1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 213 utbildningar
Utbildning
Applied Sports Coaching (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-20401
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet. Undantag beviljas från krav på svenska om kursen ges på engelska.
Undervisningsspråk: Engelska
Att undervisa i dans och musik/rörelse i skolan (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-47575
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicin - inriktning fysisk träning (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10015
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Undervisningsspråk: Svenska
Coaching och Sport Management, idrottsvetenskapligt program (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-41000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk:
Examensarbete för kandidatexamen i idrottsmedicin (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-34901
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: Genomförda kurser termin 5 Tränarprogrammet, 60 hp inom huvudområdet idrottsmedicin eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete för kandidatexamen i idrottsmedicin (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-34901
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Univ: Genomförda kurser termin 5 Tränarprogrammet, 60 hp inom huvudområdet idrottsmedicin eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete inom lärarprogrammet (Idrottsvetenskap) (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25489
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Godkända första 60 högskolepoäng inom allmänt utbildningsområde samt godkänd inriktning (avser student som läser 210 högskolepoäng) eller två inriktningar (avser student som läser 270 högskolepoäng).
Undervisningsspråk: Svenska
FAR, Fysisk aktivitet på recept (0,4 år, 7,5 hp)
Studietakt: 30 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: GIH-V1549
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Yrkes- eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård, nutrition, idrott eller motsvarande som inkluderar minst 15 hp i humanbiologi eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Forskningsmetodik inom idrottsvetenskap (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-47511
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 90 hp i huvudområdet idrottsvetenskap eller motsvarande huvudområde inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 hp samt Svenska B och Engelska A
Undervisningsspråk: Svenska
Fotboll, kultur och samhälle (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MAH-56005
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MAH-56109
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Fotbollens historia (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MAH-56004
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MAH-56110
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Friluftsliv i det svenska landskapet (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-S4000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: Sommaren 2015
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-US400
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: Sommaren 2015
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Engelska
Friluftsliv och äventyrsidrott - höst (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-47001
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Friluftsliv och äventyrsidrott - vinter (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-47501
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Friluftsliv och äventyrsidrott - vår (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-47500
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Fysiologi, kost och hälsa (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-67585
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Fysisk aktivitet och hälsa 1 (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-65852
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Fysisk aktivitet, friluftsliv och hälsa, magisterprogram (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-42025
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: - minst 90 högskolepoäng i idrottsvetenskap, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande.
Undervisningsspråk:
Fysisk aktivitet, Hälsa och Friluftsliv - Idrottsvetenskapligt program (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-41001
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk:
Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-20306
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Univ: Godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i idrottspedagogik varav 15 hp ska utgöras av kursen Kandidatuppsats i idrottspedagogik, eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Svenska
Fördjupningskurs i idrottspedagogisk forskning (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-20306
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Univ: 90 hp inom ämnet idrottspedagogik inklusive 15 hp självständigt arbete eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.
Undervisningsspråk: Svenska
Förskollärarprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01600
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01603
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Förskollärarprogrammet (3,5 år, 210 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01603
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Gender and sports I (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: MAH-56176
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: Sommaren 2015
Behörighet: Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Med undantag av Samhällskunskap A.
Undervisningsspråk: Engelska
Grundlärarprogrammet - fritidshem (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01602
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3 (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01604
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6 (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01606
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-1L022
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-2L020
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Idrott och hälsa (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-1L051
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-2L051
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Grundlärarutbildning (åk 4-6) (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-11202
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b).
Undervisningsspråk: Svenska
Histological and Biochemical Methods in the Assessment of Skeletal Muscle (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75153
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning (ABC) inom något av huvudområdena idrott, sjukgymnastik, medicin eller biomedicinsk laboratorievetenskap. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
Huliganism, kroppsfixering och idrottsliga ideal (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-47003
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Hälsoeffekter av friluftsliv och utomhusmiljöer (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-47016
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå, inom relevant område. Alternativt grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt minst 15 hp inom området friluftsliv.
Undervisningsspråk: Svenska
Hälsopedagogik och Idrottsdidaktik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23388
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Godkända kurser Idrottsvetenskap I, 30 hp och Idrottsvetenskap II, 30 hp eller motsvarande idrotts- och hälsorelaterad utbildning. För studenter i program: Hälsa och Wellness, godkända kurser termin 1-3 motsvarande 90hp. Sjuksköterskeprogrammet godkända kurser i termin 1 och 2 motsvarande 60 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Hälsopedagogprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: GIH-38200
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Områdesbehörighet 17. Specificering finns på programhemsidan.
Undervisningsspråk:
Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19736
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott A, Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75098
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott A, Outdoor Education and Recreation (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75169
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Engelska
Idrott A, Träningslära för hälsa och prestation (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75152
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott B, Idrottsmedicin och fysisk aktivitet (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75099
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Idrott A, minst 17,5 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott B, inriktning Management in Sport and Recreation (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75100
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Idrott A, minst 17,5 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott B, Träningslära (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75179
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Idrott A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott C, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och behandling - i teori och praktik (FaR®) (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75182
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Idrott A, 30 högskolepoäng och Idrott B, 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng i idrottsfysiologi.
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott C, Idrottsnutrition (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75178
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Idrott A, 30 högskolepoäng och Idrott B, 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav minst 15 högskolepoäng i idrottsfysiologi.
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott för lärare, åk 1-9, I+II (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-56096
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning och motsvarande gymnasiekurser NkB och IdhA.
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott för lärare, åk 1-9, III (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-56097
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kursen kräver förkunskaper motsvarande kursen IF167F Idrott för lärare, åk 1-9, I+II eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott i förändring: Teorier och perspektiv på utveckling (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-L8457
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med ett för idrottsvetenskap relevant huvudområde.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-L8465
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med ett för idrottsvetenskap relevant huvudområde.
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott i utveckling, magisterprogram (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-42020
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -minst 90 högskolepoäng i huvudområdet idrottsvetenskap, inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande.
Undervisningsspråk:
Idrott III: Examensarbete på grundnivå (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: GIH-V1530
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp idrott/idrottsvetenskap
Undervisningsspråk: Svenska
Idrott III: Statistik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: GIH-V1531
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp idrott/idrottsvetenskap
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 213 utbildningar