1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 211 utbildningar
Utbildning
Agronomprogrammet - livsmedel (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91004
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Animal Food Science (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-40167
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i något av huvudområdena biologi eller livsmedelsvetenskap. Dessa kunskaper ska inkludera 5 hp djurfysiologi och 5 hp mikrobiologi. Kunskaper motsvarande Engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Animal Food Science (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-40011
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 90 hp i något av huvudområdena biologi eller livsmedelsvetenskap. Dessa kunskaper ska inkludera 5 hp djurfysiologi och 5 hp mikrobiologi. Kunskaper motsvarande Engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Diabetes och diabetesvård II (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Norrköping
Anmälningskod: LIU-89170
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Godkända betyg från Diabetes I eller motsvarande. Kandidatexamen inom vård eller omsorg om minst 180hp. Dessutom krävs minst 12 månaders yrkeserfarenhet inom för utbildningen relevant område. Om kandidatexamen saknas krävs kunskaper inom vetenskaplig metod motsvarande 15 hp (ALF I och ALF II dvs B och C ?nivå eller 15 hp på C nivå). Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, t.ex. Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Undervisningsspråk: Svenska
Dietetik A (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-28010
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Godkänt betyg från Kostvetenskap A och Kostvetenskap B samt genomgått Kost och hälsokommunikation samt Fysiologi för dietetik.
Undervisningsspråk: Svenska
Dietetik och folkhälsa (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-75015
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Kostvetenskap A: Näringslära 30 hp med lägst betyget godkänd samt genomgången kurs Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap med matlagningsteknik 30 hp med minimum 22,5 hp med betyget godkänd eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Dietetik och klinisk nutrition II: Diabetes mellitus och njursjukdom (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-75011
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp, Dietetik och folkhälsa 15 hp, Grundläggande medicinsk fysiologi 15 hp, Psykologi AI 15 hp och Dietetik och klinisk nutrition I 15 hp med lägst betyget godkänd samt genomgången kurs Kostvetenskap CI 15 hp (Kostsociologi 7,5 hp och Vetenskaplig metod 7,5 hp) med minimum 7,5 hp med betyget godkänd eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Dietetik och klinisk nutrition III: Internmedicin, cancer, enteral och parenteral nutrition (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-75017
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Kostvetenskap A 30 hp, Kostvetenskap B 30 hp, Dietetik och folkhälsa 15 hp, Grundläggande medicinsk fysiologi 15 hp, Psykologi AI 15 hp, Dietetik och klinisk nutrition I 15 hp, Kostvetenskap CI 15 hp (Kostsociologi 7,5 hp och Vetenskaplig metod 7,5 hp) med lägst betyget godkänd samt genomgången kurs Dietetik och klinisk nutrition II 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
Dietistprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19748
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Dietistprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01283
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Dietistprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01283
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Dietistprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P7160
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Dietistprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P7160
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Dryckeskunskap (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-44248
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Egenvård och personcentrerad egenvårdssupport vid kronisk sjukdom (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-37202
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Sjuksköterske-, läkar-, dietist-, arbetsterapeut-, sjukgymnast-/fysioterapeut-, psykolog- eller socionomexamen eller motsvarande utländsk examen. Självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp inom området/huvudområdet för examen. Yrkesverksamhet motsvarande minst 12 månader heltid inom respektive profession. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Egenvård och personcentrerad egenvårdssupport vid kronisk sjukdom (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-37212
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Sjuksköterske-, läkar-, dietist-, arbetsterapeut-, sjukgymnast-/fysioterapeut-, psykolog- eller socionomexamen eller motsvarande utländsk examen. Självständigt arbete/examensarbete om minst 15 hp inom området/huvudområdet för examen. Yrkesverksamhet motsvarande minst 12 månader heltid inom respektive profession. Engelska A/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete inom lärarprogrammet i hushållsvetenskap, inriktning hem- och konsumentkunskap/slöjd (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-29140
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Folkhälsonutrition (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-87526
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Biomedicin/biomedicinsk vetenskap 30 hp samt Nutrition 7,5 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Folkhälsonutrition (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: SU-65291
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Näringsfysiologi 15 hp (NU3008) och Nutritionsepidemiologi 7,5 hp (NU3006, NU3012).
Undervisningsspråk: Svenska
Fysiologi för dietetik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-28101
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Godkänt betyg på minst tre av fyra moment på Kostvetenskap A samt godkänt betyg på minst ett moment på Kostvetenskap B eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Fysiologi för dietetik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-28101
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Godkänt betyg på minst fyra av fem moment på Kostvetenskap A samt genomgången Kostvetenskap B eller motsv
Undervisningsspråk: Svenska
Gastronomiprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22619
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gastronomiprogrammet Kreativ matlagning (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01226
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Gastronomiprogrammet Värdskap (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01228
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Global nutrition (0,2 år, 10 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-93006
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Universitetsexamen omfattande 180 hp inom medicin, sjukvård, nutrition eller andra områden relevant för internationell hälsa. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Global nutrition (0,2 år, 10 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-93006
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Universitetsexamen omfattande 180 hp inom medicin, sjukvård, nutrition eller andra områden relevant för internationell hälsa. Kunskaper i engelska motsvarande engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Grundläggande näringsfysiologi (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-61026
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp inom hälso- och sjukvård, medicin, folkhälsovetenskap eller idrott. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Hem- och konsumentkunskap (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-1L021
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-2L022
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 1-6 (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19122
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap 1 för lärare 7-9 (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-29121
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap 2 för lärare 7-9 (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-29122
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6 (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19121
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap 3 för lärare 7-9 (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19120
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap B, distans (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-72808
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Genomgången Hem- och konsumentkunskap A eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap B15, distans (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-72832
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Genomgången Hem- och konsumentkunskap A eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap C (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-72802
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Godkänt betyg från Hem- och konsumentkunskap A och B eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap C (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-72802
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Godkänt betyg från Hem- och konsumentkunskap A och B eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap C - fördjupning (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-72803
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Univ: Godkänd Hem- och konsumentkunskap A samt genomgången Hem- och konsumentkunskap B, varav två moment ska vara godkända.
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap för fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-72544
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Fritidspedagoger eller motsvarande som har examen enbart med inriktningen fritidshem eller enbart förskola och fritidshem. Huvudmannens godkännande krävs.
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II (1,5 år, 45 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UU-F1050
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-72534
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, förutbildning
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Lärarexamen och huvudmannens godkännande
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet. (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-72539
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Lärarexamen och huvudmannens godkännande
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet. (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-72541
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Lärarexamen och huvudmannens godkännande samt Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II eller Hem- och konsumentkunskap för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet, II eller Hem- och konsumentkunskap I för undervisning i åk 1-6 15 hp samt Hem- och konsumentkunskap II för undervisning i åk 1-6 15 hp om 30 hp totalt eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap I för undervisning i åk 1-6 (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22743
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt lärarutbildning eller pågående lärarutbildning med minst 15 hp godkända inom denna eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap I: 7-9 (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22745
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt lärarutbildning eller pågående lärarutbildning.
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap II för undervisning i åk 1-6 (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22744
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kursen Hem och konsumentkunskap I för undervisning i åk 1-6, 15 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap II för undervisning i åk 7-9 (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22127
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt lärarutbildning eller pågående lärarutbildning samt kursen Hem- och konsumentkumskap 1: 7-9 30 hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap III för undervisning i åk 7-9 (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22128
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt lärarutbildning eller pågående lärarutbildning samt kursen Hem- och konsumentkunskap I: 7-9 30 hp och kursen Hem- och konsumentkunskap i årskurs 7-9, II 15 hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap, distans A (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-72807
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Hem- och konsumentkunskap, distans A (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-72807
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 211 utbildningar