Medicin, vård och hälsa 


pixel

Visar 1351-1400 av 2309 utbildningar
Första sidan Föregående sida ... 25 26 27 28 29 30 31 ... Nästa sida Sista sidan
Valda utbildningar
Klicka på knappen "Lägg till" för att lägga till utbildningar för jämförelse
pixel
Utbildning Högskola Jämför
Expandera resultat
Molekylär bioteknik - magisterprogram (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Skövde Högskolans hemsida
Anmälningskod: HS-32367 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Behörig att antas till programmet är den som har en filosofie kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom biologi eller motsvarande. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande. Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, t ex IELTS, TOEFL eller liknande.
Undervisningsspråk: Engelska
Högskolan i Skövde
Expandera resultat
Molekylär bioteknik - masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Skövde Högskolans hemsida
Anmälningskod: HS-32410 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande)omfattande minst 180 hp. Med det biologiska området åsyftas här program med molekylärbiologisk, biokemisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
Undervisningsspråk: Engelska
Högskolan i Skövde
Expandera resultat
Molekylär bioteknik - masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Skövde Högskolans hemsida
Anmälningskod: HS-32366 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Behörig att antas till programmet är den som har en examen på grundläggande nivå om minst 180 högskolepoäng med huvudområde inom det biologiska eller medicinska området. Med det biologiska området åsyftas här program med molekylärbiologisk, biokemisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande. För utomnordiska sökande motsvaras Engelska B av 6.0 poäng i IELTS-test och 213/550 i TOEFL-test.
Undervisningsspråk: Engelska
Högskolan i Skövde
Expandera resultat
Molekylär bioteknik A1N (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Skövde Högskolans hemsida
Anmälningskod: HS-28986 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: 150 avklarade högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom ämnesgrupperna medicin eller biologi. Av dessa ska minst 15 högskolepoäng vara på G2E-nivå eller högre (eller motsvarande).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Skövde Högskolans hemsida
Anmälningskod: HS-28987 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: 150 avklarade högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom ämnesgrupperna medicin eller biologi. Av dessa ska minst 15 högskolepoäng vara på G2E-nivå eller högre (eller motsvarande).
Undervisningsspråk: Engelska
Högskolan i Skövde
Expandera resultat
Molekylär cellbiologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Karlstad Högskolans hemsida
Anmälningskod: KAU-21166 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Biokemi 7,5 hp och Biomedicin 30hp eller motsvarande. Studerande på biovetenskapligt program, som följt sina studier med godkända resultat, har förtur till kursplatser.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Karlstad Högskolans hemsida
Anmälningskod: KAU-23223 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Biokemi 7,5 hp och Biomedicin 30hp eller motsvarande. Studerande på biovetenskapligt program, som följt sina studier med godkända resultat, har förtur till kursplatser.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Karlstad Högskolans hemsida
Anmälningskod: KAU-25225 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Biokemi 7,5 hp och Biomedicin 30hp eller motsvarande. Studerande på biovetenskapligt program, som följt sina studier med godkända resultat, har förtur till kursplatser.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Karlstad Högskolans hemsida
Anmälningskod: KAU-25226 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Biokemi 7,5 hp och Biomedicin 30hp eller motsvarande. Studerande på biovetenskapligt program, som följt sina studier med godkända resultat, har förtur till kursplatser.
Undervisningsspråk: Svenska
Karlstads universitet
Expandera resultat
Molekylär cellbiologi och genetik inklusive professionell utveckling 2 - Metoder och kvalitetssäkrin (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Lund Högskolans hemsida
Anmälningskod: LU-27201 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurspaket, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Lunds universitet
Expandera resultat
Molekylär farmakologi halvtid/nätkurs (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-37314 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Minst 30 hp biovetenskap eller motsvarande från farmaceutisk, medicinsk, naturvetenskaplig, odontologisk, veterinärmedicinsk eller vårdvetenskaplig utbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-87316 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Minst 30 hp biovetenskap eller motsvarande från farmaceutisk, medicinsk, naturvetenskaplig, odontologisk, veterinärmedicinsk eller vårdvetenskaplig utbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Molekylär medicin inklusive PU6 och professionell utveckling 7 - Från hypotes till publikation (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Lund Högskolans hemsida
Anmälningskod: LU-27231 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurspaket, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Lunds universitet
Expandera resultat
Molekylär nutrition och toxikologi (0,2 år, 9 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Kalmar Högskolans hemsida
Anmälningskod: LNU-87533 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Biokemi 15 hp, mikrobiologi 15 hp, genetik eller genteknik 7,5 hp och nutrition 7,5 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Linnéuniversitetet
Expandera resultat
Molekylär och experimentell neurobiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Lund Högskolans hemsida
Anmälningskod: LU-67261 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Lunds universitet
Expandera resultat
Molekylära mekanismer för enzymatisk aktivering (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-37602 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Inom Apotekarprogrammet ska den studerande ha 150 hp varav 60 hp farmaceutisk biovetenskap inkl biokemi.Inom Receptarieprogrammet gäller att den studerande ska ha 120 hp varav 60 hp farmaceutisk biovetenskap inkl biokemi.För fristående kurs krävs 150 hp varav 60 hp biovetenskap inkl biokemi eller motsvarande kunskaper från farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk, naturvetenskaplig eller civilingenjörsutbildning.Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Molekylära verktyg för proteomanalys och diagnostik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-92023 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Molekylärbiologisk fördjupningskurs med bioinformatik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Kristianstad Högskolans hemsida
Anmälningskod: HKR-22078 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Godkänd på minst 135 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin eller biologi
Undervisningsspråk: Svenska
Högskolan Kristianstad
Expandera resultat
Molekylärbiologisk fördjupningskurs med detektion av genetisk variation (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Kristianstad Högskolans hemsida
Anmälningskod: HKR-22076 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Godkänd på minst 135 hp varav minst 60 hp inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap, biomedicin eller biologi
Undervisningsspråk: Svenska
Högskolan Kristianstad
Expandera resultat
Morfologi och patologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Malmö Högskolans hemsida
Anmälningskod: MAH-BA133 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet samt behörighet för Biomedicinska analytikerprogrammet. För tillträde till kursen skall studenten ha genomgått programmets kurser i termin 1 och 2 med godkända resultat omfattande minst 45 högskolepoäng
Undervisningsspråk: Svenska
Malmö högskola
Expandera resultat
Morfologisk cellbiologi och hematologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Karlstad Högskolans hemsida
Anmälningskod: KAU-23219 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Biomedicin 30hp eller motsvarande. Studerande på Biovetenskapligt program, som följt sina studier med godkänt resultat, har förtur till kursplatser
Undervisningsspråk: Svenska
Karlstads universitet
Expandera resultat
Motiverande samtal i hälsofrämjande arbete (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-90007 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom hälsa, vård eller omsorg, eller akademiska studier om 30 hp inom hälsa, vård eller omsorg.
Undervisningsspråk: Svenska
Uppsala universitet
Expandera resultat
MSc Experimental and Medical Biosciences (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Linköping Högskolans hemsida
Anmälningskod: LIU-91300 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Kandidatexamen med huvudområde med relevans för studier inom medicinsk biologi. Detta kan innebära tidigare studier vid medicinsk, naturvetenskaplig, teknisk, odontologisk eller veterinärmedicinsk fakultet med minst 90 högskolepoäng inom ämnen som biokemi, cellbiologi, molekylärbiologi, genetik, genteknik, mikrobiologi, immunologi, fysiologi, histologi, anatomi, patologi eller liknande. Därutöver krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska 6/B. Den som söker till utbildningen måste skicka in ett motiveringsbrev på engelska, författat av den sökande, som visar varför hon eller han är intresserad av att gå utbildningen. Motiveringsbrevet ska dessutom innehålla en sammanfattning av den sökandes examensuppsats eller -projekt. Sökande som har en examen som inte omfattar ett examensarbete ska i motiveringen beskriva tidigare studier och akademisk verksamhet av relevans för den utbildning som söks. Motiveringsbrevet skickas tillsammans med övriga meriter till Antagningen, 833 82 Strömsund. Om du har maximalt 30 hp kvar till en kandidatexamen vid LiU kan du ansöka om förhandsbesked hos examensenheten. Bifoga förhandsbeskedet med din ansökan.
Undervisningsspråk: Engelska
Linköpings universitet
Expandera resultat
Musik och hälsa (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Kristianstad Högskolans hemsida
Anmälningskod: HKR-11651 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskolan Kristianstad
Expandera resultat
Musik- och ljuddesign (2 år, 120 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Sundsvall Högskolans hemsida
Anmälningskod: MIU-D2140 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Sundsvall Högskolans hemsida
Anmälningskod: MIU-D2150 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Mittuniversitetet
Expandera resultat
Mångfald i vårdande sammanhang (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: LNU-87077 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Vårdvetenskap 30 hp. Medicinsk vetenskap 30 hp 1VÅ615 Professionskunskap I, 15 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: LNU-87553 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Vårdvetenskap 30 hp. Medicinsk vetenskap 30 hp 1VÅ615 Professionskunskap I, 15 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Linnéuniversitetet
Expandera resultat
Människa, teknik och organisation i en hållbar sjöfart (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Kalmar Högskolans hemsida
Anmälningskod: LNU-67751 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Avklarade akademiska studier om minst 180 hp inom område relevant för sjöfartsvetenskap samt färdighet motsvarande Engelska B, IELTS or TOEFL..
Undervisningsspråk: Engelska
Linnéuniversitetet
Expandera resultat
Människans fysiologi (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Solna Högskolans hemsida
Anmälningskod: KI-31000 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).
Undervisningsspråk: Svenska
Karolinska institutet
Expandera resultat
Mäns våld mot kvinnor, grundkurs (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-43012 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Studerande som läser relevanta yrkesutbildningar; förskollärare, lärare, veterinärer, sjuksköterskor, läkare, jurister, socionomer, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, teologer, journalister
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-93013 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Studerande som läser relevanta yrkesutbildningar; förskollärare, lärare, veterinärer, sjuksköterskor, läkare, jurister, socionomer, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, psykologer, teologer, journalister
Undervisningsspråk: Svenska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Mänskliga resurser och konflikthantering i vården (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Borås Högskolans hemsida
Anmälningskod: HB-68452 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2015 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper). Dessutom krävs: - Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng eller - Godkänt resultat på följande kurser: -Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp -Vårdledarskap, 7,5 hp -Hälsoekonomi och ekonomistyrning, 7,5 hp -Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Högskolan i Borås
Expandera resultat
Mänskliga resurser och konflikthantering i vården (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Borås Högskolans hemsida
Anmälningskod: HB-68442 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper). Dessutom krävs: - Godkänt resultat på kursen Vård- och omsorgsadministration 1, 30 högskolepoäng eller - Godkänt resultat på följande kurser: -Vårdens organisering och styrning, 7,5 hp -Vårdledarskap, 7,5 hp -Hälsoekonomi och ekonomistyrning, 7,5 hp -Vårdens lagar och förvaltning, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Högskolan i Borås
Expandera resultat
Märkningskemi och substansutveckling (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-49005 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Kurserna Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp och Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp och: 1) Antagen till masterprogrammet i Medicinsk nuklidteknik --eller-- 2) Examen om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci.
Undervisningsspråk: Engelska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Mätinstrument inom vårdvetenskap - validitet och reliabilitet samt klinisk användbarhet (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Huddinge Högskolans hemsida
Anmälningskod: KI-61024 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Kandidatexamen inom hälso- och sjukvård eller idrott och träning. Alternativt yrkesexamen om minst 180 hp inom något av dessa områden varav minst 15 hp i vetenskaplig teori och metod och/eller examensarbete, alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Karolinska institutet
Expandera resultat
Mätmetoder och strålningsdetektorer (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Umeå Högskolans hemsida
Anmälningskod: UMU-53903 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: Univ: Statistik för tekniska fysiker (5MS007, 6 hp) samt Atom och kärnfysik (5RA000, 7,5 hp) alternativt Industriell strålninsfysik (5RA004, 7,5 hp) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Umeå universitet
Expandera resultat
Nanobioteknik (0,2 år, 10 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-16044 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: 120 hp med 30 hp kemi el motsv.
Undervisningsspråk: Engelska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Nanoteknik för industriella tillämpningar inom life-science (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-64527 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci.
Undervisningsspråk: Engelska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Naturläkemedel (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Solna Högskolans hemsida
Anmälningskod: KI-62012 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: 90 hp inom hälso- och sjukvård eller farmaci. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Karolinska institutet
Expandera resultat
Naturvetenskaplig forskningsmetodik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Kalmar Högskolans hemsida
Anmälningskod: LNU-87054 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Kandidatexamen i naturvetenskapligt ämnesområde, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Linnéuniversitetet
Expandera resultat
Neurobiology (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Linköping Högskolans hemsida
Anmälningskod: LIU-89084 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: At least three years of full-time undergraduate studies (180 credits) in a major subject area with relevance for biomedical sciences. This could include previous studies at faculties of medicine, technology/natural sciences, odontology or veterinary medicine. A major part of courses (90 credits) should be in subjects such as biochemistry, cell biology, molecular biology, genetics, gene technology, microbiology, immunology, histology, anatomy, and pathology. The lowest acceptable grade from undergraduate studies is Pass. Applicants must also have documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6; i.e. an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based 575 + TWE-score 4.5, and internet-based: Score of 20 (scale 0-30) in written test, total score of 90), IELTS, academic (minimum score: Overall mark of 6.5 and no section below 5.5), or equivalent.
Undervisningsspråk: Engelska
Linköpings universitet
Expandera resultat
Neuroetik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-90012 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Universitetsstudier motsvarande minst 120 hp
Undervisningsspråk: Engelska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Neurofarmakologi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-37300 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Inom Apotekarprogrammet gäller att den studerande ska ha minst 150 hp varav 60 hp inom farmaceutisk biovetenskap inkl farmakologi och inom Receptarieprogrammet gäller att den studerande har minst 120 hp varav 60 hp biovetenskap inkl farmakologi.För studerande på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik gäller att den studerande har minst 120 hp varav minst 45 hp kemi och 30 hp läkemedelsrelaterade kurser.För fristående kurs krävs 150 hp, varav minst 60 hp biovetenskap inkl farmakologi eller motsvarande kunskaper från farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk eller naturvetenskaplig utbildning. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-87300 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Inom Apotekarprogrammet gäller att den studerande ska ha minst 150 hp varav 60 hp inom farmaceutisk biovetenskap inkl farmakologi och inom Receptarieprogrammet gäller att den studerande har minst 120 hp varav 60 hp biovetenskap inkl farmakologi.För studerande på civilingenjörsprogrammet i kemiteknik gäller att den studerande har minst 120 hp varav minst 45 hp kemi och 30 hp läkemedelsrelaterade kurser.För fristående kurs krävs 150 hp, varav minst 60 hp biovetenskap inkl farmakologi eller motsvarande kunskaper från farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk eller naturvetenskaplig utbildning. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Nuclear Engineering, Msc Progr (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Göteborg Högskolans hemsida
Anmälningskod: CTH-32009 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Chalmers tekniska högskola
Expandera resultat
Nuclear Engineering, Msc Progr (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Göteborg Högskolans hemsida
Anmälningskod: CTH-32009 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Chalmers tekniska högskola
Expandera resultat
Nukleärmedicinsk fysik (0,2 år, 11 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Stockholm Högskolans hemsida
Anmälningskod: SU-47904 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i Medicinsk strålningsfysik, vari skall ingår kursen Tillämpad systemanalys, 7,5 hp (FK7030) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Stockholms universitet
Expandera resultat
Nukleärmedicinsk teknik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Umeå Högskolans hemsida
Anmälningskod: UMU-53907 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Univ: Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp), strålskyddsavsnittet från Stålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7,5 hp), samt bildbehandlingsavsnittet ur Röntgenteknik (5RA009, 7,5 hp) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Umeå universitet
Expandera resultat
Nukliddiagnostik och nuklidterapi (0,2 år, 12 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-99004 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Kurserna Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp, Nuklidproduktion och radiokemi, 9 hp och Detektorteknik och dosimetri, 12 hp. Examen om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci.
Undervisningsspråk: Engelska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Nuklidproduktion och radiokemi (0,2 år, 9 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-49001 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Kursen Strålskydd och medicinska effekter av strålning, 6 hp. Examen om minst 180 hp inom naturvetenskap (fysik, radiofysik, kemi eller biologi), medicin, farmaci.
Undervisningsspråk: Engelska
Uppsala universitet
Expandera resultat
Nursing and Clinical Practice in Somatic, Emergency, and Municipal Home Care (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Malmö Högskolans hemsida
Anmälningskod: MAH-OM16E Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: The entry criteria for nursing students include: 1. successful completion of the first two year of a nursing program 2. formally approved by sponsor university and Malmö University.
Undervisningsspråk: Engelska
Malmö högskola
Expandera resultat
Nursing and Clinical Practice in Somatic, Emergency, and Municipal Home Care (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Malmö Högskolans hemsida
Anmälningskod: MAH-OM16E Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: The entry criteria for nursing students include: 1. successful completion of the first two year of a nursing program 2. formally approved by sponsor university and Malmö University.
Undervisningsspråk: Engelska
Malmö högskola
Expandera resultat
Nursing and nursing interventions in relation to health and ill health (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Malmö Högskolans hemsida
Anmälningskod: MAH-OM14E Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: För tillträde till termin 4 skall alla kurser motsvarande första året på sjuksköterskeutbildningen vara godkända.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Malmö Högskolans hemsida
Anmälningskod: MAH-OM14E Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund Mer om utbildningen
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: För tillträde till termin 4 skall alla kurser motsvarande första året på sjuksköterskeutbildningen vara godkända.
Undervisningsspråk: Engelska
Malmö högskola
Expandera resultat
Nursing: Clinical Diabetes Nursing, II (0,2 år, 12 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Malmö Högskolans hemsida
Anmälningskod: MAH-UP604 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: 1. Kandidatexamen i omvårdnad 2. Legitimerad sjuksköterska, 3. Kunskaper i engelska motsvarande IELTS nivå 6,0. samt 4. Fullgjort kursen Omvårdnad vid diabetes I (HS601u) samt Klinisk omvårdnad vid diabetes I (HS603u).
Undervisningsspråk: Engelska
Malmö högskola
Expandera resultat
Nursing: Research Methodology (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Malmö Högskolans hemsida
Anmälningskod: MAH-HS605 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: 1. Kandidatexamen i omvårdnad 2. Legitimerad sjuksköterska 3. Kunskaper I engelska motsvarande IELTS nivå 6.0 och 4. Fullgjort kurserna Diabetes Nursing I och II
Undervisningsspråk: Engelska
Malmö högskola
Expandera resultat
Nutrition och måltider ur ett omvårdnadsperspektiv (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 % Utbildningens hemsida
Ort: Högskolans hemsida
Anmälningskod: UMU-28006 Till Antagning.se
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2014 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Univ: Sjuksköterskeexamen eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Umeå universitet
Expandera resultat
Nutritionell molekylär medicin och bioinformatik (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Örebro Högskolans hemsida
Anmälningskod: ORU-79522 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Biomedicinarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Örebro Högskolans hemsida
Anmälningskod: ORU-79523 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad Mer om utbildningen
Start: HT 2015 period 1 Antagningsstatistik
Behörighet: Biomedicinarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: Engelska
Örebro universitet
Expandera resultat
Nya mål för läkemedel - identifiering och utvärdering (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 % Utbildningens hemsida
Ort: Uppsala Högskolans hemsida
Anmälningskod: UU-97808 Till Antagning.se
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad Mer om utbildningen
Start: VT 2015 period 2 Antagningsstatistik
Behörighet: 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogram eller internationell utbildning som ger kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi, farmakologi, fysiologi samt neurobiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B
Undervisningsspråk: Engelska
Uppsala universitet
Visar 1351-1400 av 2309 utbildningar
Första sidan Föregående sida ... 25 26 27 28 29 30 31 ... Nästa sida Sista sidan
pixel