1 2 3 4 5 6 ...  
Visar 101-150 av 774 utbildningar
Utbildning
Ensemble, inriktning polyrytmik och polymetrik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-46031
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Musik för lärare II, 15 högskolepoäng, Musikalisk gestaltning, Kammarmusik II, 15 högskolepoäng eller Musikalisk gestaltning, Jazz- och Rockmusik II, 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemble, svensk folkmusik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13731
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleledning för musiklärare (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-46039
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 60 högskolepoäng inom musikområdet eller musiklärarexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleledning I (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33054
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt U0013G Ensembleledning och körledning eller profilkurs 1 och 2 i Musik, Konstnärlig kandidat
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleledning II (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33055
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ensembleledning I (E0020G) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemblemusicerande vid Odeum (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-28081
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Musikhögskolans antagningsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Ensemblemusicerande vid Odeum II (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-28351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Ensembleprojekt I (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25914
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov till musikprogram vid högskola eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26023
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov till musikprogram vid högskola eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-28082
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov till musikprogram vid högskola eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Ensembleprojekt II (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25915
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Ensembleprojekt, 5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26024
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Ensembleprojekt, 5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-28084
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Ensembleprojekt, 5 hp
Undervisningsspråk: Engelska
Ensembleprojekt III (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25916
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: MIGE52 Ensembleprojekt II 5hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26025
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: MIGE52 Ensembleprojekt II 5hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-28087
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: MIGE52 Ensembleprojekt II 5hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Engelska
Ensembleprojekt IV (0,5 år, 5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25917
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: MIGE53
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26026
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: MIGE53
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 17 %
Ort: Arvika
Anmälningskod: KAU-28089
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: MIGE53
Undervisningsspråk: Engelska
Ergonomi för instrumentalister och sångare (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod:
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska färdigheter: Musik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-42344
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Estetiska lärprocesser (1 år, 10 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod:
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
European Chamber Music Course 1 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG164
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: antagen till högre musikutbildning i Europa.
Undervisningsspråk: Engelska
European Chamber Music Course 2 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG162
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Chamber Music Course 1 (CG1064).
Undervisningsspråk: Engelska
European Chamber Music Course 3 (0,1 år, 6 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG165
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Chamber Music Course 2 (CG1062).
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes and Orchestra 1 (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG123
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: antagen till högre musikutbildning i Europa samt samt fullgjorda 30 hp från universitets- eller högskoleutbildning.
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes and Orchestra 2 (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG161
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Master Classes and Orchestra 1 (CG1203).
Undervisningsspråk: Engelska
European Master Classes and Orchestra 3 (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-CG163
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå. Särskild behörighet: godkänd kurs European Master Classes and Orchestra 2 (CG1061).
Undervisningsspråk: Engelska
Examensarbete - musikdidaktik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57517
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 60 högskolepoäng i inriktningen GI2423 samt 60 högskolepoäng inom Allmänt utbildningsområde.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete för lärarexamen (grund) (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-67209
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Allmänt utbildningsområde 45 hp samt minst en inriktning eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i musik och lärande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-33108
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i musik och lärande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13131
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt X0001G Forskningsprocessen C 7,5hp eller motsvarande samt kurser i ämnet musik om minst 60 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Filmmusik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-14212
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-14213
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-14414
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Flöjtensemble (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13829
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt behörighetsprov genom inskickad DVD eller elektronisk fil av fritt valt musikstycke
Undervisningsspråk: Svenska
Flöjter, träblås och improvisation 1 (0,4 år, 4,5 hp)
Studietakt: 17 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13716
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Folkmusikensemble (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-AG508
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp studier i musik på högskola eller motsvarande kompetens inom området körsång eller ensemblesång. Med ansökan skall bifogas en beskrivning av tidigare erfarenheter inom kursens ämnesområde. Urval sker med fördelning på instrument för att uppnå en välfungerande ensemble. Om antalet behöriga sökande inom en instrumentgrupp överskrider antalet studieplatser kommer antagningsprov att anordnas.
Undervisningsspråk: Svenska
Folkmusikteori, introduktionskurs (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-AG165
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp högskolestudier i musik.
Undervisningsspråk: Svenska
Folksångensemble (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-AG509
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet: Minst 60 hp studier i musik på högskola eller motsvarande kompetens inom området körsång eller ensemblesång. Med ansökan skall bifogas en beskrivning av tidigare erfarenheter inom kursens ämnesområde. Urval sker för att uppnå en välfungerande sångensemble.
Undervisningsspråk: Svenska
Formlära och instrumentation i analys och gestaltning, avancerad nivå (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-46036
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen i musik eller musiklärarexamen. Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Forskarutbildningsförberedande kurs i musikpedagogik (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13759
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Musiklärarexamen eller dokumenterad styrkt erfarenhet som musiklärare
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument II (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-13019
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Gokänd kurs B0037G, Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument, 7,5hp
Undervisningsspråk: Svenska
Fortbildningskurs i piano, klassisk inriktning (2,2 år, 16 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28531
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Från generalbas till jazzpiano 1 (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13724
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-23726
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i musikteori: Instrumentation (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29211
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt - Palestrina (1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29201
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i musikteori: Kontrapunkt/Bach (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-29221
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Gehör 1 (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-02903
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-52903
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gehör grund/preparand (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28101
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörsbaserad stråkmetodik, violin/viola (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KMH-FG128
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Högskolestudier om minst 120hp inom ämnesområdet musik innefattande instrumentstudier violin/viola.
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörsbaserat musikskapande - BoomTown (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borlänge
Anmälningskod: LTU-83008
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörslära och musikteori i ett didaktiskt perspektiv, avancerad nivå (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-46080
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Harmonik och musikalisk sats i analys och gestaltning, avancerad nivå, 15 högskolepoäng eller Formlära och instrumentation i analys och gestaltning, avancerad Nivå, 15 högskolepoäng
Undervisningsspråk: Svenska
Gehörsspel på piano (1-8 hp) (1,1 år, 8 hp)
Studietakt: 12 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: LU-28541
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 1 (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13772
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-23710
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Gestaltning och interpretation inom scen och musik 2 (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13773
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-23720
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Gestaltning och interpretation inom scen och musik, avancerad nivå 1 (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13762
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-23750
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Gestaltning och interpretation inom scen och musik, avancerad nivå 2 (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-13763
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-23760
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Gestaltning och teknik i skådespelarens arbete (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-23752
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 5 6 ...  
Visar 101-150 av 774 utbildningar