1 2 3 4 5 ...  
Visar 51-100 av 617 utbildningar
Utbildning
Fonetik i ett andraspråksperspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-11102
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21064
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21122
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk 60 hp (minst 52,5 hp före kursstart) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Fortsättningskurs i svenska (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18408
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Intensivkurs i svenska för nybörjare, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Fortsättningskurs i svenska (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18408
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Univ: Intensivkurs i svenska för nybörjare, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Främmande inflytande och språklig normering över tid (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18406
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: 90 hp i Svenska/Nordiska språk varav 15 hp examensarbete.
Undervisningsspråk: Svenska
Further Studies in Politics (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23616
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Ännu ej fastställda
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26294
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Ännu ej fastställda
Undervisningsspråk: Engelska
Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Avslutad gymnasial förutbildning och kunskaper i svenska motsvarande 1 termins intensivstudier. Dessa kunskaper styrks vid särskilt inträdesprov.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Avslutad gymnasial förutbildning och kunskaper i svenska motsvarande 1 termins intensivstudier. Dessa kunskaper styrks vid särskilt inträdesprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Litterärt skapande - grundkurs (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19101
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Litterärt skapande breddningskurs (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19112
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Magisterkurs (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19151
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Gotiska (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05642
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyllt kraven för kandidatexamen med språkvetenskapligt ämne som huvudämne. Därutöver krävs godkänt resultat på kursen Fornisländska, 7,5 hp, Språkhistoria, 7,5 hp, alternativt tysk eller engelsk språkhistoria på motsvarande nivå eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55619
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Svenska språket/nordiska språk A 30 hp, Professionell svenska A 30 hp, Svenska som andraspråk A 30 hp, Svenska 1-3 inom Lärarprogrammet, Svenska 1-2 inom Ämneslärarprogrammet eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik för lärare (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57684
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 1-30 hp i svenska eller främmande språk.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21062
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik och fonologi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55631
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller kraven för kandidatexamen med språkvetenskapligt ämne som huvudämne. Därutöver krävs godkänt resultat på kursen Svenskans struktur 7,5 hp eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.
Undervisningsspråk: Svenska
Grundkurs i retorik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-02601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-52627
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19619
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19619
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Immateriella kulturarv på nordliga områden (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18402
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: 90 hp inom humanistiskt huvudområde varav 7,5 hp självständigt vetenskapligt arbete.
Undervisningsspråk: Svenska
Innehåll, arbetssätt och bedömning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23812
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23813
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Intensivkurs i svenska för nybörjare (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18403
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet med undantag för kravet i svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2MKF
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2P39
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Interkulturell pragmatik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21340
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Högskolestudier om 180 hp i avslutade kurser, varav minst 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne, eller motsvarande, eller högskolestudier om 120 hp i avslutade kurser, varav 90 hp i svenska/svenska som andraspråk/nordiska språk eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Intermediate Swedish I (0,4 år, 15 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57234
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: 30 credits in basic Swedish
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57663
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 30 credits in basic Swedish
Undervisningsspråk: Svenska
Intermediate Swedish II (0,4 år, 15 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57666
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Intermediate Swedish I, 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57667
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Intermediate Swedish I, 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Introduktion till Svenska I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlskrona
Anmälningskod: BTH-F1100
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Engelska
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-73092
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på de obligatoriska inträdesproven i svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Invandrarspråk i Sverige förr och nu (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03202
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Invandring och kulturmöten (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21061
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Juristprogrammet (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1)
Undervisningsspråk: Svenska
Juristprogrammet (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39400
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1). Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A1)
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i arbetslivskommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21260
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-21642
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i moderna språk med inriktning mot svenska (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-07366
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P5060
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P5060
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-41800
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kandidatprogram i språk och humaniora Inriktning mot kommunikation (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-41800
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B. Eller: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikativt ledarskap I (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-15087
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Godkända resultat om minst 22,5 högskolepoäng inom kursen Retorik A, 30 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikativt ledarskap II (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-15021
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Retorik A, 30 högskolepoäng och Kommunikativt ledarskap I, 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikatörsprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42819
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kommunikatörsprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42934
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande pedagogisk utbildning Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (1,5 år, 90 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-51901
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: - Ämnesstudier om minst 120 hp motsvarande ett undervisningsämne i gymnasieskolan varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Samtliga kurser ska normalt vara avslutade för att kunna tillgodoräknas. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 och Engelska A/Engelska 5. För särskilda krav inom ämnesstudierna se nedan. - Ämnesstudier i undervisningsämnet engelska: Kurser i engelska omfattande minst 120 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet svenska: Kurser i svenska språket och litteraturvetenskap omfattande sammanlagt minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng i vardera ämnet. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet svenska som andraspråk: Kurser i svenska som andraspråk omfattande minst 120 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet samhällskunskap: Kurser i samhällskunskap omfattande minst 120 högskolepoäng alternativt minst 90 högskolepoäng statsvetenskap och minst 15 högskolepoäng nationalekonomi samt minst 15 högskolepoäng i ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet matematik: Kurser i matematik omfattande minst 120 högskolepoäng, varav sannolikhetslära och statistik eller motsvarande ingår samt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande pedagogisk utbildning Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9 (1,5 år, 90 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-51900
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: - Ämnesstudier om minst 90 hp motsvarande ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete (examensarbete). Samtliga kurser ska normalt vara avslutade för att kunna tillgodoräknas. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 och Engelska A Engelska 5. För särskilda krav inom ämnesstudierna se nedan. - Ämnesstudier i undervisningsämnet engelska: Kurser i engelska omfattande minst 90 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet svenska: Kurser i svenska språket och litteraturvetenskap omfattande sammanlagt minst 90 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng i vardera ämnet. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsspråket svenska som andraspråk: Kurser i svenska som andraspråk omfattande minst 90 högskolepoäng. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet samhällskunskap: Kurser i samhällskunskap omfattande minst 90 högskolepoäng alternativt minst 60 högskolepoäng statsvetenskap samt minst 30 högskolepoäng i ett eller flera av ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och företagsekonomi. Ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng ska ingå. - Ämnesstudier i undervisningsämnet matematik: Kurser i matematik omfattande minst 90 högskolepoäng, varav sannolikhetslära och statistik eller motsvarande ingår samt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Kontrastiv analys ur ett översättningsperspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55743
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Antagen till Översättarprogrammet eller grundexamen om minst 180 hp i språkvetenskapligt ämne med examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskap i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå i Sverige.
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativ svenska (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05715
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-55700
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativt skrivande (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-13825
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativt skrivande (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-13511
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativt skrivande 2 - Manusutveckling (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-33294
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kreativt skrivande 1, S0052S (30 hp) eller Skapande svenska A, S0017S (30 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativt skrivande A (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kreativt skrivande A (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42201
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42239
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kurspaket Svenska som andraspråk I (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69215
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69216
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69217
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69218
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69509
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69510
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-69511
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 5 ...  
Visar 51-100 av 617 utbildningar