... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 2394 utbildningar
Utbildning
Medicin, avancerad nivå, Laboratoriemedicinska metoder (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75130
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76015
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi II, teknik, metodik och diagnostik (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76119
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, tandläkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjukhusfysikerexamen eller veterinärmedicinsk examen samt Medicin, avancerad nivå, Magnetisk resonanstomografi I, teknik, metodik och diagnostik, 7,5hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76084
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen eller röntgensjuksköterskeexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Nuklearmedicin, PET/CT och SPECT (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75134
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Röntgensjuksköterskeexamen, sjukhusfysikerexamen, biomedicinsk analytikerexamen, onkologsjuksköterskeexamen eller läkarexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76080
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi, medicin eller omvårdnadsvetenskap. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Patofysiologi på cellulärnivå (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75131
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Alternativt apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76081
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Sjukdomstillstånd, farmakologi och funktionshinder hos barn och ungdom (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75132
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, röntgensjuksköterskeexamen, sjuksköterskeexamen alternativt examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller omvårdnadsvetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Tumörpatologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76014
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Hjärta (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76085
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Ultraljudsdiagnostik: Kärl (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76016
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap eller medicin. Alternativt biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, avancerad nivå, Vetenskaplig metodik i odontologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76118
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Tandläkar- eller tandhygienistexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Fysiologi med anatomi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76131
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Fysiologi med anatomi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76056
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76089
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Avlagd yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin, odontologi, radiografi eller logopedi alternativt dietistexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76008
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Avlagd yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin, odontologi, radiografi eller logopedi alternativt dietistexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Hjärtsjukdomar (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76051
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Medicin 30 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Molekylär cellbiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76076
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicin, Sjukdomslära med farmakologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-76132
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinal Chemistry (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-56113
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: Bioorganisk kemi, 15 hp och Biokemi 15 hp eller motsvarande. Engelska A.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinal Chemistry (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-56160
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Bioorganisk kemi, 15 hp och Biokemi 15 hp eller motsvarande. Engelska A.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinens historia (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-97823
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinens historia (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-97823
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk akupunktur (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-61015
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 120 hp samt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-62016
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 120 hp samt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk akupunktur (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-62016
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Minst 120 hp samt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandläkare. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk antropologi (0,3 år, 10 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: MAH-55402
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2PCT
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk baskurs - Fysisk aktivitet och hälsa (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Falun
Anmälningskod: HDA-V2PEX
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet medicinsk vetenskap med inriktning anatomi och fysiologi, eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk biologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50350
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 13 (Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D) eller Områdesbehörighet A13 (Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4).
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk fortsättningskurs, endokrinologi, digestion och reproduktion (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-11209
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp inom ämnesområdet Biomedicin, där Anatomi/Fysiologi, Patofysiologi/Sjukdomslära samt Farmakologi ska ingå eller motsvarande.
Undervisningsspråk:
Medicinsk fortsättningskurs, rörelseapparat, nervsystem och sinnesorgan (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-21167
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp inom ämnesområdet Biomedicin, där kurser motsvarande grundläggande Anatomi/Fysiologi, Patofysiologi/Sjukdomslära samt Farmakologi ska ingå eller motsvarande.
Undervisningsspråk:
Medicinsk fysik (0,5 år, 8 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-63084
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk fysik (0,5 år, 8 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-63023
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk genetik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-42002
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp på biologi-, biomedicin-, läkar- eller civilingenjörsprogrammet molekylär bioteknik, innehållande kurser i kemi, biokemi om 30 hp, cell- och molekylärbiologi samt genetik om 30 hp, eller motsvarande internationell utbildning.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinsk genetik G1N (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HS-23007
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk genetik och cancer - molekylära mekanismer (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-42012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-) medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinsk geologi (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67406
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk geologi (0,5 år, 10 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67406
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk grundkurs (0,2 år, 7,5 hp)
Studietakt: 56 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KTH-20033
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk informatik (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-61611
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 120 hp med 60 hp i naturvetenskap/teknik inkl avancerad kurs i Datoriserad bildanalys. En grundkurs i människa-datorinteraktion rekommenderas.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinsk informatik (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-61611
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp med 60 hp i naturvetenskap/teknik inkl avancerad kurs i Datoriserad bildanalys. En grundkurs i människa-datorinteraktion rekommenderas.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinsk mikrobiologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23212
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Genomgången kurs i Anatomi och fysiologi,15hp eller motsvarande. Studerande på biovetenskapliga programmet har förtur till kursplatser.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23213
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Genomgången kurs i Anatomi och fysiologi,15hp eller motsvarande. Studerande på biovetenskapliga programmet har förtur till kursplatser.
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk orientering (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53902
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk orientering (0,2 år, 5 hp)
Studietakt: 38 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53902
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-47906
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 180 hp. Av dessa skall minst 90 hp vara kurser i medicinsk strålningsfysik, varav minst 30 hp kurser på avancerad nivå. Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-47993
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 180 hp. Av dessa skall minst 90 hp vara kurser i medicinsk strålningsfysik, varav minst 30 hp kurser på avancerad nivå. Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Medicinsk teknik
Studietakt:
Ort:
Anmälningskod: LIU-18015
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk teknik (0,2 år, 10 hp)
Studietakt: 70 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53905
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Analog elektronik (5EL160, 15 hp), Mätsystem och mätmetoder (5EL200, 7,5 hp), Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk teknik (0,2 år, 10 hp)
Studietakt: 70 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-53905
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Analog elektronik (5EL160, 15 hp), Mätsystem och mätmetoder (5EL200, 7,5 hp), Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp) eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Medicinsk vetenskap Akutsjukvård (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-32191
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Sjuksköterskeexamen
Undervisningsspråk: Svenska
  ... 25 26 27 28 29 30 31 ...  
Visar 1351-1400 av 2394 utbildningar