1 2 3 4 5 6 ...  
Visar 101-150 av 811 utbildningar
Utbildning
Elbas 4, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13064
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Elbas 3, jazz- och rockinriktning (D0133G)
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemble för ny musik (1-8 hp) (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29031
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemble I (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-24660
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Ensemble 5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25921
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Ensemble 5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemble II (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-24661
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Ensemble 5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25922
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Ensemble 5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemble III (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-24662
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: MIGEE1 Ensemble I 7.5 hp, MIGEE2 Ensemble II 7.5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25923
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: MIGEE1 Ensemble I 7.5 hp, MIGEE2 Ensemble II 7.5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemble IV (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25924
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: MIGEE1 Ensemble I 7.5 hp, MIGEE2 Ensemble II 7.5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemble, inriktning polyrytmik och polymetrik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-46031
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Musik för lärare II, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 högskolepoäng eller Musikalisk gestaltning, Jazz- och Rockmusik II, 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemble, svensk folkmusik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13731
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleledning för musiklärare (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-46039
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 60 högskolepoäng inom musikområdet eller musiklärarexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemblemusicerande vid Odeum (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-28081
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Musikhögskolans antagningsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleprojekt I (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-24663
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov till musikprogram vid högskola eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25914
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov till musikprogram vid högskola eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleprojekt II (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-24664
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Ensembleprojekt, 5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25915
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Ensembleprojekt, 5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleprojekt III (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-24665
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: MIGE52 Ensembleprojekt II 5hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25916
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: MIGE52 Ensembleprojekt II 5hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleprojekt IV (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-24687
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: MIGE53
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25917
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: MIGE53
Undervisningsspråk: Svenska
Ergonomi för instrumentalister och sångare (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod:
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska färdigheter: Musik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42344
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska färdigheter: Musik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42324
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska lärprocesser (1 år, 10 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod:
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska lärprocesser i musik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-25995
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
European Master Classes 1 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG200
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: fullgjort 30hp vid högre musikutbildning i Europa.
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes 2 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG160
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Master Classes 1 (CG1200).
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes 3 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG204
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Master Classes 2 (CG1060) vid KMH.
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes and Orchestra 1 (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG123
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: Sommaren 2015
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: antagen till högre musikutbildning i Europa samt samt fullgjorda 30 hp från universitets- eller högskoleutbildning.
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes and Orchestra 2 (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG161
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: Sommaren 2015
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Master Classes and Orchestra 1 (CG1203).
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes and Orchestra 3 (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG163
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: Sommaren 2015
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Master Classes and Orchestra 2 (CG1061).
Undervisningsspråk: Engelska
Examensarbete - musikdidaktik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57549
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i inriktningen GI2423 samt 60 högskolepoäng inom Allmänt utbildningsområde.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete för lärarexamen (grund) (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-67209
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Allmänt utbildningsområde 45 hp samt minst en inriktning eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete för lärarexamen (grund) (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-67304
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Allmänt utbildningsområde 45 hp samt minst en inriktning eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i musik och lärande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33108
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i musik och lärande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33370
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i musik och lärande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13131
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Filmmusik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-14212
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-14213
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Filmmusik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-17598
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Flöjtensemble (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13829
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt behörighetsprov genom inskickad DVD eller elektronisk fil av fritt valt musikstycke
Undervisningsspråk: Svenska
Flöjter, träblås och improvisation 1 (0,4 år, 4,5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13716
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Flöjtmani 2015 (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-45218
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: Sommaren 2015
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Folk- och världsmusik i praktiken (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-68111
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Folkmusikensemble (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-AG508
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp studier i musik på högskola eller motsvarande kompetens inom området körsång eller ensemblesång. Med ansökan skall bifogas en beskrivning av tidigare erfarenheter inom kursens ämnesområde. Urval sker med fördelning på instrument för att uppnå en välfungerande ensemble. Om antalet behöriga sökande inom en instrumentgrupp överskrider antalet studieplatser kommer antagningsprov att anordnas.
Undervisningsspråk: Svenska
Folkmusikteori, introduktionskurs (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-AG165
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp högskolestudier i musik.
Undervisningsspråk: Svenska
Folksångensemble (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-AG509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp studier i musik på högskola eller motsvarande kompetens inom området körsång eller ensemblesång. Med ansökan skall bifogas en beskrivning av tidigare erfarenheter inom kursens ämnesområde. Urval sker för att uppnå en välfungerande sångensemble.
Undervisningsspråk: Svenska
Formlära (1-8 hp) (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29041
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Formlära och instrumentation i analys och gestaltning, avancerad nivå (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-46036
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen i musik eller musiklärarexamen. Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Forskarutbildningsförberedande kurs i musikpedagogik (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13759
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Forskningsmetodik och uppsatsskrivande (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28521
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-68121
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Musiklärarexamen eller dokumenterad styrkt erfarenhet som musiklärare
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument II (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13019
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gokänd kurs B0037G, Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument, 7,5hp
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning i piano - "från Scott Joplin till swing" (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28091
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Musikhögskolans antagningsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildningskurs i piano, klassisk inriktning (2,2 år, 16 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28531
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Från generalbas till jazzpiano 1 (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13724
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-23706
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29211
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 5 6 ...  
Visar 101-150 av 811 utbildningar