... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 2491 utbildningar
Utbildning
Masteruppsats, första året (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-30413
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt En A. Den sökande måste också ha genomgått kursen 3FH041 Global hälsa eller tillägnat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F3044
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt En A. Den sökande måste också ha genomgått kursen 3FH041 Global hälsa eller tillägnat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.
Undervisningsspråk: Engelska
Masterutbildning i hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-N2131
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap eller omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterutbildning i hälsovetenskap, Omvårdnad (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-N2151
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena folkhälsovetenskap eller omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.
Undervisningsspråk: Svenska
Mat, hälsa och kommunikation (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-25000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om sammanlagt minst 180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso- och vårdvetenskapliga området eller minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem- och konsumentkunskap (därav minst 60 hp hem- och konsumentkunskap) eller motsvarande kurser.
Undervisningsspråk: Svenska
Mat, hälsa och kommunikation (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-75008
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande examen på grundnivå om sammanlagt minst 180 hp inom det samhällsvetenskapliga eller folkhälso- och vårdvetenskapliga området eller minst 180 hp inom lärarprogrammet med inriktning hem- och konsumentkunskap (därav minst 60 hp hem- och konsumentkunskap) eller motsvarande kurser.
Undervisningsspråk: Svenska
Medical Genetics, 7,5 credits (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-89575
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: At least three years of full-time undergraduate studies (180 credits) in a major subject area with relevance for biomedical sciences. This could include previous studies at faculties of medicine, technology/natural sciences, odontology or veterinary medicine. A major part of courses (90 credits) should be in subjects such as biochemistry, cell biology, molecular biology, genetics, gene technology, microbiology, immunology, histology, anatomy, and pathology. The lowest acceptable grade from undergraduate studies is Pass. Applicants must also have documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6; i.e. an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based 575 + TWE-score 4.5, and internet-based: Score of 20 (scale 0-30) in written test, total score of 90), IELTS, academic (minimum score: Overall mark of 6.5 and no section below 5.5), or equivalent.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin A, Anatomi och fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75174
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin A, Fysiologi med anatomi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75175
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin A, Molekylär cellbiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75121
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin B, Anatomi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76007
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Medicin, 30 högskolepoäng där fysiologi 15 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin B, Fysiologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76050
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Medicin, 30 högskolepoäng där Fysiologi 15 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin B, Klinisk kemi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76046
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Medicin, 30 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng ingår
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin B, Medicinsk mikrobiologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76009
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Medicin 30 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin B, Medicinsk statistik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75163
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Medicin, 60 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75177
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Examensarbete (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76117
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Medicin A och B, 60 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Examensarbete (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75122
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Medicin A och B, 60 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Farmakologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75154
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Medicin 90 högskolepoäng, där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng och Sjukdomslära med farmakologi 15 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75123
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Handledarutbildning på B-nivå omfattande minst 7,5 högskolepoäng inom medicin, odontologi eller logopedi.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Humangenetik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76125
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng, Sjukdomslära med farmakologi, 15 högskolepoäng och Medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoängingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Humangenetik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75164
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng, Sjukdomslära med farmakologi, 15 högskolepoäng och Medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoängingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Immunologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76069
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Medicin 30 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Infektionsstrategier och försvarsmekanismer (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75155
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng, där molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng, sjukdomslära med farmakologi 15 högskolepoäng och medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76133
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng, Sjukdomslära med farmakologi, 15 högskolepoäng och Medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75176
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng, Sjukdomslära med farmakologi, 15 högskolepoäng och Medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Tumörbiologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75184
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng, Sjukdomslära med farmakologi, 15 högskolepoäng och Medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin för ingenjörer (0,3 år, 6 hp)
Studietakt: 40 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53903
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Klassisk mekanik, (5FY040, 7,5 hp), alternativt Mekanik I med experimentell metodik (5FY113, 7,5 hp), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin och medicinsk teknik (0,5 år, 12 hp)
Studietakt: 38 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KTH-20034
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Anatomi och fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76130
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Anatomi och fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76055
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Akut- och prehospitalmedicin (1 år, 15 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76011
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi och immunologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76078
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi och immunologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75125
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedinsk analytikerexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Arbetsfysiologi, ergonomi och arbetsmedicin (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75126
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom något av huvudområdena medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, sjukgymnastik eller omvårdnad.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Arbetsmedicin (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76079
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Bild- och funktionsdiagnostik II (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75127
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Bröstdiagnostik, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76082
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Bröstdiagnostik, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75133
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76083
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76077
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76010
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete (0,8 år, 45 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76057
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75128
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin, omvårdnadsvetenskap eller pedagogik. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75124
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom pedagogik samt minst 30 högskolepoäng medicin på avancerad nivå. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete i odontologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75143
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Tandläkar- eller tandhygienistexamen samt Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi, 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76058
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt arbetsterapeutexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76012
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76013
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Human genomik och bioinformatik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76120
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Humangenetik med tillämpad bioinformatik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75129
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
  ... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 2491 utbildningar