1 2 3 4  
Visar 1-50 av 170 utbildningar
Utbildning
Alternativa verktyg i lärandet, teori och praktik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-47084
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avklarad grundutbildning inom undervisningssektorn eller 20 poäng/30 högskolepoäng i pedagogik eller studerande inom undervisningssektorn med inriktning om minst 40 poäng/60 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Att möta autismspektrumtillstånd (1 år, 15 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-21149
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-66096
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Att utveckla möjligheter för lärande för barn, elever med utvecklingsstörning i skolan (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-23921
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Avlagd grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen samt minst 3 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid som pedagog efter avlagd examen Dessutom krävs minst 30 hp specialpedagogik.
Undervisningsspråk: Svenska
Att utveckla möjligheter för lärande för barn, elever med utvecklingsstörning i skolan (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22667
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avlagd grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen samt minst 3 års dokumenterad relevant yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid som pedagog efter avlagd examen Dessutom krävs 30 hp specialpedagogik.
Undervisningsspråk: Svenska
Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-22564
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk:
Beteendeinterventioner - teori, evidens och utvärdering (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-66942
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Examen som speciallärare, specialpedagog, psykolog, logoped, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast eller motsvarande. Studerande på psykologutbildning, master- eller forskarutbildning i psykologi. Kursen förutsätter att man läst kurserna 1-4 inom blocket 'Autism, utvecklingsstörning och beteendeanalys, 30 hp' eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete - magister/Medicinsk pedagogik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-89076
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för medicinsk pedagogik t.ex. arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, folkhälsovetare logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). För tillträde till kursen krävs ytterligare att studenten har förvärvade kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7,5 hp eller motsvarande på avancerad nivå. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete - master/Medicinsk pedagogik (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-89072
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen alternativt yrkesexamen med relevans för medicinsk pedagogik t.ex. arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, folkhälsovetare logoped, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, beteendevetare, dietist, kurator, psykolog, socionom, tandläkare om minst 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp (C-uppsats eller motsvarande fördjupningsarbete). För tillträde till kursen krävs ytterligare att man har förvärvade kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7,5hp eller motsvarande på avancerad nivå samt att innan slutbetyg kan ges på kursen ytterligare förvärvat kunskaper inom vetenskaplig metod om minst 7.5 hp , dvs minst 15 hp vid kursens slut. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Undervisningsspråk: Svenska
Fjällsäkerhet (1 år, 9 hp)
Studietakt: 15 %
Ort: Kiruna
Anmälningskod: UMU-50140
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Fältsäkerhet (1 år, 9 hp)
Studietakt: 15 %
Ort: Örnsköldsvik
Anmälningskod: UMU-50154
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Förskollärarprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Förskollärarprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P9000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Förutsättningar för tal/språk-, läs- och skrivutveckling (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-12674
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Specialpedagogik, grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk:
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P4004
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4005
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P4004
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4005
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P9005
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4006
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet Inr m arbete i grundskolans årskurs 4-6 (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4006
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Historiska perspektiv på specialpedagogik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-23113
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-23112
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Interventions in Childhood (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-MS111
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom huvudområdena hälsa och vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande och som innefattar ett teoretiskt självständigt arbete, dvs. ett individuellt uppsatsarbete eller motsvarande. Engelska 6 eller Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Interventions in Childhood (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-MS111
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom huvudområdena hälsa och vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande och som innefattar ett teoretiskt självständigt arbete, dvs. ett individuellt uppsatsarbete eller motsvarande. Engelska kurs B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Interventions in Childhood (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-MU066
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom huvudområdena hälsa och vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete, pedagogik eller motsvarande och som innefattar ett teoretiskt självständigt arbete, dvs. ett individuellt uppsatsarbete eller motsvarande. Engelska kurs B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Kognitiv utveckling (0,2 år, 10 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-47200
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, fritidspedagogexamen eller motsvarande examen.
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande pedagogisk utbildning (1,5 år, 90 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68907
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B och EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

-ämneskunskaper i minst två undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 + 45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskole-poäng) eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng(se aktuell information på www.kau.se ).

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

-ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp), se aktuell information på www.kau.se

För den särskilda behörigheten krävs också minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För avancerad nivå krävs ett självständigt arbete om 30 hp eller två arbeten om vardera 15 hp.Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68983
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B och EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

-ämneskunskaper i minst två undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 + 45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskole-poäng) eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng(se aktuell information på www.kau.se ).

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

-ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp), se aktuell information på www.kau.se

För den särskilda behörigheten krävs också minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För avancerad nivå krävs ett självständigt arbete om 30 hp eller två arbeten om vardera 15 hp.Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69074
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B och EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

-ämneskunskaper i minst två undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 + 45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskole-poäng) eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng(se aktuell information på www.kau.se ).

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

-ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp), se aktuell information på www.kau.se

För den särskilda behörigheten krävs också minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För avancerad nivå krävs ett självständigt arbete om 30 hp eller två arbeten om vardera 15 hp.Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69075
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B och EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

-ämneskunskaper i minst två undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 + 45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskole-poäng) eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng(se aktuell information på www.kau.se ).

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

-ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp), se aktuell information på www.kau.se

För den särskilda behörigheten krävs också minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För avancerad nivå krävs ett självständigt arbete om 30 hp eller två arbeten om vardera 15 hp.Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69100
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B och EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

-ämneskunskaper i minst två undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 + 45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskole-poäng) eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng(se aktuell information på www.kau.se ).

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

-ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp), se aktuell information på www.kau.se

För den särskilda behörigheten krävs också minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För avancerad nivå krävs ett självständigt arbete om 30 hp eller två arbeten om vardera 15 hp.Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69101
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, SvB/Sv2B och EnA alternativt Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

-ämneskunskaper i minst två undervisningsämnen i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 + 45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskole-poäng) eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng(se aktuell information på www.kau.se ).

för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

-ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp), se aktuell information på www.kau.se

För den särskilda behörigheten krävs också minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. För avancerad nivå krävs ett självständigt arbete om 30 hp eller två arbeten om vardera 15 hp.Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande utbildning för speciallärare och specialpedagoger - Språk-, skriv- och läsprocessen (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-21703
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurspaket, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 hp på specialpedagog- eller speciallärarutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Kompletterande utbildning för speciallärare och specialpedagoger- Lärandeprocessen i matematik (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-21702
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurspaket, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 hp på specialpedagog- eller speciallärarutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.
Undervisningsspråk: Svenska
Lärprocesser i särskola, gymnasiesärskola och särvux (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-48182
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Uppmärksamma och utreda funktionshinder i elevers lärmiljöer II, 4PP232 10 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov I (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-66829
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Lärarexamen, Svenska B och Engelska A, eller motsvarande samt två års yrkeserfarenhet som lärare.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-66944
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Lärarexamen, Svenska B och Engelska A, eller motsvarande samt två års yrkeserfarenhet som lärare.
Undervisningsspråk: Svenska
Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov II (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-66830
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov I, 7,5 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-66124
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Specialpedagog- eller speciallärarexamen om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning, halvfart (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90237
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: En lärarexamen så som grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller Kandidatexamen i ett annat ämne samt tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet på minst halvtid samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i Didaktik med utomhuspedagogisk inriktning, kvartsfart (8 år, 120 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90235
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: En lärarexamen så som grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller Kandidatexamen i ett annat ämne samt tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet på minst halvtid samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90236
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: En lärarexamen så som grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller Kandidatexamen i ett annat ämne samt tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet på minst halvtid samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i Pedagogiskt arbete, kvartsfart (8 år, 120 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90234
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: En lärarexamen så som grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen om minst 180 hp eller motsvarande eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande eller Kandidatexamen i ett annat ämne samt tre års yrkeserfarenhet i pedagogisk verksamhet på minst halvtid samt svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i specialpedagogik (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-66842
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, Svenska B och Engelska A.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-66911
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, Svenska B och Engelska A.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i utbildningsvetenskap Barn- och ungdomsvetenskap (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4305
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller utbildningsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i utbildningsvetenskap Barn- och ungdomsvetenskap (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4305
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i humanistiskt, samhällsvetenskapligt eller utbildningsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i utbildningsvetenskap Didaktik (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4302
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Lärarexamen om minst 180 hp alternativt examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 60 hp i utbildningsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i utbildningsvetenskap Didaktik (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4302
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Lärarexamen om minst 180 hp alternativt examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 60 hp i utbildningsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i utbildningsvetenskap Pedagogik (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4307
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i utbildningsvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i utbildningsvetenskap Pedagogik (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4307
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i utbildningsvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i utbildningsvetenskap Specialpedagogik (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4306
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i utbildningsvetenskap Specialpedagogik (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4306
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i utbildningsvetenskap Utbildningssociologi (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4303
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i utbildningsvetenskap Utbildningssociologi (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P4303
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Masteruppsats i specialpedagogik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-29570
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Mellan undervisning och lärande - ett relationellt perspektiv (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-23731
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-23922
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Engelska
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i ett inkluderande perspektiv (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19530
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Pedagogik, GR, (A), Specialpedagogik i förskola och skola (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-T2361
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-T4010
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4  
Visar 1-50 av 170 utbildningar