... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 1750 utbildningar
Utbildning
Senare del, Politik och samhällsutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-89909
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller Matematik B, Samhällskunskap A områdesbehörighet 5) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade.
Undervisningsspråk: Svenska
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-89910
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5 samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade.
Undervisningsspråk: Svenska
Senare del, Radioproduktion i nya medier, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-89920
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade.
Undervisningsspråk: Svenska
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-89911
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1). Eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade
Undervisningsspråk: Svenska
Senare del, Röntgensjuksköterska 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-89918
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade. NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA.
Undervisningsspråk: Svenska
Senare del, Sjuksköterska 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-89917
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller Matematik B, Naturkunsakp B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade. NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA.
Undervisningsspråk: Svenska
Senare del, Sociologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-89912
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 1a/1b/1c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller Matematik A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade.
Undervisningsspråk: Svenska
Senare del, Systemvetenskap 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-89913
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller Engelska A, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade.
Undervisningsspråk: Svenska
Senare del, TV-produktion i nya medier, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Piteå
Anmälningskod: LTU-89921
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6). Samt även godkänt resultat på kurser motsvarande termin 1 på sökt program. För sökande till termin 3 eller senare ska sökt programs grundkurser i huvudämne/ämnen (eller motsvarande) vara avklarade.
Undervisningsspråk: Svenska
Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HKR-12899
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HKR-13491
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Sexologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-55571
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp inom socionom-, sociala omsorgs- eller sjuksköterskeprogrammet eller inom andra sociala, pedagogiska eller vårdinriktade program.
Undervisningsspråk: Svenska
Sexologi, masterprogram (4 år, 120 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-55519
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.
Undervisningsspråk: Svenska
Sexualitet och funktionshinder (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-55749
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.
Undervisningsspråk: Svenska
Sexualitet och rusmedel (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-55603
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.
Undervisningsspråk: Svenska
Sexualitet under människans livscykel (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-22015
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Sexualmedicin - en introduktion (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-61022
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Sjukdomslära (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-95603
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: - Anatomi 7,5 hp (3AN014) - Cellbiologi med biokemi 22,5 hp (3MU121) - Vävnadsbiologi med embryologi 15 hp (3KB008) - Neurobiologi med farmakologi 15 hp (3MU131) - Medicinsk fysiologi 22,5 hp (3MC016)
Undervisningsspråk: Svenska
Sjukhusfysikerprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-47916
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik B, Kemi B och Matematik E eller Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 10 eller A10).
Undervisningsspråk: Svenska
Sjukhusfysikerutbildning (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-80230
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik B, Kemi B, Matematik E eller Biologi 1, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 10/A10)
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterska (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-82752
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Alternativt: NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterska (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-82005
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Alternativt: NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskans kärnkompentenser ur vårdteoretiska perspektiv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-12028
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen i vårdvetenskap/omvårdnadsvetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs Sv B/Sv 3 samt En B/En 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Sv B/Sv 3.
Undervisningsspråk: Engelska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlskrona
Anmälningskod: BTH-86854
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: ESH-42051
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B (alt. Fysik A, Kemi A, Biologi A ), Områdesbehörighet 16 Eller: Lägst betyget E i Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Naturkunskap 2 (alt. Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Biologi 1), Områdesbehörighet 14A. Naturkunskap 2 kan också ersättas med motsvarande kurser i omvårdnadsprogrammet
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19759
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-29759
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-H2QAK
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19300
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Gävle
Anmälningskod: HIG-29301
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Bollnäs
Anmälningskod: HIG-29302
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Hudiksvall
Anmälningskod: HIG-29303
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Norrtälje
Anmälningskod: HIG-29304
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Varberg
Anmälningskod: HH-12011
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B (alt. Biologi A, Fysik A, Kemi A), Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-22001
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B (alt. Biologi A, Fysik A, Kemi A), Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Varberg
Anmälningskod: HH-22002
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B (alt. Biologi A, Fysik A, Kemi A), Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-12010
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B (alt. Biologi A, Fysik A, Kemi A), Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52331
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52327
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62606
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-12714
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-12719
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-93120
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller:Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-90847
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller:Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69049
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B,Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a/2b/2c,Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-41010
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-42003
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-41011
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-42004
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50330
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 16 (Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B* alternativt Biologi A, Fysik A och Kemi A) eller Områdesbehörighet A14 (Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) . * Naturkunskap B kan för Omvårdnadsprogrammet ersättas med kurserna Medicinsk grundkurs samt Vård- och omsorgsarbete. Alternativt urval sker till 10% av platserna utifrån arbetslivserfarenhet (minst 2 år på halvtid och efter 19 års ålder) från yrken inom medicin och vård. Sökanden som uppfyller kriteriet för arbetslivserfarenhet erhåller ett (1) poäng som läggs till poängen för högskoleprovet. Se Särskilt urval. Arbetslivserfarenheten redovisas genom tjänstgöringsintyg som skickas till Antagningsservice, FE20101, 829 87 Östersund. Tjänstgöringsintygen ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Sökanden kan även scanna och ladda upp dokument på Sökandewebben. Tidigare inskickade intyg beaktas inte.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50333
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 16 (Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B* alternativt Biologi A, Fysik A och Kemi A) eller Områdesbehörighet A14 (Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) . * Naturkunskap B kan för Omvårdnadsprogrammet ersättas med kurserna Medicinsk grundkurs samt Vård- och omsorgsarbete. Alternativt urval sker till 10% av platserna utifrån arbetslivserfarenhet (minst 2 år på halvtid och efter 19 års ålder) från yrken inom medicin och vård. Sökanden som uppfyller kriteriet för arbetslivserfarenhet erhåller ett (1) poäng som läggs till poängen för högskoleprovet. Se Särskilt urval. Arbetslivserfarenheten redovisas genom tjänstgöringsintyg som skickas till Antagningsservice, FE20101, 829 87 Östersund. Tjänstgöringsintygen ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Sökanden kan även scanna och ladda upp dokument på Sökandewebben. Tidigare inskickade intyg beaktas inte.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Norrköping
Anmälningskod: LIU-50331
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 16 (Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B* alternativt Biologi A, Fysik A och Kemi A) eller Områdesbehörighet A14 (Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) . * Naturkunskap B kan för Omvårdnadsprogrammet ersättas med kurserna Medicinsk grundkurs samt Vård- och omsorgsarbete. Alternativt urval sker till 10% av platserna utifrån arbetslivserfarenhet (minst 2 år på halvtid och efter 19 års ålder) från yrken inom medicin och vård. Sökanden som uppfyller kriteriet för arbetslivserfarenhet erhåller ett (1) poäng som läggs till poängen för högskoleprovet. Se Särskilt urval. Arbetslivserfarenheten redovisas genom tjänstgöringsintyg som skickas till Antagningsservice, FE20101, 829 87 Östersund. Tjänstgöringsintygen ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Sökanden kan även scanna och ladda upp dokument på Sökandewebben. Tidigare inskickade intyg beaktas inte.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Norrköping
Anmälningskod: LIU-50334
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 16 (Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B* alternativt Biologi A, Fysik A och Kemi A) eller Områdesbehörighet A14 (Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2) . * Naturkunskap B kan för Omvårdnadsprogrammet ersättas med kurserna Medicinsk grundkurs samt Vård- och omsorgsarbete. Alternativt urval sker till 10% av platserna utifrån arbetslivserfarenhet (minst 2 år på halvtid och efter 19 års ålder) från yrken inom medicin och vård. Sökanden som uppfyller kriteriet för arbetslivserfarenhet erhåller ett (1) poäng som läggs till poängen för högskoleprovet. Se Särskilt urval. Arbetslivserfarenheten redovisas genom tjänstgöringsintyg som skickas till Antagningsservice, FE20101, 829 87 Östersund. Tjänstgöringsintygen ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Sökanden kan även scanna och ladda upp dokument på Sökandewebben. Tidigare inskickade intyg beaktas inte.
Undervisningsspråk: Svenska
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-81504
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Värnamo
Anmälningskod: LNU-81506
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-81013
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-81502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Västervik
Anmälningskod: LNU-81012
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Oskarshamn
Anmälningskod: LNU-81015
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Oskarshamn
Anmälningskod: LNU-81500
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Västervik
Anmälningskod: LNU-81503
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Sjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-81014
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
  ... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 1750 utbildningar