1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 989 utbildningar
Utbildning
Academic Business Challenge-Introduction to Business Development (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-24438
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Matematik C eller Matematik 3b / 3c, samt minst 60 hp universitetsstudierEn A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Academic Business Challenge-Introduction to Business Development (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-24438
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Matematik C eller Matematik 3b / 3c, samt minst 60 hp universitetsstudierEn A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Engelska
Accounting Auditing and Control D (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-24031
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Företagsekonomi 75 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande och Företagsekonomi C 15 hp. Gymnasium: Gymnasium Engelska B, Engelska/6.Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
Administratörprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-52218
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Advertising Campaign Planning (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-77561
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Företagsekonomi 1-30 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Affärer på globala marknader (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-23088
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp varav minst 30 hp inom ämnet företagsekonomi där 22,5 hp ska vara avklarade vid kursstart.
Undervisningsspråk: Svenska
Affärsinformatik - IT som möjligheter och hot (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HKR-12326
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Affärsinformatik med inriktning mot Internationell Marknadsföring och IT (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-52209
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Engelska
Affärskultur I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10102
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6). Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-20102
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6). Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).
Undervisningsspråk: Engelska
Affärskultur I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-20101
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6). Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).
Undervisningsspråk: Engelska
Affärskultur II (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10103
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Affärskultur I 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Affärsmannaskap med praktisk försäljningsteknik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-77562
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Företagsekonomi 1-30 hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Affärsnytta med IT-system (0,2 år, 3 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25039
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Antagen till IT-designprogrammet, inriktning Affärssystem och ekonomi samt kursen FEGA01 (Företagsekonomi I) eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-71011
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Affärsstrategi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-10051
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Företagsekonomi 1-30 högskolepoäng (t ex M0015N, O0017N, R0008N och R0009N), eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Affärssystem (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-77552
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande Redovisning I, 7,5hp och Redovisning II 7,5 hp, Grundläggande Kalkylering 7,5 hp, och Logistik 7,5 hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Affärssystem med tillämpning (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-18130
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Affärssystem och beslutsstöd (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-12978
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Affärssystem och redovisningsrutiner (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-77000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För student som läser kursen som del av Civilekonomprogrammet ska 105 av 120 av Civilekonomprogrammets basblock, inklusive Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning I, 15 hp, samt Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning II, 15 hp, eller motsvarande, ha genomgåtts med godkänt resultat. alternativt Företagsekonomi 60 hp, inklusive Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning I, 15 hp, samt Extern redovisning, finansiering och ekonomisk styrning II, 15 hp, eller motsvarande, ska ha genomgåtts med godkänt resultat.
Undervisningsspråk: Svenska
Affärssystem och verksamhetsutveckling (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HKR-12327
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Affärssystemprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-13020
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
Undervisningsspråk:
Affärsverksamhet i medieindustrin (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-58097
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser: -Alternativ 1: ME102A Processledning av produktion, kvalitet och miljö samt ME114A Grafisk produktion eller ME135A Webbproduktion. -Alternativ 2: ME142A Produktionsledning samt ME105A Databaserad publicering eller ME148A Styrd tryckprocess.
Undervisningsspråk: Svenska
Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-81012
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Agronomprogrammet - ekonomi (4,5 år, 270 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: SLU-91003
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Aktie- och värdepapperskunskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-77535
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Aktuell forskning i företagsekonomi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25070
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Gymnasiets Engelska kurs B eller motsvarande. Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi eller motsvarande samt minst 30 hp Företagsekonomi på A1N-nivå eller högre.
Undervisningsspråk: Engelska
Aktuell forskning i industriell ekonomi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26871
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande. 180 hp inom Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi (TACBR-INEK).
Undervisningsspråk: Engelska
Analysis of Business Culture C (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-24407
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Företagsekonomi 60 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande.Gymnasium Engelska B, Engelska/6.
Undervisningsspråk: Engelska
Analysis of Business Culture C (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-24407
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Företagsekonomi 60 hp varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande. Gymnasium Engelska B, Engelska/6. Normal 0 21 false false false SV X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:"Table Normal";mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin-top:0cm;mso-para-margin-right:0cm;mso-para-margin-bottom:10.0pt;mso-para-margin-left:0cm;line-height:115%;mso-pagination:widow-orphan;font-size:11.0pt;font-family:"Calibri","sans-serif";mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-fareast-language:EN-US;}
Undervisningsspråk: Engelska
Analytical Finance (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-41819
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Engelska B, Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-41890
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska) + Engelska B, Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Engelska
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SH-41807
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Att leda och organisera projekt och temporära organisationer (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-77032
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Företagsekonomi 90 hp, inklusive examensarbete 15 hp på nivå G2E.
Undervisningsspråk: Svenska
Att utveckla organisationer och ledarskap (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-13037
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Att utveckla organisationer och ledarskap (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: MDH-13037
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Avancerad projektledning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-40586
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Akademiska studier omfattande minst 120 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerad projektledning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-40010
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Akademiska studier omfattande minst 120 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Engelska
Bolagsstyrning, normer och riskanalyser (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-77018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 165 hp inom Civilekonomprogrammet, där tredje årets kurser ska vara inom fördjupningarna i redovisning och/eller finansiell ekonomi, inklusive 15 hp statistik alternativt Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt minst 90 hp i företags- eller nationalekonomi, samt minst 15 hp statistik eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, Master`s Programme (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-91000
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: En kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande krävs. Alternativt, en kandidatexamen varav/och minst 60 högskolepoäng (2 terminer heltidsstudier) i kurser inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM). Den som söker till utbildningen måste skicka in ett motiveringsbrev på engelska, författat av den sökande, som visar varför hon eller han är intresserad av att följa utbildningen. Motiveringsbrevet ska dessutom innehålla en sammanfattning av den sökandes examensuppsats eller -projekt. Sökande som har en examen som inte omfattar ett examensarbete ska i motiveringen beskriva tidigare studier och akademisk verksamhet av relevans för den utbildning som söks. Motiveringsbrevet skickas tillsammans med övriga meriter till Antagningen, 833 82 Strömsund.
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration 3 - Management Control (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-42150
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Business Administration 1, 30 ECTS credits, with the grade passed and Business Administration 2, 30 ECTS credits, with at least 22,5 ECTS credits passed including a course research methods of 7 credit, or equivalent. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6: internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based 575 + TWE-score 4.5, and internet based 90+TWE-score 20), IELTS, academic (minimum score Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent.
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration 3 - Marketing Management (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-42154
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Business Administration 1, 30 ECTS credits, with the grade passed and Business Administration 2, 30 ECTS credits, with at least 22,5 ECTS credits passed including a course research methods of 7 credit, or equivalent. Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6: internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based 575 + TWE-score 4.5, and internet based 90+TWE-score 20), IELTS, academic (minimum score Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent.
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration II - Business Relations, IMC & Brand Management (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-77053
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Företagsekonomi I, 30 hp eller minst 15 hp slutförda kurser från företagsekonomi I, samt Eng B/6.
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration: Business Policy (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-20571
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-60581
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration: Corporate Culture (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-20601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-60621
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration: Global Business Responsibility (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-20651
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration: Global Strategic Marketing (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-20661
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-60651
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration: International Business and Multinational Enterprises (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-20591
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-60601
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration: Management Control (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-20621
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration: Management of Purchasing and Supply Constellation (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-20631
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Business Administration: Project Management - A Business Perspective (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-20581
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-60591
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Business Aspects on Sustainability (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-21018
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen 180 hp varav 90 hp i företagsekonomi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska).
Undervisningsspråk: Engelska
  1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 989 utbildningar