... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 1899 utbildningar
Utbildning
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P7350
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39500
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39504
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39404
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01208
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Psykosocial cancervård 1 (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-90020
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundexamen till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator eller läkare.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-62019
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykosociala perspektiv på god hälsa (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-SF132
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Godkända kurser omfattande minst 30 hp från år 1.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90071
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Psykologutbildning enligt 1982 års studieordning eller läkarutbildning med specialistutbildning i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri enl 1985 års studieordning preciserad i målbeskrivning från 1996, alternativt socionomutbildning eller annan motsvarande utbildning i människovårdande yrke om minst 120 p (till exempel sjuksköterska, präst), inkluderande en 10-poängsuppsats på minst C-nivå, Tidigare genomgången statlig steg-1-utbildning, eller utbildning som bedöms motsvara denna. Den sökande skall därefter ha arbetat minst 2 år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Den sökande skall antingen inom ramen för ovan nämnda utbildningar eller på annat sätt, ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut (50 individual- eller 120 grupptimmar) samt ha fått handledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare). Den studerande måste under hela utbildningstiden ha möjlighet att arbeta med klienter på den egna arbetsplatsen. Meriter/intyg på samtliga ovanstående behörighetskrav ska bifogas/kompletteras anmälan till kursen. Uppgifter på referenspersoner skall lämnas. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet, till exempel svenska B och engelska A. Urval: Bland behöriga sökande görs en helhetsbedömning enligt särskilda kriterier. De som bedöms mest meriterade kan komma att kallas till intervju för bedömning av lämplighet, motivation och utbildningens applicerbarhet. Uppgifter från angivna referenspersoner kan komma att inhämtas. Bedömning och rangordning för urval görs av Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90073
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Psykologutbildning enligt 1982 års studieordning eller läkarutbildning med specialistutbildning i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri enl 1985 års studieordning preciserad i målbeskrivning från 1996, alternativt socionomutbildning eller annan motsvarande utbildning i människovårdande yrke om minst 120 p (till exempel sjuksköterska, präst), inkluderande en 10-poängsuppsats på minst C-nivå, Tidigare genomgången statlig steg-1-utbildning, eller utbildning som bedöms motsvara denna. Den sökande skall därefter ha arbetat minst 2 år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Den sökande skall antingen inom ramen för ovan nämnda utbildningar eller på annat sätt, ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut (50 individual- eller 120 grupptimmar) samt ha fått handledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare). Den studerande måste under hela utbildningstiden ha möjlighet att arbeta med klienter på den egna arbetsplatsen. Meriter/intyg på samtliga ovanstående behörighetskrav ska bifogas/kompletteras anmälan till kursen. Uppgifter på referenspersoner skall lämnas. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet, till exempel svenska B och engelska A. Urval: Bland behöriga sökande görs en helhetsbedömning enligt särskilda kriterier. De som bedöms mest meriterade kan komma att kallas till intervju för bedömning av lämplighet, motivation och utbildningens applicerbarhet. Uppgifter från angivna referenspersoner kan komma att inhämtas. Bedömning och rangordning för urval görs av Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P7351
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Förkunskaper från universitet/högskola eller motsvarande Erforderliga teoretiska förkunskaper har den som erhållit högskoleexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng inom vårdsektorn eller annan form av människovårdande yrke, samt genomgått grundläggande psykoterapiutbildning, motsvarande den tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg-1 om 30 poäng/45 högskolepoäng, och med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi, eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper. Förkunskaper genom yrkesverksamhet Erforderliga praktiska förkunskaper har den som då ansökan till psykoterapeututbildningen sker, har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt då den grundläggande psykoterapiutbildningen enligt ovan genomgåtts i sin helhet, samt under dessa två år ha tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt inom större delen av arbetsuppgifterna. Yrkesverksamhet under utbildningen Studenten skall under utbildningen ha deltidstjänstgöring (minst 40 %) med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande vilket utgör underlag för handledningen under kurs E. För behörighet krävs därför att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare om att hon/han, vid eventuell antagning till programmet, under utbildningstiden kommer att arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter i nämnda omfattning som även kan utgöra grund för handledning (kurs E), samt erhålla individuell psykoterapihandledning inom ramen för praktiken i en omfattning av 20 timmar som leds av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning, samt ges möjlighet till att delta i teamkonferenser o. dyl. under praktiken där klient-/patientärenden fortlöpande diskuteras.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet inriktning kognitiv beteendeterapi (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KI-21001
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: - Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller - läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller - socionomexamen, eller - annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp. För sökande med annan motsvarande examen om 180 hp eller socionomexamen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet med inriktning systemisk familjeterapi (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90307
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: ? Psykologutbildning enligt 1982 års studieordning. ? Eller läkarutbildning med specialistutbildning i allmän psykiatri. ? Eller utbildning i barn- och ungdomspsykiatri enligt 1985 års studieordning, preciserad i målbeskrivning från 1996. ? Eller socionomutbildning eller annan motsvarande utbildning i människovårdande yrke (till exempel sjuksköterska, präst) om minst 120 poäng/180 högskolepoäng som inkluderar en uppsats på 15 hp på minst kandidatnivå. ? Genomgången statlig "steg-1-utbildning" eller motsvarande. ? Kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet. Den sökande ska därefter ha arbetat minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Den sökande ska också, antingen inom ramen för ovan nämnda utbildningar eller på annat sätt, ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut (50 individualtimmar och 30 timmar familjerekonstruktion eller 100 grupptimmar och 30 timmar familjerekonstruktion) samt fått handledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp med max fyra deltagare). Den studerande måste under hela utbildningstiden ha möjlighet att arbeta med familjer på den egna arbetsplatsen. Pågående anställning med dessa arbetsuppgifter skall styrkas av arbetsgivare. Uppgifter på referenspersoner skall lämnas. Efter anmälan på antagning.se skickas intyg på samtliga ovanstående behörighetskrav tillsammans med övriga meriter till VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Urval Bland behöriga sökande görs en helhetsbedömning enligt särskilda kriterier. De som bedöms som mest meriterade kan komma att kallas till intervju för bedömning av lämplighet, motivation och utbildningens applicerbarhet. Uppgifter från angivna referenspersoner kan komma att inhämtas. Bedömning och rangordning för urval görs av avdelningen för Barn och ungdomspsykiatri, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hälsouniversitet vid Linköpings universitet.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-36829
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För behörighet till Psykoterapeutprogrammet krävs: 1. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet). 2. När psykoterapeututbildningen startar ska minst två år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet. 3. Under dessa två år skall den sökande ha arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad. 4. Den sökande skall ha genomgått egenterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. 5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen. Dessutom krävs följande för Psykoterapeutprogrammets olika inriktningar: För inriktning mot kognitiv beteendeterapi (kbt) och inriktning mot psykodynamisk terapi (pdt): 1. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller 2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 3. Socionomexamen, eller 4. Annan Motsvarande examen För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. För inriktning mot specialist i klinisk psykologi (behandling och psykoterapi med kbt- eller pdt-inriktning) krävs: Psykologlegitimation.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-36830
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För behörighet till Psykoterapeutprogrammet krävs: 1. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet). 2. När psykoterapeututbildningen startar ska minst två år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet. 3. Under dessa två år skall den sökande ha arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad. 4. Den sökande skall ha genomgått egenterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. 5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen. Dessutom krävs följande för Psykoterapeutprogrammets olika inriktningar: För inriktning mot kognitiv beteendeterapi (kbt) och inriktning mot psykodynamisk terapi (pdt): 1. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller 2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 3. Socionomexamen, eller 4. Annan Motsvarande examen För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. För inriktning mot specialist i klinisk psykologi (behandling och psykoterapi med kbt- eller pdt-inriktning) krävs: Psykologlegitimation.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-36831
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För behörighet till Psykoterapeutprogrammet krävs: 1. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet). 2. När psykoterapeututbildningen startar ska minst två år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet. 3. Under dessa två år skall den sökande ha arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad. 4. Den sökande skall ha genomgått egenterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. 5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen. Dessutom krävs följande för Psykoterapeutprogrammets olika inriktningar: För inriktning mot kognitiv beteendeterapi (kbt) och inriktning mot psykodynamisk terapi (pdt): 1. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller 2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 3. Socionomexamen, eller 4. Annan Motsvarande examen För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. För inriktning mot specialist i klinisk psykologi (behandling och psykoterapi med kbt- eller pdt-inriktning) krävs: Psykologlegitimation.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-36832
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För behörighet till Psykoterapeutprogrammet krävs: 1. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet). 2. När psykoterapeututbildningen startar ska minst två år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet. 3. Under dessa två år skall den sökande ha arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad. 4. Den sökande skall ha genomgått egenterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. 5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen. Dessutom krävs följande för Psykoterapeutprogrammets olika inriktningar: För inriktning mot kognitiv beteendeterapi (kbt) och inriktning mot psykodynamisk terapi (pdt): 1. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller 2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 3. Socionomexamen, eller 4. Annan Motsvarande examen För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. För inriktning mot specialist i klinisk psykologi (behandling och psykoterapi med kbt- eller pdt-inriktning) krävs: Psykologlegitimation.
Undervisningsspråk: Svenska
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-21000
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Tandhygienistexamen om 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-04000
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Tandhygienistexamen, 120 hp. Dispens ges till tandhygienister med kortare utbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
Radiografi - självständigt arbete (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-37201
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 75 hp i ämnet radiografi/omvårdnad med inriktning mot diagnostisk radiologi eller motsvarande varav minst 12 hp i vetenskaplig metod eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Radiografi - självständigt arbete (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-37200
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 75 hp i ämnet radiografi/omvårdnad med inriktning mot diagnostisk radiologi eller motsvarande varav minst 12 hp i vetenskaplig metod eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Radiografi, Digital bildhantering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-42000
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Alternativt: Arbetslivserfarenhet inom röntgen eller avbildningsmodaliteter (styrks med intyg).
Undervisningsspråk: Svenska
Radiografi, självständigt arbete för magister (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-37207
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Radiografi 90 hp på grundnivå, inklusive ett examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp eller röntgensjuksköterskeexamen om 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Radiologisk intervention (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: GU-20355
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Radioterapi (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53913
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp) och Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp) eller motsvarande.Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Svenska
Radioterapi (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53913
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp) och Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp) eller motsvarande.Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Receptarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-01598
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Receptarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3150
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P8150
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Receptarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P8150
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19784
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Reflekterande team som stöd för evidensbaserad vård (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-71252
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen i vårdvetenskap
Undervisningsspråk: Svenska
Reflekterande team som stöd för evidensbaserad vård (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-71152
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, AV, Arbetsliv och hälsa (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7111
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, AV, Forskningsmetodik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7121
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, AV, Ledarskapets betydelse för hälsa (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7030
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, omvårdnad eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, AV, Modeller för rehabilitering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7131
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Avlagd kandidatexamen om 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad, socialt arbete eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, AV, Samtalsmodeller för hälsa (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7141
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, GR, (A), Funktionshinder (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7151
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Research Methodology and Ethics (0,1 år, 7 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-55050
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 1. Bachelor's degree (180 hp) or equivalent with a major in chemistry, biochemistry, biomedical technology, biomedical methods and technology, biomedical laboratory science or in other areas of natural, medical, engineering sciences or technology with a minimum of 15 hp in chemistry and/or biochemistry. 2. The equivalent of English B in Swedish secondary school.
Undervisningsspråk: Engelska
Risk och säkerhet inom hälso- och sjukvård (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-13707
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet. Eller:Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12
Undervisningsspråk: Svenska
Riskanalys inom strålbehandling (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53914
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp), Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp) och Radioterapi (5RA022, 5 hp) eller motsvarande. De två senaste kurserna (5RA021 och 5RA022) kan med fördel läsas parallellt med denna kurs.Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Svenska
Riskanalys inom strålbehandling (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53914
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp), Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp) och Radioterapi (5RA022, 5 hp) eller motsvarande. De två senaste kurserna (5RA021 och 5RA022) kan med fördel läsas parallellt med denna kurs.Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Riskanalys och nätverksanalys (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-KG152
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kursen KG121A samt delkursen vetenskaplig metod II från kurs KG141A ska vara godkända.
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgenkristallografi (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67614
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: 120 hp inklusive Molekylär och statistisk mekanik, Genomik - experimentella metoder, Bioteknisk metodik.
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgensjuksköterska (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-82739
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgensjuksköterska (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-82004
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgensjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19760
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: GU-19761
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: GU-19762
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: GU-19763
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgensjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52326
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Undervisningsspråk:
Röntgensjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-41009
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgensjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-80506
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B/Biologi A+Kemi A+Fysik A, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgensjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01310
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
  ... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 1899 utbildningar