... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 1963 utbildningar
Utbildning
Psykolog (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 5 (matematik B och samhällskunskap A) eller områdesbehörighet A5 (matematik 2a alternativt matematik 2b alternativt matematik 2c och samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2).
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62404
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c.
Undervisningsspråk: Engelska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19765
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-29765
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69181
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt: Områdesbehörighet A5(matematik 2a/2b/2c, samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2) eller områdesbehörighet 5 (Ma B och Samhällskunskap A)
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-41008
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-80402
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5)
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-81402
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 5/A5)
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Östersund
Anmälningskod: MIU-P4421
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-36804
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-36805
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5).
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01206
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01209
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P2350
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P7350
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39504
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-39500
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5)
Undervisningsspråk: Svenska
Psykologprogrammet med inriktning mot idrott (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01208
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Psykosocial cancervård 1 (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-90020
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundexamen till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator eller läkare.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykosocial cancervård 2 (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-40031
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundexamen till sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator eller läkare. Dessutom krävs godkänd kurs i Psykosocial cancervård 1.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-62019
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogram, inriktning Psykodynamisk individual psykoterapi vuxna.LOKAL ANTAGNING (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: ESH-PS1XX
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk:
Psykoterapeutprogram, inriktning Systemisk och relationell familjeterapi.LOKAL ANTAGNING (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: ESH-PS2XX
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk:
Psykoterapeutprogrammet (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90071
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Psykologutbildning enligt 1982 års studieordning eller läkarutbildning med specialistutbildning i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri enl 1985 års studieordning preciserad i målbeskrivning från 1996, alternativt socionomutbildning eller annan motsvarande utbildning i människovårdande yrke om minst 120 p (till exempel sjuksköterska, präst), inkluderande en 10-poängsuppsats på minst C-nivå, Tidigare genomgången statlig steg-1-utbildning, eller utbildning som bedöms motsvara denna. Den sökande skall därefter ha arbetat minst 2 år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Den sökande skall antingen inom ramen för ovan nämnda utbildningar eller på annat sätt, ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut (50 individual- eller 120 grupptimmar) samt ha fått handledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare). Den studerande måste under hela utbildningstiden ha möjlighet att arbeta med klienter på den egna arbetsplatsen. Meriter/intyg på samtliga ovanstående behörighetskrav ska bifogas/kompletteras anmälan till kursen. Uppgifter på referenspersoner skall lämnas. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet, till exempel svenska B och engelska A. Urval: Bland behöriga sökande görs en helhetsbedömning enligt särskilda kriterier. De som bedöms mest meriterade kan komma att kallas till intervju för bedömning av lämplighet, motivation och utbildningens applicerbarhet. Uppgifter från angivna referenspersoner kan komma att inhämtas. Bedömning och rangordning för urval görs av Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90073
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Psykologutbildning enligt 1982 års studieordning eller läkarutbildning med specialistutbildning i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri enl 1985 års studieordning preciserad i målbeskrivning från 1996, alternativt socionomutbildning eller annan motsvarande utbildning i människovårdande yrke om minst 120 p (till exempel sjuksköterska, präst), inkluderande en 10-poängsuppsats på minst C-nivå, Tidigare genomgången statlig steg-1-utbildning, eller utbildning som bedöms motsvara denna. Den sökande skall därefter ha arbetat minst 2 år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning. Den sökande skall antingen inom ramen för ovan nämnda utbildningar eller på annat sätt, ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut (50 individual- eller 120 grupptimmar) samt ha fått handledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare). Den studerande måste under hela utbildningstiden ha möjlighet att arbeta med klienter på den egna arbetsplatsen. Meriter/intyg på samtliga ovanstående behörighetskrav ska bifogas/kompletteras anmälan till kursen. Uppgifter på referenspersoner skall lämnas. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet, till exempel svenska B och engelska A. Urval: Bland behöriga sökande görs en helhetsbedömning enligt särskilda kriterier. De som bedöms mest meriterade kan komma att kallas till intervju för bedömning av lämplighet, motivation och utbildningens applicerbarhet. Uppgifter från angivna referenspersoner kan komma att inhämtas. Bedömning och rangordning för urval görs av Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet inriktning kognitiv beteendeterapi (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KI-21001
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: - Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller - läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller - socionomexamen, eller - annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp. För sökande med annan motsvarande examen om 180 hp eller socionomexamen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning eller motsvarande. Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut. Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-36829
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För behörighet till Psykoterapeutprogrammet krävs: 1. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet). 2. När psykoterapeututbildningen startar ska minst två år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet. 3. Under dessa två år skall den sökande ha arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad. 4. Den sökande skall ha genomgått egenterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. 5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen. Dessutom krävs följande för Psykoterapeutprogrammets olika inriktningar: För inriktning mot kognitiv beteendeterapi (kbt) och inriktning mot psykodynamisk terapi (pdt): 1. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller 2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 3. Socionomexamen, eller 4. Annan Motsvarande examen För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. För inriktning mot specialist i klinisk psykologi (behandling och psykoterapi med kbt- eller pdt-inriktning) krävs: Psykologlegitimation.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet, inriktning PDT (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-36830
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För behörighet till Psykoterapeutprogrammet krävs: 1. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet). 2. När psykoterapeututbildningen startar ska minst två år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet. 3. Under dessa två år skall den sökande ha arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad. 4. Den sökande skall ha genomgått egenterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. 5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen. Dessutom krävs följande för Psykoterapeutprogrammets olika inriktningar: För inriktning mot kognitiv beteendeterapi (kbt) och inriktning mot psykodynamisk terapi (pdt): 1. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller 2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 3. Socionomexamen, eller 4. Annan Motsvarande examen För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. För inriktning mot specialist i klinisk psykologi (behandling och psykoterapi med kbt- eller pdt-inriktning) krävs: Psykologlegitimation.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod KBT (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-36831
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För behörighet till Psykoterapeutprogrammet krävs: 1. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet). 2. När psykoterapeututbildningen startar ska minst två år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet. 3. Under dessa två år skall den sökande ha arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad. 4. Den sökande skall ha genomgått egenterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. 5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen. Dessutom krävs följande för Psykoterapeutprogrammets olika inriktningar: För inriktning mot kognitiv beteendeterapi (kbt) och inriktning mot psykodynamisk terapi (pdt): 1. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller 2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 3. Socionomexamen, eller 4. Annan Motsvarande examen För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. För inriktning mot specialist i klinisk psykologi (behandling och psykoterapi med kbt- eller pdt-inriktning) krävs: Psykologlegitimation.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykoterapeutprogrammet, inriktning psykologspecialist-metod PDT (3 år, 90 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-36832
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För behörighet till Psykoterapeutprogrammet krävs: 1. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen (läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barnpsykiatri uppfyller denna behörighet). 2. När psykoterapeututbildningen startar ska minst två år ha passerat sedan grundläggande utbildning i psykoterapi godkänts i sin helhet. 3. Under dessa två år skall den sökande ha arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut, företrädesvis handledarutbildad. 4. Den sökande skall ha genomgått egenterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut. 5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen. Dessutom krävs följande för Psykoterapeutprogrammets olika inriktningar: För inriktning mot kognitiv beteendeterapi (kbt) och inriktning mot psykodynamisk terapi (pdt): 1. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller 2. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 3. Socionomexamen, eller 4. Annan Motsvarande examen För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning. För inriktning mot specialist i klinisk psykologi (behandling och psykoterapi med kbt- eller pdt-inriktning) krävs: Psykologlegitimation.
Undervisningsspråk: Svenska
Psykotraumatologi (1 år, 15 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-48000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Läkarexamen, psykologexamen, specialistsjuksköterskeexamen, sjukgymnastexamen. Dessutom personer med akademisk grundutbildning (till exempel socionomer, präster och diakoner) som har lägst grundläggande psykoterapeutisk kompetens, så kallad steg I kompetens. Det är lämpligt, men inget krav, att sökande i sitt arbete möter psykiskt traumatiserade människor.
Undervisningsspråk: Svenska
Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-21000
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Tandhygienistexamen om 120 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Påbyggnadsår i oral hälsa för tandhygienister (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-04000
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Tandhygienistexamen, 120 hp. Dispens ges till tandhygienister med kortare utbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
Radiografi - Primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i axiala skelettet II (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-21183
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt röntgensjuksköterskeexamen,180 hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs genomgången kurs om 7,5 hp i primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i extremiteterna I eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk:
Radiografi - Primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i extremiteterna, I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-11216
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt röntgensjuksköterskeexamen, 180 hp eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk:
Radiografi - självständigt arbete (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-37201
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 75 hp i ämnet radiografi/omvårdnad med inriktning mot diagnostisk radiologi eller motsvarande varav minst 12 hp i vetenskaplig metod eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Radiografi, självständigt arbete för magister (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-37207
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Radiografi 90 hp på grundnivå, inklusive ett examensarbete (motsvarande) om minst 15 hp eller röntgensjuksköterskeexamen om 180 hp, varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Vetenskaplig metod 15 hp på avancerad nivå. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Radioterapi (0,1 år, 5 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53913
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp) och Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp) eller motsvarande.Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Svenska
Receptarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-01598
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Receptarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3150
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P8150
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Receptarieprogrammet/Farmaci, kandidatprogram (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19784
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Regenerativ medicin (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-42018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-) medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B
Undervisningsspråk: Engelska
Rehabiliteringsvetenskap, AV, Arbetsliv och hälsa (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7111
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, AV, Forskningsmetodik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7121
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, AV, Kommunikation för hälsa (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7141
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, AV, Ledarskapets betydelse för hälsa (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7030
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen, i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, omvårdnad eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, AV, Modeller för rehabilitering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7090
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Avlagd kandidatexamen om 180 hp inklusive examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande utländsk examen i något av huvudområdena rehabiliteringsvetenskap, folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, omvårdnad, socialt arbete eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden.
Undervisningsspråk: Svenska
Rehabiliteringsvetenskap, GR, (A), Funktionshinder (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: MIU-N7151
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Risk och säkerhet inom hälso- och sjukvård (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-13707
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet. Eller:Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12
Undervisningsspråk: Svenska
Riskanalys inom strålbehandling (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53914
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp), Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp) och Radioterapi (5RA022, 5 hp) eller motsvarande. De två senaste kurserna (5RA021 och 5RA022) kan med fördel läsas parallellt med denna kurs.Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Svenska
Riskperception och riskkommunikation (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25270
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Godkända högskolestudier motsvarande minst 120 hp eller motsvarande. Svenska 3 eller B, Engelska 6 eller A.
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgenkristallografi (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67614
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 120 hp inklusive Molekylär och statistisk mekanik, Genomik - experimentella metoder, Bioteknisk metodik.
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgensjuksköterska (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-82004
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16)
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgensjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19760
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: GU-19761
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: GU-19762
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: GU-19763
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Röntgensjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52326
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Undervisningsspråk:
Röntgensjuksköterskeprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52326
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Undervisningsspråk:
  ... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 1963 utbildningar