... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 2456 utbildningar
Utbildning
Medicin, avancerad nivå, Humangenetik med tillämpad bioinformatik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75129
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Laboratoriemedicinska metoder (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75130
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75036
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen eller sjukhusfysikerexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75134
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Röntgensjuksköterskeexamen, sjukhusfysikerexamen, biomedicinsk analytikerexamen, onkologsjuksköterskeexamen eller läkarexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Onkologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75032
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Högskoleutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet om minst 180 högskolepoäng. Alternativt utbildning till röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller läkare.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi på cellulärnivå (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75131
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Samtidens ohälsa (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75088
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75132
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjuksköterskeexamen alternativt examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75048
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Biomedinsk analytikerexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75047
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Tandläkar- eller tandhygienistexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinal Chemistry (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-56160
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Bioorganisk kemi, 15 hp och Biokemi 15 hp eller motsvarande. Engelska A.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinens historia (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-97823
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk akupunktur (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-61023
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Minst 120 hp samt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-62016
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Minst 120 hp samt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk antropologi (0,3 år, 10 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MAH-55402
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk baskurs - anatomi och fysiologi (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HIG-14413
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2PCT
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2PEX
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet medicinsk vetenskap med inriktning anatomi och fysiologi, eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk baskurs- Anatomi och fysiologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2MW4
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk biologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50350
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 13 (Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D) eller Områdesbehörighet A13 (Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk fortsättningskurs, cirkulation, respiration och utsöndring (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-11203
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp inom ämnesområdet Biomedicin, där kurser motsvarande grundläggande Anatomi/Fysiologi, Sjukdomslära/Patofysiologi samt Farmakologi ska ingå.
Undervisningsspråk:
Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-21167
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp inom ämnesområdet Biomedicin, där kurser motsvarande grundläggande Anatomi/Fysiologi, Patofysiologi/Sjukdomslära samt Farmakologi ska ingå eller motsvarande.
Undervisningsspråk:
Medicinsk fysik (0,5 år, 8 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-63023
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk genetik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-42002
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Behöriga är studenter med avklarade studier om 120 hp på biologi-, biomedicin-, läkar- eller civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik, innehållande kurser i kemi, biokemi om 30 hp, cell- och molekylärbiologi samt genetik om 30 hp; eller motsvarande internationell utbildning.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinsk genetik G1N (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HS-23028
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk genetik G1N (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HS-23007
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-42012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-) medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinsk geologi (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67406
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk grundkurs (0,2 år, 7,5 hp)
Studietakt: 56 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KTH-20033
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk informatik (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-61611
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp med 60 hp i naturvetenskap/teknik inkl avancerad kurs i Datoriserad bildanalys. En grundkurs i människa-datorinteraktion rekommenderas.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinsk mikrobiologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23212
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Genomgången kurs i Anatomi och fysiologi,15hp eller motsvarande. Studerande på biovetenskapliga programmet har förtur till kursplatser.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23213
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Genomgången kurs i Anatomi och fysiologi,15hp eller motsvarande. Studerande på biovetenskapliga programmet har förtur till kursplatser.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk orientering (0,2 år, 5 hp)
Studietakt: 38 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53902
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-47906
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 180 hp. Av dessa skall minst 90 hp vara kurser i medicinsk strålningsfysik, varav minst 30 hp kurser på avancerad nivå. Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinsk teknik (0,2 år, 10 hp)
Studietakt: 70 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53905
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Analog elektronik (5EL160, 15 hp), Mätsystem och mätmetoder (5EL200, 7,5 hp), Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap Akutsjukvård (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-32113
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Leg. sjuksköterska.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap I (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 75 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-OM112
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Medicinsk vetenskap I (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 75 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-OM112
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Medicinsk vetenskap III (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-OM152
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till termin 5 krävs att alla kurser från studieår 1 (OM111A, OM112A, OM113A, OM121A) samt kurs OM131A i termin tre är genomförda med minst godkänt betyg.
Undervisningsspråk:
Medicinsk vetenskap III (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-OM152
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: För tillträde till termin 5 krävs att alla kurser från studieår 1 (OM111A, OM112A, OM113A, OM121A) samt kurs OM131A i termin tre är genomförda med minst godkänt betyg.
Undervisningsspråk:
Medicinsk vetenskap kardiologi fördjupningskurs (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-32101
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Medicinsk vetenskap: Kardiologi 15 hp (t ex M0020H) eller motsvarande kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap Psykiatri och missbruksvård (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-32070
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-52175
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-53628
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap, Akutsjukvård (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-56099
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap, AV, Diabetes Mellitus I (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-O7131
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Utbildning till sjuksköterska, oftalmologassistentutbildning eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap, AV, Njurmedicin för sjuksköterskor (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-O2531
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap: astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-70456
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap: astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-74018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap: astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-74573
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap: Biostatistik I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67541
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap: Evidensbaserad praxis (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67521
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
  ... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 2456 utbildningar