1 2 3 4 5 6 ...  
Visar 101-150 av 774 utbildningar
Utbildning
Ensembleprojekt III (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-24665
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: MIGE52 Ensembleprojekt II 5hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-24686
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: MIGE52 Ensembleprojekt II 5hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25916
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: MIGE52 Ensembleprojekt II 5hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleprojekt IV (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-24687
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: MIGE53
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25917
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: MIGE53
Undervisningsspråk: Svenska
Ergonomi för instrumentalister och sångare (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod:
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska färdigheter: Musik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42324
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska lärprocesser (1 år, 10 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod:
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska lärprocesser i musik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25995
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
European Chamber Music Course 1 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG164
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: antagen till högre musikutbildning i Europa.
Undervisningsspråk: Engelska
European Chamber Music Course 2 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG162
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Chamber Music Course 1 (CG1064).
Undervisningsspråk: Engelska
European Chamber Music Course 3 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG165
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Chamber Music Course 2 (CG1062).
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes 1 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG200
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: fullgjort 30hp vid högre musikutbildning i Europa.
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes 2 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG160
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Master Classes 1 (CG1200).
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes 3 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG204
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Master Classes 2 (CG1060) vid KMH.
Undervisningsspråk: Engelska
Examensarbete - musikdidaktik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57549
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i inriktningen GI2423 samt 60 högskolepoäng inom Allmänt utbildningsområde.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete för lärarexamen (grund) (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-67209
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Univ: Allmänt utbildningsområde 45 hp samt minst en inriktning eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-67304
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Allmänt utbildningsområde 45 hp samt minst en inriktning eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i musik och lärande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13621
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i musik och lärande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33370
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i musik och lärande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13131
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Filmmusik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-17597
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-17598
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-17664
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Filmmusikens grunder (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-EG131
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet: godkänd högskolekurs i musik. Urval sker utifrån följande: sökande med flest antal högskolepoäng i musik har företräde.
Undervisningsspråk: Svenska
Flöjtensemble (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13829
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Flöjter, träblås och improvisation 1 (0,4 år, 4,5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13745
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Folk- och världsmusik i praktiken (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-68111
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Folkmusikensemble (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-AG508
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp studier i musik på högskola eller motsvarande kompetens inom området körsång eller ensemblesång. Med ansökan skall bifogas en beskrivning av tidigare erfarenheter inom kursens ämnesområde. Urval sker med fördelning på instrument för att uppnå en välfungerande ensemble. Om antalet behöriga sökande inom en instrumentgrupp överskrider antalet studieplatser kommer antagningsprov att anordnas.
Undervisningsspråk: Svenska
Formlära (1-8 hp) (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29041
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Forskningsmetodik och uppsatsskrivande (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-68121
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13615
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Musiklärarexamen eller dokumenterad styrkt erfarenhet som musiklärare
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Musiklärarexamen eller dokumenterad styrkt erfarenhet som musiklärare
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument II (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13616
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gokänd kurs B0037G, Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument, 7,5hp
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument II (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13019
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gokänd kurs B0037G, Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument, 7,5hp
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildningskurs i piano, klassisk inriktning (2,2 år, 16 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28521
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Från generalbas till jazzpiano 1 (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-23706
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Förberedande kurs inför högre musikstudier II (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-11073
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Förberedande kurs inför högre musikstudier I, 15 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29211
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt - Palestrina (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29201
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29221
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Gehör 1 (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-02903
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-52903
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Gehör grund/preparand (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28141
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörsbaserad stråkmetodik, violin/viola (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-FG128
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Högskolestudier om minst 120hp inom ämnesområdet musik innefattande instrumentstudier violin/viola.
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörsbaserat musikskapande - BoomTown (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borlänge
Anmälningskod: LTU-84594
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörsbaserat musikskapande - BoomTown (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borlänge
Anmälningskod: LTU-83008
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörsspel på piano (1-8 hp) (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28531
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörsspel på piano (9-16 hp) (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28541
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 1, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33320
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 1, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13553
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 1, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13038
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 1, klassisk inriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33338
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 1, klassisk inriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13584
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 1, klassisk inriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13099
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 2, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33313
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gitarr 1, jazz- och rockinriktning (D0114G)
Undervisningsspråk: Svenska
Gitarr 2, jazz- och rockinriktning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13548
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gitarr 1, jazz- och rockinriktning (D0114G)
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 5 6 ...  
Visar 101-150 av 774 utbildningar