1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 403 utbildningar
Utbildning
3D-grafik och animering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67166
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Digital videoproduktion, 7,5 hp (1ME201), eller Visualisering, Digitala och manuella metoder, 15 hp (1BY077), eller Datorstödd ritning - fortsättning, 7,5 hp (1BY015), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
3D-modellering - fördjupning (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14081
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 3D-modellering - grundkurs 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
3D-modellering - grundkurs (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-24047
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-24097
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-54811
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Matematik 22.5 hp samt minst 52.5 hp i något av huvudämnena Medieteknik, Datavetenskap, Energiteknik eller Fysik varav minst 7.5 hp på avancerad nivå eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Affärsverksamhet i medieindustrin (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-68023
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser: -Alternativ 1: ME102A Processledning av produktion, kvalitet och miljö samt ME114A Grafisk produktion eller ME135A Webbproduktion. -Alternativ 2: ME142A Produktionsledning samt ME105A Databaserad publicering eller ME148A Styrd tryckprocess.
Undervisningsspråk: Svenska
Affärsverksamhet i medieindustrin (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-68038
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser: -Alternativ 1: ME102A Processledning av produktion, kvalitet och miljö samt ME114A Grafisk produktion eller ME135A Webbproduktion. -Alternativ 2: ME142A Produktionsledning samt ME105A Databaserad publicering eller ME148A Styrd tryckprocess.
Undervisningsspråk: Svenska
Affärsverksamhet i medieindustrin (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-58097
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser: -Alternativ 1: ME102A Processledning av produktion, kvalitet och miljö samt ME114A Grafisk produktion eller ME135A Webbproduktion. -Alternativ 2: ME142A Produktionsledning samt ME105A Databaserad publicering eller ME148A Styrd tryckprocess.
Undervisningsspråk: Svenska
Aktivitetsteori (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-27200
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser motsvarande 60 hp inom informatik, antropologi, datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F2722
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs avslutade kurser motsvarande 60 hp inom informatik, antropologi, datavetenskap, lingvistik, neurovetenskap, filosofi, psykologi eller något annat kognitionsvetenskapligt ämne eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Aktuell utveckling inom interaktionsteknik och design (0,5 år, 9 hp)
Studietakt: 30 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-54360
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst två av följande kurser: Artificiell intelligens - grunderna, 7.5 hp (5DV121), Ubiquitous Computing, 7.5 hp (5DV024), Människa-datorinteraktion med inriktning mot kognition och design, 7.5 hp (5DV045), Produktutveckling i medieteknik med metoden "Design-Build-Test" 7.5 hp (5TF014) eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Aktuella problem i medieteknik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6081
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp medieteknik, varav 15 hp på G1F-nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Aktuella problem i medieteknik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67168
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp medieteknik, varav 15 hp på G1F-nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Algebra och logik G1N (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-13621
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Svenska
Applikationer i sensornätverk (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-54918
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs en av följande kurser Signaler och System, 7.5 hp (5EL097), Digital signalbehandling, 7.5hp (5EL123), Mediesignaler, 15 hp (5EL084), Bildbehandling, 7.5 hp (5EL064), Trådlösa sensornätverk, 7.5 hp (5EL185) eller Transformmetoder, 7.5 hp (5MA034) eller motsvarande.En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Applikationsutveckling för internet (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-54805
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Medieteknik eller minst två års sammanlagda studier som skall innefatta Databasteknik och webbaserade system, 7.5 hp (5TF048) eller Databasteknik, 7.5 hp (5DV120) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-54900
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Medieteknik eller minst två års sammanlagda studier som skall innefatta Databasteknik och webbaserade system, 7.5 hp (5TF048) eller Databasteknik, 7.5 hp (5DV120) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
App-utveckling med bildtillämpningar (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: BTH-S5511
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: Sommaren 2016
Behörighet: Programmering, 7,5 hp, Signalbehandling, 7,5 hp. Kurserna ska vara avklarade.
Undervisningsspråk: Svenska
App-utveckling med ljudtillämpningar - från m-fil till app (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: BTH-S5510
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: Sommaren 2016
Behörighet: -Programmeringskurs, 7,5 hp -Signalbehandling, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
App-utveckling med ljudtillämpningar - från m-fil till app (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: BTH-G5510
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: -Programmeringskurs, 7,5 hp -Signalbehandling, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Att informera med text (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14083
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-24098
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Att skriva för webben och interaktiva medier (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-44016
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Avancerad digital videoproduktion (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67690
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Digital videoproduktion (1ME201), eller motsvarande
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerad Tillämpad Signalbehandling (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: BTH-G5533
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs att följande kurser är genomgångna: ET1203 Signalbehandling I, 7,5hp och ET1303 Signalbehandling II, 7,5hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Avancerade problem inom medieteknik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6094
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 hp på A1-nivå i medieteknik eller motsvarande
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerade problem inom medieteknik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-67238
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 hp på A1-nivå i medieteknik eller motsvarande
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerade problem inom medieteknik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67180
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 hp på A1-nivå i medieteknik eller motsvarande
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerat digitalt foto för portfolio (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-54912
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Digital fotografering och bildbehandling, 7.5 hp (5EL069) eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Berättarteknik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-54386
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Berättartekniker för musik och ljud i film (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlshamn
Anmälningskod: BTH-S5515
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: Sommaren 2016
Behörighet: Områdesbehörighet 7: Matematik B (Fysik A krävs ej) eller Områdesbehörighet A7: Matematik 2a alt 2b alt 2c (Fysik 1b1 alt 1a krävs ej)
Undervisningsspråk:
Bildbehandling (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-54346
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 15 hp inom huvudområdet Matematik samt Digital signalbehandling, 7.5hp (5EL123) eller Tillämpad digital signalbehandling, 7.5 hp (5EL163) eller Mediesignaler, 15 hp (5EL084) eller motsvarande.En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedical Engineering, Msc Progr (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-10009
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Censur och kontrovers: konst, media och offentligheten (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-25107
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Challenges for Emerging Cities: Open Lab Multidisciplinary Project Course (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-44080
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Civilingenjör i datateknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-13003
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i datateknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-13000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9).
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i datateknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-F2021
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-F2041
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i elektronikdesign (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Norrköping
Anmälningskod: LIU-50112
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i elektroniksystem (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-D2061
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-D2161
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i industriell ekonomi (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-F2051
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-F2201
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i medicinsk teknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50178
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i medieteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Norrköping
Anmälningskod: LIU-50114
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i mjukvaruteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50180
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50116
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Datateknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-59609
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P1502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P1502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01530
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i interaktion och design (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01530
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01532
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01532
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i datateknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-32102
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i datateknik, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-SD102
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 403 utbildningar