1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 585 utbildningar
Utbildning
Aerosolfysik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-70251
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 15 hp matematik samt antingen 15 hp fysik eller 15 hp kemi.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-70285
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 15 hp matematik samt antingen 15 hp fysik eller 15 hp kemi.
Undervisningsspråk: Svenska
Aerosolkemi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-70252
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Aerosolfysik, 7,5 hp (MI4004) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-70286
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Aerosolfysik, 7,5 hp (MI4004) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91030
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91030
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Agronomprogrammet - mark/växt (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91005
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Agronomprogrammet - mark/växt (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91005
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Akvatisk ekologi, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-82015
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -90 hp Biologi/Ekologi/Mikrobiologi inklusive projektarbete/examensarbete på minst 15 hp eller motsvarande. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Akvatisk ekologi, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-82050
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -90 hp Biologi/Ekologi/Mikrobiologi inklusive projektarbete/examensarbete på minst 15 hp eller motsvarande. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Akvatisk ekosystemekologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F5040
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Akvatiska ekosystem 5BI180, 7.5 hp. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Akvatisk ekosystemekologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50116
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Akvatiska ekosystem 5BI180, 7.5 hp. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F5040
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Akvatiska ekosystem 5BI180, 7.5 hp. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Akvatiska ekosystem (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F5041
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Univ: 120 hp varav 60 hp Geovetenskap/naturgeografi, eller 60 hp Biologi, alternativt 60 hp Kemi och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, alternativt 60 hp miljövetenskap och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Akvatiska ekosystem (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50115
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: 120 hp varav 60 hp Geovetenskap/naturgeografi, eller 60 hp Biologi, alternativt 60 hp Kemi och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, alternativt 60 hp miljövetenskap och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F5041
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: 120 hp varav 60 hp Geovetenskap/naturgeografi, eller 60 hp Biologi, alternativt 60 hp Kemi och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, alternativt 60 hp miljövetenskap och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Akvatiska ekosystem (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67402
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, alt. 2) 90 hp biologi, samt i båda fallen Limnologi I, 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Allmän miljökunskap (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-59017
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Alpernas landskapsutveckling (0,6 år, 10 hp)
Studietakt: 30 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-23394
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Analys av miljöförändringar (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-59101
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: 120 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd eller inom huvudområdet biologi eller inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper.En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F5910
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: 120 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd eller inom huvudområdet biologi eller inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper.En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Analytical Tools in Environmental Science (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-44236
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Arbetsmiljö och säkerhet - Riskkällor, riskanalys, riskhantering, säkerhetsstrategier (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-56008
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Arktisk geoekologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-50703
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 120 hp varav 60 hp inom något av ämnena biologi/geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-F5075
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 120 hp varav 60 hp inom något av ämnena biologi/geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Arktiska Ekosystem (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-F5018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: 120 hp varav 60hp i biologi inklusive 15hp inom ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Arktiska Ekosystem (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-50133
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp varav 60hp i biologi inklusive 15hp inom ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-F5018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp varav 60hp i biologi inklusive 15hp inom ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-11896
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-61898
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Att presentera miljövetenskap (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25304
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Godkända kurser inom miljövetenskap motsvarande 1-60hp inkluderat godkänd kurs Metod i praktiken samt genomgångna kurser Strategier för hållbar utveckling och Teorier för hållbar utveckling eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Avfallshantering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-20026
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Bebyggelsens miljöpåverkan (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 42 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-10012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Bevarandebiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67502
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap; alt. 2) 90 hp biologi. I båda fallen dessutom fortsättningskursen Ekologi 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Biodiversitet och ekologi i Yunnan (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67562
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Biologi 95 hp inklusive 15 hp på fördjupningsnivå i någon av kurserna Ekologi, Limnologi, Evolutionär genetik, Djurens struktur och funktion, Växternas evolution och mångfald, Växternas struktur och funktion.
Undervisningsspråk: Svenska
Biodiversity and Conservation (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-44044
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Bioenergiteknik, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-62020
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidatexamen inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet alternativt högskoleingenjörsexamen. -Kemi eller kemitekniska kunskaper motsvarande minst 15 hp. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioenergiteknik, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-62019
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidatexamen inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet alternativt högskoleingenjörsexamen. -Kemi eller kemitekniska kunskaper motsvarande minst 15 hp. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioenergiteknik, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6213
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidatexamen inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet alternativt högskoleingenjörsexamen. -Kemi eller kemitekniska kunskaper motsvarande minst 15 hp. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioenergiteknik, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6213
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidatexamen inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet alternativt högskoleingenjörsexamen. -Kemi eller kemitekniska kunskaper motsvarande minst 15 hp. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Biogeofysik och introduktion i markvetenskap (0,3 år, 10 hp)
Studietakt: 65 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-30208
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kunskaper motsvarande minst 5 hp matematik samt minst 5 hp geologi/hydrologi.
Undervisningsspråk: Svenska
Biogeokemi - kretslopp och klimatförändringar (0,2 år, 5 hp)
Studietakt: 35 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-40015
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10. Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena biologi, skogsvetenskap, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap, teknik/teknologi. Dessa kunskaper ska inkludera minst 20 hp biologi och minst 20 hp markvetenskap eller geovetenskap. Kunskaper motsvarande engelska A Som alternativ till ovan, kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst 20 hp biologi, minst 20 hp kemi och minst 30 hp markvetenskap. Kunskaper motsvarande engelska A.
Undervisningsspråk: Engelska
Biologi A - mönster, processer och didaktik (0,4 år, 22,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-17417
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biologi och miljövetenskap - introduktion (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 35 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-10238
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy A, Ke B, Bi B, Sv B/Sv 2B, En A.
Undervisningsspråk: Svenska
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91006
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91006
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Biologi, distans (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-17700
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurspaket, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C, Naturkunskap B. Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2
Undervisningsspråk: Svenska
Biologi, kandidatprogram (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50152
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 14 [Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D]. Dispens ges för Kemi B för sökande med Kemi A eller Områdesbehörighet A12 [Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c]. Dispens ges för Kemi 2 för sökande med Kemi 1
Undervisningsspråk: Svenska
Biologiprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69103
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet, samt Matematik C/3b/3c, Biologi A/1 och Kemi A/1 (områdesbehörighet 12A med undantag för Biologi B/2, Kemi B/2 och Fysik A/1). Andra behörighetskrav kan gälla för valfria kurser.

Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt- naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69104
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet, samt Matematik C/3b/3c, Biologi A/1 och Kemi A/1 (områdesbehörighet 12A med undantag för Biologi B/2, Kemi B/2 och Fysik A/1). Andra behörighetskrav kan gälla för valfria kurser.

Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt- naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69320
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet, samt Matematik C/3b/3c, Biologi A/1 och Kemi A/1 (områdesbehörighet 12A med undantag för Biologi B/2, Kemi B/2 och Fysik A/1). Andra behörighetskrav kan gälla för valfria kurser.

Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt- naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69321
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet, samt Matematik C/3b/3c, Biologi A/1 och Kemi A/1 (områdesbehörighet 12A med undantag för Biologi B/2, Kemi B/2 och Fysik A/1). Andra behörighetskrav kan gälla för valfria kurser.

Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt- naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
Biologiprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-81001
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c.
Undervisningsspråk:
Biologiprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-81001
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c.
Undervisningsspråk:
Biologisk litteraturstudie (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50104
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Biologi 60hp eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50134
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Biologi 60hp eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50143
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: Biologi 60hp eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50149
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Biologi 60hp eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-23803
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Kemi 1, Matematik 3b / 3celler motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22606
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Kemi A / Biologi B+Naturkunskap B, Matematik C. Eller: Biologi 1, Kemi 1 / Biologi 2+Naturkunskap 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22596
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Kemi A / Biologi B+Naturkunskap B, Matematik C. Eller: Biologi 1, Kemi 1 / Biologi 2+Naturkunskap 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62402
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Branschstudier (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-87002
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C, Naturkunskap B. Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2. Naturkunskap B/2 kan ersättas av Fysik A/1b1/1a och Kemi A/1.
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnader och miljö (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-59002
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Kurserna Luft och buller 7,5 hp, Miljöeffekter 11,5 hp, Hälsoeffekter 11 hp, och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 585 utbildningar