1 2 3 4 5 6 ...  
Visar 101-150 av 710 utbildningar
Utbildning
Ensemblemusicerande vid Odeum (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-28081
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Musikhögskolans antagningsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemblemusicerande vid Odeum II (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-28351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleprojekt I (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25914
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov till musikprogram vid högskola eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26023
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov till musikprogram vid högskola eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleprojekt II (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25915
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Ensembleprojekt, 5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26024
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Ensembleprojekt, 5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleprojekt III (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25916
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: MIGE52 Ensembleprojekt II 5hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26025
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: MIGE52 Ensembleprojekt II 5hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleprojekt IV (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25917
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: MIGE53
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26026
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: MIGE53
Undervisningsspråk: Svenska
Ergonomi för instrumentalister och sångare (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod:
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska färdigheter: Musik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42344
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska lärprocesser (1 år, 10 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod:
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
European Chamber Music Course 1 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG164
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: antagen till högre musikutbildning i Europa.
Undervisningsspråk: Engelska
European Chamber Music Course 2 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG162
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Chamber Music Course 1 (CG1064).
Undervisningsspråk: Engelska
European Chamber Music Course 3 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG165
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Chamber Music Course 2 (CG1062).
Undervisningsspråk: Engelska
Examensarbete - musikdidaktik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57517
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i inriktningen GI2423 samt 60 högskolepoäng inom Allmänt utbildningsområde.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete för lärarexamen (grund) (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-67209
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Allmänt utbildningsområde 45 hp samt minst en inriktning eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i musik och lärande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33108
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i musik och lärande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13131
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Filmmusik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-14212
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-14213
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Flöjtensemble (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13829
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt behörighetsprov genom inskickad DVD eller elektronisk fil av fritt valt musikstycke
Undervisningsspråk: Svenska
Flöjter, träblås och improvisation 1 (0,4 år, 4,5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13716
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Folkmusikensemble (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-AG508
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp studier i musik på högskola eller motsvarande kompetens inom området körsång eller ensemblesång. Med ansökan skall bifogas en beskrivning av tidigare erfarenheter inom kursens ämnesområde. Urval sker med fördelning på instrument för att uppnå en välfungerande ensemble. Om antalet behöriga sökande inom en instrumentgrupp överskrider antalet studieplatser kommer antagningsprov att anordnas.
Undervisningsspråk: Svenska
Folkmusikteori, introduktionskurs (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-AG165
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp högskolestudier i musik.
Undervisningsspråk: Svenska
Folksångensemble (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-AG509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp studier i musik på högskola eller motsvarande kompetens inom området körsång eller ensemblesång. Med ansökan skall bifogas en beskrivning av tidigare erfarenheter inom kursens ämnesområde. Urval sker för att uppnå en välfungerande sångensemble.
Undervisningsspråk: Svenska
Formlära och instrumentation i analys och gestaltning, avancerad nivå (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-46036
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen i musik eller musiklärarexamen. Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Forskarutbildningsförberedande kurs i musikpedagogik (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13759
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Forskningsmetodik och uppsatsskrivande (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-68201
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Musiklärarexamen eller dokumenterad styrkt erfarenhet som musiklärare
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument II (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13019
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gokänd kurs B0037G, Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument, 7,5hp
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildningskurs i piano, klassisk inriktning (2,2 år, 16 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28531
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Från generalbas till jazzpiano 1 (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13724
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29211
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt - Palestrina (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29201
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29221
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Gehör 1 (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-02903
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-52903
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gehör grund/preparand (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28101
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörsbaserat musikskapande - BoomTown (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borlänge
Anmälningskod: LTU-83008
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörslära och musikteori i ett didaktiskt perspektiv, avancerad nivå (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-46080
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Harmonik och musikalisk sats i analys och gestaltning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng eller Formlära och instrumentation i analys och gestaltning, avancerad Nivå, 15 högskolepoäng
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörsspel på piano (1-8 hp) (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28541
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 1 (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13772
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 2 (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13773
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Gestaltning och interpretation inom scen och musik, avancerad nivå 1 (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13762
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Gestaltning och interpretation inom scen och musik, avancerad nivå 2 (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13763
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Gitarr 1, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33025
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 1, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13038
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 1, klassisk inriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33078
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 1, klassisk inriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13099
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 2, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33026
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gitarr 1, jazz- och rockinriktning (D0114G)
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 2, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13039
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gitarr 1, jazz- och rockinriktning (D0114G)
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 2, klassisk inriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33079
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gitarr 1, klassisk inriktning (F0190G)
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 2, klassisk inriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13100
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gitarr 1, klassisk inriktning (F0190G)
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 3, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33043
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gitarr 2, jazz- och rockinriktning (D0115G)
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 5 6 ...  
Visar 101-150 av 710 utbildningar