraspråk 1-30 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Magister-/Masterprogram i svenska som andraspråk (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-15597
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-43570
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, Svenska språket 2: Språksamhällets utveckling samt genomgången Svenska språket 3: Nordiska språk i ett modernt perspektiv med minst 20 hp godkända (inklusive uppsatskursen) eller motsvarande. Utöver detta krävs godkända kunskaper i engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500 p/datorbaserat mind 173 p/internetbaserat minst 61 p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterprogram i språkvetenskap (1 år, 60 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-15598
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-15599
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Magisteruppsats i svenska som andraspråk (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-15561
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-25561
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Magisteruppsats i svenska språket (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-15560
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-25560
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterutbildning i svenska språket (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Härnösand
Anmälningskod: MIU-M0621
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till utbildningen krävs avlagd kandidatexamen med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet svenska språket.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning nordiska språk (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-12957
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen, varav lägst 90 hp inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp i ämnen med relevans för medeltidsstudier. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i retorik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42820
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 5 ...  
Visar 51-100 av 493 utbildningar