1 2  
Visar 1-50 av 82 utbildningar
Utbildning
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-59605
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11)
Undervisningsspråk: Svenska
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-59504
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11)
Undervisningsspråk: Svenska
Biobränslen och deras användning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Borlänge
Anmälningskod: HDA-H2R3C
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp inom högskoleingenjörsprogram samt Termodynamik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Undervisningsspråk: Svenska
Bioenergiteknik, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-62019
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidatexamen inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet alternativt högskoleingenjörsexamen. -Kemi eller kemitekniska kunskaper motsvarande minst 15 hp. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioenergiteknik, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6213
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidatexamen inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet alternativt högskoleingenjörsexamen. -Kemi eller kemitekniska kunskaper motsvarande minst 15 hp. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioenergiteknik, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-62020
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidatexamen inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet alternativt högskoleingenjörsexamen. -Kemi eller kemitekniska kunskaper motsvarande minst 15 hp. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioenergiteknik, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6213
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Kandidatexamen inom teknisk eller naturvetenskaplig fakultet alternativt högskoleingenjörsexamen. -Kemi eller kemitekniska kunskaper motsvarande minst 15 hp. -Engelska B/6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioteknik, civilingenjör (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-48000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Cellulosa - och pappersteknik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-35760
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 90hp inom kemiteknik. Kurserna K0011K Oorganisk kemi samt B0007K Organisk kemi och biokemi ska ingå.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i teknisk kemi (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-G2041
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-G2211
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-85101
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör Industriell miljö- och processteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-85079
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Bred ingång (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68888
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B
och Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

Områdesbehörighet 9, alternativt A9.

Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.

Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69132
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B
och Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

Områdesbehörighet 9, alternativt A9.

Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.

Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Bred ingång med behörighetsgivande bastermin (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69131
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B
och Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

Områdesbehörighet 9, alternativt A9.

Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.

Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Kemiteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69159
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B
och Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

Områdesbehörighet 9, alternativt A9.

Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.

Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69322
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B
och Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

Områdesbehörighet 9, alternativt A9.

Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.

Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Kemiteknik med behörighetsgivande bastermin (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69214
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B
och Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1.

Områdesbehörighet 9, alternativt A9.

Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.

Du kan också börja höstterminen innan med ett behörighetsgivande Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Nästkommande hösttermin följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.
Behörighetskraven till höstterminsantagning med basår: Grundläggande behörighet samt Matematik B eller enligt GY11 Matematik 2b/2c.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01522
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01522
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P1503
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P1503
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-32119
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-SD129
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, (Endast öppen för KTH-studenter på civilingenjör öppen ingång) (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-OP110
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Energiingenjör (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-62115
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
Undervisningsspråk: Svenska
Energiingenjör (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-52415
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i Industriell miljö- och processteknik, inriktning Förnybara produkter och bränslen, civilingenjör (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-35847
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i Industriell miljö- och processteknik, inriktning Hållbar mineral- och metallutvinning, civilingenjör (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skellefteå
Anmälningskod: LTU-35848
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.
Undervisningsspråk: Svenska
Forskningspraktik, kemiteknik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25935
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp på avancerad nivå inom kemiteknik/kemi eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-27302
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 60 hp på avancerad nivå inom kemiteknik/kemi eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-27303
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: 60 hp på avancerad nivå inom kemiteknik/kemi eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Fysikaliska separationsmetoder (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-35750
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kännedom om mineral (mineralogi), deras förekomst, uppbyggnad och identifikation motsvarande vad som ingår i kursen O0039K Geologi.
Undervisningsspråk: Engelska
Hydrometallurgi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-35798
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 90hp inom kemiteknik. Kursen K0011K Oorganisk kemi ska ingå
Undervisningsspråk: Engelska
Högskoleingenjör i kemisk analysteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50136
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D) eller Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-32430
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-SD207
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleprogrammet till processoperatör (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalix
Anmälningskod: UMU-01562
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Örnsköldsvik
Anmälningskod: UMU-01578
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)
Undervisningsspråk: Svenska
Högtemperaturmaterial (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-45580
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 90hp inom kemiteknik samt kursen O0039K Geologi.
Undervisningsspråk: Engelska
Högtemperaturprocesser (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-35801
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt K0016K Kemiska principer, K0010K Fysikalisk kemi eller motsvarande kurser.
Undervisningsspråk: Svenska
Industriell katalys (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-15834
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet. Kunskaper i fysikalisk kemi, oorganisk kemi, organisk kemi, jämviktskemi samt kemisk teknologi.
Undervisningsspråk: Engelska
Infodringsmaterial och slagger (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Filipstad
Anmälningskod: LTU-35846
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 1a/1b/1c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik A (Områdesbehörighet 7)
Undervisningsspråk: Svenska
Innovative and Sustainable Chemical Engineering, Msc Progr (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-25009
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Introduktion till högtemperaturprocesser (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Filipstad
Anmälningskod: LTU-45609
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Materiallära I och Metallurgi grundkurs eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Introduktion till högtemperaturprocesser (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Filipstad
Anmälningskod: LTU-35784
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Kursen Q0016K Metallurgisk kemi eller Q0045B Metallurgisk och fysikalisk kemi
Undervisningsspråk: Svenska
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-62113
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Kemi A, Matematik D, Fysik A. Eller: Kemi 1, Matematik 3c, Fysik 1a/1b1 + 1b2.
Undervisningsspråk: Svenska
Kemiingenjör - tillämpad bioteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-52413
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Kemi A, Matematik D, Fysik A. Eller: Kemi 1, Matematik 3c, Fysik 1a/1b1 + 1b2.
Undervisningsspråk: Svenska
Kemisk arbetsmiljö - Risker och exponeringsbedömning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-56100
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kemi A/1 (områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag)
Undervisningsspråk: Svenska
Kemiteknik för yrkesverksamma (0,8 år, 15 hp)
Studietakt: 24 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-10037
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 30 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-10038
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 24 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-20028
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 32 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-20029
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Kemiteknik, civilingenjör (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-53000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Kemiteknik, inr mineralteknik och processmetallurgi, master (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-95016
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av följande ämnen: kemi, kemiteknik, berg- och mineralteknik, materialteknik eller metallurgi. Dessutom krävs minst 22.5 högskolepoäng i matematik samt grundkurser i kemi, mineralteknik och processmetallurgi i ovanstående kursfordringar/examen. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Kemiteknik, inr mineralteknik och processmetallurgi, master (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-95009
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Akademisk examen om minst 180 högskolepoäng i vilken ingår kurser om minst 60 hp i något av följande ämnen: kemi, kemiteknik, berg- och mineralteknik, materialteknik eller metallurgi. Dessutom krävs minst 22.5 högskolepoäng i matematik samt grundkurser i kemi, mineralteknik och processmetallurgi i ovanstående kursfordringar/examen. Dessutom krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Kemiteknisk orientering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-27264
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 60hp inom civilingenjörsprogrammet.
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa Inriktning: arbetsmiljöteknik (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-03080
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till magisterprogrammet i Arbetsliv och hälsa krävs: ARBETSMILJÖTEKNIK: - Kandidatexamen inom det teknisk-naturvetenskapliga området eller yrkesexamen om minst 180 hp inom motsvarande områden såsom högskoleexamen eller civilingenjörsexamen, innehållande minst 15 hp examensarbete, samt - Engelska A/5, Kemi B/2 och Svenska B/3 Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter s.k. reell kompetens prövas.
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2  
Visar 1-50 av 82 utbildningar