1 2 3 4 5 ...  
Visar 51-100 av 715 utbildningar
Utbildning
Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05508
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskola i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning) med undantag för kravet på kunskaper i svenska, eller godkänt resultat från "Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning". Dispens från kunskaper i engelska kan ges. Kunskaper i svenska (motsvarande nivå B2 enligt CEFR-skalan) ska alltid styrkas vid särskilt, lokalt, inträdesprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Berättandets betydelser (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-15000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
B-uppsats i svenska som andraspråk (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05652
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Svenska som andraspråk A 30 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55652
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Svenska som andraspråk A 30 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
B-uppsats i svenska som andraspråk (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05652
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Svenska som andraspråk A 30 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Dagens svenska språksamhälle (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18429
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Danska, fortsättningskurs (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57680
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundkurs i danska om minst 7,5 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Danska, grundkurs (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57679
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Danska, grundkurs (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57256
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
De nationella minoritetsspråken i Sverige förr och nu (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-53204
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Den klassiska retorikens begrepp och idévärld (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-02632
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Den klassiska retorikens begrepp och idévärld (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-02630
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Det svenska språkets struktur A2 (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05614
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55614
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Det svenska språkets struktur A2 (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05614
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Dialekter och ortnamn (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57671
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Dialekter och ortnamn (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57252
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Dialektologi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05732
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Svenska språket/nordiska språk A 30 hp, Svenska 1-3 inom Lärarprogrammet, Svenska 1-2 inom Ämneslärarprogrammet eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Dialektologi, fördjupningskurs (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05708
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyllt kraven för kandidatexamen med språkvetenskapligt ämne som huvudämne. Därutöver krävs godkänt resultat på kursen Dialektologi, 7,5 hp eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.
Undervisningsspråk: Svenska
Empirisk skriftspråksforskning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-15551
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete för magisterexamen i Skandinavistik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18414
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: 90 hp i Skandinavistik eller motsvarande huvudområde samt teori- och metodkurs 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete för magisterexamen: Svenska/Nordiska språk (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18413
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: 90 hp i Svenska/Nordiska språk samt teori- och metodkurs 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i svenska (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-11094
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp i ämnet svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i svenska språket - magister (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57689
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 1-90 högskolepoäng i svenska språket inklusive 15 högskolepoäng självständigt arbete
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete II - grundlärare (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25022
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: LPAG02, LPAG03 och Examensarbete I - grundlärare.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25023
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: LPAG02, LPAG03 och Examensarbete I - grundlärare.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete och VFU III - grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 (0,8 år, 45 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26862
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kurserna LPGG01, LPGG02, LPGG04, LPGG06, LPGG07, LPGG08, LPGG13 och LPGG14 ska vara godkända.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26865
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kurserna LPGG01, LPGG02, LPGG04, LPGG06, LPGG07, LPGG08, LPGG13 och LPGG14 ska vara godkända.
Undervisningsspråk: Svenska
Filmiska adaptioner av nordisk litteratur (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-52624
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Behörig är den som uppfyller kraven för en kandidatexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet i samhället och hos individen (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05648
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55648
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och andraspråksutveckling (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2P33
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2Q9X
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21606
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal samt intyg om huvudmannens godkännande. Se skolverkets webbplats www.skolverket.se
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2P3B
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2QA7
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och språkkontakt i svenskt och internationellt perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03205
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet och språkkontakt i svenskt och internationellt perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03205
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2Q9V
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk, eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
Fonetik i ett andraspråksperspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21072
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Fonetik i ett andraspråksperspektiv (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-11102
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Forskning om undervisning, lärande och bedömning i det flerspråkiga klassrummet (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-11065
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk 60 hp (minst 52,5 hp före kursstart) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21074
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svenska som andraspråk 60 hp (minst 52,5 hp före kursstart) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Fortsättningskurs i svenska (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18408
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Intensivkurs i svenska för nybörjare, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Främmande inflytande och språklig normering över tid (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-18406
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: 90 hp i Svenska/Nordiska språk varav 15 hp examensarbete.
Undervisningsspråk: Svenska
Further Studies in Politics (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26294
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: En av kurserna SVGAE2, SVGAE3, SVGAE5 eller SVGAE6 eller SVGE20, SVGE30, SVGE50 eller SVGE60.
Undervisningsspråk: Engelska
Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Avslutad gymnasial förutbildning och kunskaper i svenska motsvarande 1 termins intensivstudier. Dessa kunskaper styrks vid särskilt inträdesprov.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avslutad gymnasial förutbildning och kunskaper i svenska motsvarande 1 termins intensivstudier. Dessa kunskaper styrks vid särskilt inträdesprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Litterärt skapande - grundkurs (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19301
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Litterärt skapande breddningskurs (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19311
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Författarskolan: Magisterkurs (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-19351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Genusteori och språk (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55618
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kandidatexamen samt språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.
Undervisningsspråk: Svenska
Gotiska (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-05642
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyllt kraven för kandidatexamen med språkvetenskapligt ämne som huvudämne. Därutöver krävs godkänt resultat på kursen Fornisländska, 7,5 hp, Språkhistoria, 7,5 hp, alternativt tysk eller engelsk språkhistoria på motsvarande nivå eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-55602
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Svenska språket/nordiska språk A 30 hp, Professionell svenska A 30 hp, Svenska som andraspråk A 30 hp, Svenska 1-3 inom Lärarprogrammet, Svenska 1-2 inom Ämneslärarprogrammet eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik för lärare (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-57684
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 1-30 hp i svenska eller främmande språk.
Undervisningsspråk: Svenska
Grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-11064
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-21068
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Grundkurs i retorik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-02601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-52601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Grundkurs i retorik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-02601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19619
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 5 ...  
Visar 51-100 av 715 utbildningar