1 2 3  
Visar 1-50 av 138 utbildningar
Utbildning
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-54811
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Matematik 22.5 hp samt minst 52.5 hp i något av huvudämnena Medieteknik, Datavetenskap, Energiteknik eller Fysik varav minst 7.5 hp på avancerad nivå eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Applied Operations Research and Logistics (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14020
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Produktions- och logistikplanering 7,5 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 samt Engelska A/Engelska 5. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 2.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10016
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i design och produktutveckling (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50169
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i maskinteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50108
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i teknisk design (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-J2011
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör Industriell ekonomi (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-80017
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör Maskinteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-88001
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Maskinteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68830
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1Områdesbehörighet 9, alternativt A9Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68789
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik B och Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1Områdesbehörighet 9, alternativt A9Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.
Undervisningsspråk: Svenska
Datorspelsproduktion (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-33512
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Engelska
Datorspelsproduktion (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-33203
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
Undervisningsspråk: Engelska
Design and Sustainability (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57070
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: TOEFL/IELTS-prov. Minst 120 hp (två år) i design, arkitektur, konst eller konsthantverk samt godkänt arbetsprov (portfölj).
Undervisningsspråk: Engelska
Designingenjör (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62802
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D . Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
Undervisningsspråk: Svenska
Entreprenörskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14064
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Innovationsteknik 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i industriell ekonomi, kvalitetsutveckling, civilingenjör (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-30174
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E (0,5 år, 22,5 hp)
Studietakt: 75 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-17066
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IP322G-Designmetodik G1F och IP514G-Designprojekt i samverkan med industriföretag G2F och MT333G-Grundläggande hållfasthetslära G1F.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i teknisk design, produktdesign, högskoleingenjör (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-40026
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete på kandidatnivå (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67600
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: 60 hp inom ämnet systemekonomi i vilka kurserna 1SE010 Kvalitetsstyrning 7,5 hp, 1SE016 Underhållsplanering 7,5 hp och 1SE007 Anläggningsplanering och produktionsstyrning,7,5 hp eller motsvarande ingår.
Undervisningsspråk: Engelska
Framsyn och scenariodesign (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14015
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: 60 hp eller Trendspaning 7,5 hp.
Undervisningsspråk: Engelska
Försöksplanering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-40662
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Kvalitetsutveckling, grundkurs (t ex K0001N), Matematisk statistik (t ex S0001M) eller motsvarande kurser. Minst 120 hp på grundläggande nivå inom teknik/naturvetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjör i maskinteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50137
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D) eller Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjör Maskinteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skellefteå
Anmälningskod: LTU-88006
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69053
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A, standardbehörighet E.3 ellerGrundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1, områdesbehörighet A8 eller motsvarande.Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68787
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A, standardbehörighet E.3 ellerGrundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1, områdesbehörighet A8 eller motsvarande.Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P1553
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69055
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A, Standardbehörighet E.3ellerGrundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1, områdesbehörighet A8eller motsvarandeDu kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P1552
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68828
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A, Standardbehörighet E.3ellerGrundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1, områdesbehörighet A8eller motsvarandeDu kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi, öppen ingång (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Haninge
Anmälningskod: KTH-32003
Studieform: Normal
Nivå: Program, förutbildning
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
IDE-utvecklarna: Innovation, Driv och Entreprenörskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-20043
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Industrial Design Engineering, Msc Progr (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: CTH-16009
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Industrial Engineering and Management, masterprogram (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-91124
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: See specific information
Undervisningsspråk: Engelska
Industriell ekonomi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Trollhättan
Anmälningskod: HV-94058
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller:Grundläggande behörighet enligt GY11/VUX12 + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Industriell ekonomi - affärsingenjör (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-52401
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c.
Undervisningsspråk: Svenska
Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-52402
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c.
Undervisningsspråk: Svenska
Industriell ekonomi, högskoleingenjör (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-61020
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D . Eller: Fysik 2, Matematik 3c.
Undervisningsspråk:
Industriell ekonomi, högskoleingenjör (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-59501
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8)
Undervisningsspråk: Svenska
Industriell projektledning (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-64404
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 40 hp inom teknik/naturvetenskap.
Undervisningsspråk: Engelska
Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-59502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8)
Undervisningsspråk: Svenska
Innovation och kreativitetsledning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14016
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 180 hp. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 samt Engelska A/Engelska 5. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 2.
Undervisningsspråk: Engelska
Innovation och produktdesign - högskoleingenjörsprogram (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-44804
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Innovationsledning och entreprenörskap (0,2 år, 10 hp)
Studietakt: 67 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-64416
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: 130 hp varav 10 hp på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Innovationsprocessen (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14063
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Innovationsprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-44801
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Innovationsrådgivning för kommersialisering (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14058
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Innovationsrådgivning i tidiga faser 15 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 samt Engelska A/Engelska 5. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 2.
Undervisningsspråk: Svenska
Introduktion till Lean (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-30070
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7)
Undervisningsspråk: Svenska
Introduktion till Lean (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-30034
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7)
Undervisningsspråk: Svenska
Introduktion till Lean (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-10091
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Matematik B (områdesbehörighet 7)
Undervisningsspråk: Svenska
IT-innovation (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-27204
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Företagsekonomi, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-F2720
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För att antas till kursen krävs minst 90 hp i något av ämnena Informatik, Företagsekonomi, Pedagogik, Psykologi, Statsvetenskap, Sociologi eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Engelska
  1 2 3  
Visar 1-50 av 138 utbildningar