1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 516 utbildningar
Utbildning
Aerosolfysik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-70251
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 15 hp matematik samt antingen 15 hp fysik eller 15 hp kemi.
Undervisningsspråk: Svenska
Aerosolkemi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-70252
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Aerosolfysik, 7,5 hp (MI4004) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91030
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Agronomprogrammet - mark/växt (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91005
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Akvatisk ekologi, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-82050
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -90 hp Biologi/Ekologi/Mikrobiologi inklusive projektarbete/examensarbete på minst 15 hp eller motsvarande. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Akvatisk ekosystemekologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50116
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Akvatiska ekosystem 5BI180, 7.5 hp. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F5040
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Akvatiska ekosystem 5BI180, 7.5 hp. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Akvatiska ekosystem (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50115
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: 120 hp varav 60 hp Geovetenskap/naturgeografi, eller 60 hp Biologi, alternativt 60 hp Kemi och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, alternativt 60 hp miljövetenskap och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F5041
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: 120 hp varav 60 hp Geovetenskap/naturgeografi, eller 60 hp Biologi, alternativt 60 hp Kemi och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, alternativt 60 hp miljövetenskap och 30 hp Geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om utbildningen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Akvatiska ekosystem (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67402
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, alt. 2) 90 hp biologi, samt i båda fallen Limnologi I, 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Allmän miljökunskap (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-59017
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Alpernas landskapsutveckling (0,6 år, 10 hp)
Studietakt: 30 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-23394
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Analys av miljöförändringar (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-59101
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: 120 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd eller inom huvudområdet biologi eller inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper.En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F5910
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: 120 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet miljö- och hälsoskydd eller inom huvudområdet biologi eller inom huvudområdet geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper.En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Analytical Frameworks in Sustainability Studies (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-46025
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Applicants must hold a bachelor's degree/kandidatexamen (equivalent for example a professional degree) of at least 180 ECTS credits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent. Relevant background is studies within natural science, social science, health science, humanities or engineering that relate to the environmental, social or economic aspects of sustainable development. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6: internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based 575 + TWE-score 4.5, and internet based 90+TWE-score 20), IELTS, academic (minimum score Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent.
Undervisningsspråk: Engelska
Analytical Tools in Environmental Science (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-44236
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Arbetsmiljö och säkerhet - Riskkällor, riskanalys, riskhantering, säkerhetsstrategier (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-56008
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Arktisk geoekologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-50703
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 120 hp varav 60 hp inom något av ämnena biologi/geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-F5075
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 120 hp varav 60 hp inom något av ämnena biologi/geovetenskap/naturgeografi eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Arktiska Ekosystem (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-50133
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp varav 60hp i biologi inklusive 15hp inom ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-F5018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp varav 60hp i biologi inklusive 15hp inom ekologi eller 60 hp geovetenskap/naturgeografi samt 15 hp ekologi, eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-11896
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-61898
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Att presentera miljövetenskap (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25304
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Godkända kurser inom miljövetenskap motsvarande 1-60hp inkluderat godkänd kurs Metod i praktiken samt genomgångna kurser Strategier för hållbar utveckling och Teorier för hållbar utveckling eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Avfallshantering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gävle
Anmälningskod: HIG-26505
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande miljöteknik 7,5 hp och Introduktion till miljöteknik 15 hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Bebyggelsens miljöpåverkan (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 42 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-10012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Bevarandebiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67502
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap; alt. 2) 90 hp biologi. I båda fallen dessutom fortsättningskursen Ekologi 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Biodiversitet och ekologi i Yunnan (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67562
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Biologi 95 hp inklusive 15 hp på fördjupningsnivå i någon av kurserna Ekologi, Limnologi, Evolutionär genetik, Djurens struktur och funktion, Växternas evolution och mångfald.
Undervisningsspråk: Svenska
Bioenergiteknik, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-62020
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidatexamen inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet alternativt högskoleingenjörsexamen. -Kemi eller kemitekniska kunskaper motsvarande minst 15 hp. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Biogeofysik och introduktion i markvetenskap (0,3 år, 10 hp)
Studietakt: 65 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-30208
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kunskaper motsvarande minst 5 hp matematik samt minst 5 hp geologi/hydrologi.
Undervisningsspråk: Svenska
Biogeokemi - kretslopp och klimatförändringar (0,2 år, 5 hp)
Studietakt: 35 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-40015
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Engelska B gäller fr.o.m läsåret 2009/10. Kunskaper motsvarande 180 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena biologi, skogsvetenskap, lantbruksvetenskap, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap, teknik/teknologi. Dessa kunskaper ska inkludera minst 20 hp biologi och minst 20 hp markvetenskap eller geovetenskap. Kunskaper motsvarande engelska A Som alternativ till ovan, kunskaper motsvarande 120 hp, varav minst 20 hp biologi, minst 20 hp kemi och minst 30 hp markvetenskap. Kunskaper motsvarande engelska A.
Undervisningsspråk: Engelska
Biologi A - mönster, processer och didaktik (0,4 år, 22,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-17417
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biologi och miljövetenskap - introduktion (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 35 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-10238
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Ma D, Fy A, Ke B, Bi B, Sv B/Sv 2B, En A.
Undervisningsspråk: Svenska
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91006
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Biologi, distans (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-17700
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurspaket, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C, Naturkunskap B. Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2
Undervisningsspråk: Svenska
Biologi, kandidatprogram (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50152
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 14 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D) Dispens ges för Kemi B för sökande med Kemi A eller Områdesbehörighet A12 (Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c) Dispens ges för Kemi 2 för sökande med Kemi 1
Undervisningsspråk: Svenska
Biologiprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69103
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet, samt Matematik C/3b/3c, Biologi A/1 och Kemi A/1 (områdesbehörighet 12A med undantag för Biologi B/2, Kemi B/2 och Fysik A/1). Andra behörighetskrav kan gälla för valfria kurser.Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt- naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69104
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet, samt Matematik C/3b/3c, Biologi A/1 och Kemi A/1 (områdesbehörighet 12A med undantag för Biologi B/2, Kemi B/2 och Fysik A/1). Andra behörighetskrav kan gälla för valfria kurser.Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt- naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
Biologiprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-81001
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D . Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3c.
Undervisningsspråk:
Biologisk litteraturstudie (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50104
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Biologi 60hp eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50134
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Biologi 60hp eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50143
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: Biologi 60hp eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-50149
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Biologi 60hp eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22606
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Kemi A / Biologi B+Naturkunskap B, Matematik C. Eller: Biologi 1, Kemi 1 / Biologi 2+Naturkunskap 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22596
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Kemi A / Biologi B+Naturkunskap B, Matematik C. Eller: Biologi 1, Kemi 1 / Biologi 2+Naturkunskap 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62402
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Branschstudier (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-87002
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C, Naturkunskap B . Eller: Matematik 3b / 3c, Naturkunskap 2. Naturkunskap B/2 kan ersättas av Fysik A/1b1/1a och Kemi A/1.
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnader och miljö (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-59002
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Kurserna Luft och buller 7,5 hp, Miljöeffekter 11,5 hp, Hälsoeffekter 11 hp, och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-43803
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Climate Science and Policy (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-40670
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Applicants must hold a bachelor's degree/kandidatexamen (equivalent for example a professional degree) of at least 180 ECTScredits, including a 15 ECTS credit degree paper or equivalent. Relevant background is studies within natural science, socialscience, health science, humanities or engineering that relate to the environmental, social or economic aspects of sustainabledevelopment. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6: internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based 575 + TWE-score 4.5, and internet based 90+TWE-score 20), IELTS, academic (minimum score Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent.
Undervisningsspråk: Engelska
Communicating Scientific Knowledge and Complex Environmental Issues (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-44258
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Communicative strategy (0,3 år, 10 hp)
Studietakt: 65 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-40010
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: ...........
Undervisningsspråk: Engelska
Communicative theories (0,2 år, 5 hp)
Studietakt: 35 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-40013
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: ...............
Undervisningsspråk: Engelska
Corporate Social Responsibility, CSR (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-30075
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Corporate Social Responsibility, CSR (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-10326
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-10014
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp nationalekonomi. Kunskaper motsvarande engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Det ansvarsfulla modeföretaget (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HB-51061
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Engelska
Ecology and the Environment, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-91108
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: See specific information
Undervisningsspråk: Engelska
Ecosystem Management (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-44229
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Ecotoxicology, Master Program (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-11897
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-61897
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
  1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 516 utbildningar