... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 2213 utbildningar
Utbildning
Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-65401
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Leg sjuksköterska eller annan högskoleutbildning omfattande minst 180 hp inom det människobehandlande området.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad vid ohälsa relaterad till riskbruk, missbruk och beroende (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2QUW
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Legitimerad sjuksköterska. Antagen till specialistsjuksköterskeutbildning vid Högskolan Dalarna ger också behörighet till kursen.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, Att leva med sjukdom I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-12157
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande: O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp O0004H Miljö och prevention i primärvården, 7,5hp O0005H Hälsa och lidande i sjukdom, 7,5hp O0068H Omvårdnadsrelationen, 7,5 hp O0045H Omvårdnad vid Med/Kir sjukdom inkl. omvårdnadstekniker 7,5hp O0006H Omvårdnad inom äldrevård, 7,5hp O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd, 7,5hp O0022H Omvårdnadshandlingar primärvård, 7,5hp/O0029H Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd, 7,5hp
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, Att leva med sjukdom II (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-12156
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter förkunskaper motsvarande: O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp O0004H Miljö och prevention i primärvården, 7,5hp O0005H Hälsa och lidande i sjukdom, 7,5hp O0068H Omvårdnadsrelation, 7,5 hp O0045H Omvårdnad vid Med/Kir sjukdom inkl. omvårdnadstekniker 7,5hp O0006H Omvårdnad inom äldrevård, 7,5hp O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd, 7,5hp O0022H Omvårdnadshandlingar primärvård, 7,5hp/O0029H Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd, 7,5hp
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O3041
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Utbildning till sjuksköterska eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-O7041
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Utbildning till sjuksköterska
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-O7251
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Utbildning till sjuksköterska
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, AV, Handledarutbildning inom vårdområdet II (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-O7060
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Leg.sjuksköterska samt Omvårdnad AV, Handledarutbildning inom vårdområdet I, 7,5 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, examensarbete (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-21095
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp i Omvårdnad samt genomgången kurs i Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, examensarbete (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-11109
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp i Omvårdnad samt genomgången kurs i Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, Examensarbete (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-32194
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande O0072H Att leva med sjukdom I, 7,5hp O0071H Att leva med sjukdom II, 7,5hp O0069H Omvårdnadens ledning och utveckling, 7,5hp M0040H Traumatologi och akutsjukvård, 7,5hp alt M0075H Medicinsk vetenskap, Traumatologi och akutsjukvård, 7,5 hp Kursen kräver dessutom följande godkända kurser O0055H Omvårdnadens grunder, 7,5hp O0047H Hälsa, 7,5hp O0003H Omvårdnadshandlingar, 7,5hp O0004H Miljö och prevention i primärvården, 7,5hp/O0078H Omvårdnad, miljö och prevention 7,5hp O0068H Omvårdnadsrelation, 7,5hp/O0082H Kommunikation och undervisning i omvårdnad 7,5 hp O0005H Hälsa och lidande i sjukdom, 7,5hp O0045H/O0083H Omvårdnad vid Med/Kir sjukdom inkl. omvårdnadstekniker 7,5hp 7,5hp O0022H Omvårdnadshandlingar primärvård, 7,5hp/O0029H Omvårdnadshandlingar vid med/kir sjukdomstillstånd, 7,5hp O0006H Omvårdnad inom äldrevård, 7,5hp O0019H Omvårdnad vid psykiatriska sjukdomstillstånd, 7,5hp A0018H Psykologi inriktning omvårdnad, 7,5hp M0048H Anatomi och fysiologi, 7,5hp M0002H Mikrobiologi och hygien, 7,5 hp M0039H Allmän farmakologi, fysiologi och läkemedelsräkning, 7,5hp M0049H Medicinska och kirurgiska sjukdomar, 7,5hp M0006H Psykiatri, Geriatrik, Neurologi, Rehabilitering, 7,5hp
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, examensarbete för magister (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-21144
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskapsmetodik omfattande minst 7,5 hp. Dessutom krävs avslutade kurser på avancerad nivå i ämnet omvårdnad om minst 15 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, GR, (B), Ledarskap och organisation (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2030
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2091
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4020
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4051
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, GR, (B), Ledarskap och organisation (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2551
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4331
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp Omvårdnad GR (A), Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Omvårdnad GR (A), Äldres hälsa och ohälsa med verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp Omvårdnad GR (B), Vårdpedagogik, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp Medicinsk vetenskap GR (B), Medicin, kirurgi och geriatrik, 15 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, GR, (B), Palliativ vård (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2040
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp: Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk Vetenskap GR (A) 15 hp: Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2111
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp: Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk Vetenskap GR (A) 15 hp: Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2561
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp: Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk Vetenskap GR (A) 15 hp: Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4030
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp: Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk Vetenskap GR (A) 15 hp: Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4061
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp: Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk Vetenskap GR (A) 15 hp: Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4341
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp: Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk Vetenskap GR (A) 15 hp: Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, GR, (B), Uppsats (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-O7051
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 30 hp och minst 22,5 hp i Omvårdnad GR (B).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-O7070
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 30 hp och minst 22,5 hp i Omvårdnad GR (B).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-O7261
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 30 hp och minst 22,5 hp i Omvårdnad GR (B).
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, GR, (B), Vårdpedagogik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2070
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk vetenskap GR (A), 15 hp Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2141
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk vetenskap GR (A), 15 hp Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4060
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk vetenskap GR (A), 15 hp Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4081
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk vetenskap GR (A), 15 hp Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, GR, (B), Vårdpedagogik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2591
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk vetenskap GR (A), 15 hp Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4371
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Omvårdnad GR (A), 22,5 hp Omvårdnadens utveckling och kunskapsområde, 15 hp 7,5 hp av Omvårdnadens teori och metod, 15 hp Medicinsk vetenskap GR (A), 15 hp Anatomi och fysiologi, 7,5 hp Mikrobiologi och farmakologi, 7,5 hp eller sjuksköterskeutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, GR, (C), Vetenskaplig teori och metod (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2050
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad 60 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp, inklusive uppsats/fördjupningsarbete.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2121
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad 60 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp, inklusive uppsats/fördjupningsarbete.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2571
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Omvårdnad 60 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp, inklusive uppsats/fördjupningsarbete.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4040
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad 60 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp, inklusive uppsats/fördjupningsarbete.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4071
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnad 60 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp, inklusive uppsats/fördjupningsarbete.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Omvårdnad 60 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp, inklusive uppsats/fördjupningsarbete.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, GR, (C), Vetenskapligt arbete (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2060
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnad 75 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp inkl. uppsatsarbete/fördjupning Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2131
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnad 75 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp inkl. uppsatsarbete/fördjupning Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2581
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Omvårdnad 75 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp inkl. uppsatsarbete/fördjupning Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4050
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnad 75 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp inkl. uppsatsarbete/fördjupning Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4091
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnad 75 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp inkl. uppsatsarbete/fördjupning Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-O4361
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Omvårdnad 75 hp: Omvårdnad GR (A), 30 hp Omvårdnad GR (B), 30 hp inkl. uppsatsarbete/fördjupning Omvårdnad GR (C), Vetenskaplig teori och metod, 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-55509
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom omvårdnad/omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, självständigt arbete (examensarbete) (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-37209
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnad 90 hp på grundnivå, inklusive ett examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp. Vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnad, självständigt arbete för master (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-37210
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp inom omvårdnad på avancerad nivå. Vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap B, Vetenskaplig metodik och förbättringskunskap II (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76168
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Omvårdnadsvetenskap minst 30 högskolepoäng där Omvårdnadsvetenskap A, Vetenskaplig metodik och förbättringskunskap I, 7,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap B, Vetenskaplig metodik och förbättringskunskap II (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76167
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Omvårdnadsvetenskap minst 30 högskolepoäng där Omvårdnadsvetenskap A, Vetenskaplig metodik och förbättringskunskap I, 7,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap C, Hälsofrämjande arbete i ett omvårdnadsperspektiv (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76144
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Minst 90 högskolepoäng varav minst 52,5 högskolepoäng inom omvårdnadsvetenskap där minst 22,5 högskolepoäng är på B-nivå, alternativt sjuksköterskeexamen där omvårdnadsvetenskap B om minst 22,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap C, Hälsofrämjande arbete i ett omvårdnadsperspektiv (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76071
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Minst 90 högskolepoäng varav minst 52,5 högskolepoäng inom omvårdnadsvetenskap där minst 22,5 högskolepoäng är på B-nivå, alternativt sjuksköterskeexamen där omvårdnadsvetenskap B om minst 22,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap C, Kvinnors hälsa och ohälsa (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76136
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Minst 90 högskolepoäng varav minst 52,5 högskolepoäng inom omvårdnadsvetenskap där minst 22,5 högskolepoäng är på B-nivå, alternativt sjuksköterskeexamen där omvårdnadsvetenskap B om minst 22,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap C, Kvinnors hälsa och ohälsa (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76063
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Minst 90 högskolepoäng varav minst 52,5 högskolepoäng inom omvårdnadsvetenskap där minst 22,5 högskolepoäng är på B-nivå, alternativt sjuksköterskeexamen där omvårdnadsvetenskap B om minst 22,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap C, Omvårdnad vid akuta sjukdomar och olycksfall (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76104
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 90 högskolepoäng varav minst 52,5 högskolepoäng inom omvårdnadsvetenskap där minst 22,5 högskolepoäng är på B-nivå, alternativt sjuksköterskeexamen där omvårdnadsvetenskap B om minst 22,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap C, Omvårdnad vid akuta sjukdomar och olycksfall (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76029
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 90 högskolepoäng varav minst 52,5 högskolepoäng inom omvårdnadsvetenskap där minst 22,5 högskolepoäng är på B-nivå, alternativt sjuksköterskeexamen där omvårdnadsvetenskap B om minst 22,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Arbetspsykologi, organisation och folkhälsa (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76031
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med arbetsterapi, hörselvetenskap, medicin, maskinteknik, omvårdnadsvetenskap eller sjukgymnastik som huvudområde, alternativt ett beteendevetenskapligt huvudområde.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Evidensbaserat arbetssätt inom hälso- och sjukvård (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76140
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod på grundnivå och 7,5 högskolepoäng vetenskaplig metod på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Magister (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76030
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, 15 högskolepoäng, där 7,5 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metodkurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76106
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnadsvetenskap 45 högskolepoäng på avancerad nivå där 15 högskolepoäng ska avse ett självständigt arbete och 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete - Master (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76105
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, 30 högskolepoäng, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Företagshälsovård (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76032
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med arbetsterapi, hörselvetenskap, medicin, maskinteknik, omvårdnadsvetenskap eller sjukgymnastik som huvudområde, alternativt ett beteendevetenskapligt huvudområde.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Genus, sexualitet och heteronormativitet i vården (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76064
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena arbetsterapi, hörselvetenskap, logopedi, psykologi, folkhälsovetenskap, medicin, omvårdnadsvetenskap, handikappvetenskap, genusvetenskap, socialt arbete, sociologi eller sjukgymnastik alternativt arbetsterapeutexamen, audionomexamen, logopedexamen, läkarexamen, psykologexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen eller sjukgymnastexamen minst 180 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hematologisk vård (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76107
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng skall avse vetenskaplig metod eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76065
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom något av huvudområdena medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Hälsohistoria, fysisk undersökning och klinisk bedömning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76033
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap och legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod och ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng samt minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska på heltid.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Integrerad kunskapssammanställning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76066
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Katastrofmedicin och triage (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76108
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Kvalitativ och kvantitativ metod (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76040
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap, varav 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod på grundnivå och 7,5 högskolepoäng vetenskaplig metod på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Ledarskap och teamarbete som grund för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76034
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Metoder för utvärdering inom hälso- och sjukvård (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76121
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod på grundnivå och 7,5 högskolepoäng vetenskaplig metod på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Onkologisk omvårdnad (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76109
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Yrkesexamen / generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Palliativ vård (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76110
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Yrkesexamen / generell examen om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Psykosocial omvårdnad vid cancersjukdom (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76035
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Telefonrådgivning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76111
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Telefonrådgivning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76036
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Yrkesexamen/generell examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng inom huvudområdet arbetsterapi, medicin eller omvårdnadsvetenskap, där 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod.
Undervisningsspråk: Svenska
  ... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 2213 utbildningar