... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 2444 utbildningar
Utbildning
Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75176
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng, Sjukdomslära med farmakologi, 15 högskolepoäng och Medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin C, Tumörbiologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75184
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng, Sjukdomslära med farmakologi, 15 högskolepoäng och Medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin för ingenjörer (0,3 år, 6 hp)
Studietakt: 40 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53903
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Klassisk mekanik, (5FY040, 7,5 hp), alternativt Mekanik I med experimentell metodik (5FY113, 7,5 hp), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin och medicinsk teknik (0,5 år, 12 hp)
Studietakt: 38 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KTH-20034
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Anatomi och fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76130
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Anatomi och fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76055
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Akut- och prehospitalmedicin (1 år, 15 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76011
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi och immunologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76078
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Applicerad mikrobiologi och immunologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75125
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedinsk analytikerexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Arbetsfysiologi, ergonomi och arbetsmedicin (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75126
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 90 högskolepoäng med succesiv fördjupning inom något av huvudområdena medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, sjukgymnastik eller omvårdnad.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Arbetsmedicin (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76079
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Bild- och funktionsdiagnostik II (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75127
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Bröstdiagnostik, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76082
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Bröstdiagnostik, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75133
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Datortomografi, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76083
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76010
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete (0,8 år, 45 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76057
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75128
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin, omvårdnadsvetenskap eller pedagogik. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76077
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75124
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom pedagogik samt minst 30 högskolepoäng medicin på avancerad nivå. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Examensarbete i odontologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75143
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Tandläkar- eller tandhygienistexamen samt Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi, 15 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76058
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt arbetsterapeutexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Forskningsprocessen (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76012
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Forskningsöversikt & design (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76013
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Human genomik och bioinformatik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76120
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Humangenetik med tillämpad bioinformatik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75129
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Laboratoriemedicinska metoder (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75130
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76015
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76119
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, tandläkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärmedicinsk examen samt Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik, 7,5hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76084
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75134
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Röntgensjuksköterskeexamen, sjukhusfysikerexamen, biomedicinsk analytikerexamen, onkologsjuksköterskeexamen eller läkarexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76080
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi på cellulärnivå (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75131
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76081
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75132
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjuksköterskeexamen alternativt examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76014
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76085
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76016
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76118
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Tandläkar- eller tandhygienistexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Fysiologi med anatomi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76131
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Fysiologi med anatomi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76056
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76089
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Avlagd yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin, odontologi, radiografi eller logopedi alternativt dietistexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76008
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avlagd yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin, odontologi, radiografi eller logopedi alternativt dietistexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Hjärtsjukdomar (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76051
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Medicin 30 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Molekylär cellbiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76076
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Sjukdomslära med farmakologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76132
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinal Chemistry (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-56113
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: Bioorganisk kemi, 15 hp och Biokemi 15 hp eller motsvarande. Engelska A.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinal Chemistry (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-56160
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Bioorganisk kemi, 15 hp och Biokemi 15 hp eller motsvarande. Engelska A.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinens historia (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-97823
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinens historia (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-97823
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
  ... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 2444 utbildningar