1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 207 utbildningar
Utbildning
Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-54811
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs Matematik 22.5 hp samt minst 52.5 hp i något av huvudämnena Medieteknik, Datavetenskap, Energiteknik eller Fysik varav minst 7.5 hp på avancerad nivå eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
Undervisningsspråk: Svenska
Applied Operations Research and Logistics (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14020
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Produktions- och logistikplanering 7,5 hp på avancerad nivå. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 2 samt Engelska A/Engelska 5. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 2.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerad sensorisk analysteknik och produktutveckling (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-25006
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 60 hp kostvetenskap eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomekanikingenjör inriktning människa - teknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10016
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8). Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8).
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i design och produktutveckling (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50169
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i industriell ekonomi (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlskrona
Anmälningskod: BTH-86844
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E . Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i maskinteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlskrona
Anmälningskod: BTH-86849
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik E . Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i maskinteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50108
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör i teknisk design (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-J2011
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A och Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör Industriell ekonomi (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-80017
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör Maskinteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-88001
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Maskinteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68830
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik Boch Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1Områdesbehörighet 9, alternativt A9
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjör, Maskinteknik med behörighetsgivande bastermin (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68789
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik E, Fysik Boch Kemi A, alternativt Grundläggande behörighet samt Matematik 4, Fysik 2 och Kemi 1Områdesbehörighet 9, alternativt A9
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-32103
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-SD103
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-32106
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-32109
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Civilingenjörsutbildning i maskinteknik, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program (5 år, 300 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: KTH-SD114
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Datorspelsproduktion (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-33512
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Engelska
Datorspelsproduktion (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-33203
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet (med undantag för kravet på svenska)
Undervisningsspråk: Engelska
Design and Sustainability (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-57070
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: TOEFL/IELTS-prov. Minst 120 hp (två år) i design, arkitektur, konst eller konsthantverk samt godkänt arbetsprov (portfölj).
Undervisningsspråk: Engelska
Designingenjör (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62802
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D . Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
Undervisningsspråk: Svenska
Designmetodik G1F (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-27041
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IP323G-Designkunskap del 2 G1F och IP114G-Industriell produktutveckling G1N.
Undervisningsspråk: Svenska
Entreprenörskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14064
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Innovationsteknik 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Entreprenörskap och företagande I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-24066
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 45 hp produkt- och processutveckling samt grundläggande kunskaper i entreprenörskap inom innovationsteknik 7,5 hp, alternativt 60 hp produkt- och processutveckling och 7,5 hp innovationsteknik eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Entreprenörskap och företagande II (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-24067
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Entreprenörskap och företagande 1 eller motsvarande samt Sv B/Sv 3 och En A/En 6.
Undervisningsspråk: Svenska
Entreprenörskolan (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-14950
Studieform: Normal
Nivå: Kurspaket, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 200 hp, varav 150 hp inom teknik/naturvetenskap/farmaci inklusive 30 hp på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Ergonomisk produktdesign G1F (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-27037
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IP120G-Konstruktion med 3D-CAD G1N (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i industriell ekonomi, kvalitetsutveckling, civilingenjör (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-30174
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Minst 240 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Av avklarade kurser ska minst 30 hp vara på avancerad nivå. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E (0,5 år, 22,5 hp)
Studietakt: 75 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-27065
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IP322G-Designmetodik G1F och IP514G-Designprojekt i samverkan med industriföretag G2F och MT333G-Grundläggande hållfasthetslära G1F.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i integrerad produktutveckling G2E (0,5 år, 22,5 hp)
Studietakt: 75 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-17066
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IP322G-Designmetodik G1F och IP514G-Designprojekt i samverkan med industriföretag G2F och MT333G-Grundläggande hållfasthetslära G1F.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete i teknisk design, produktdesign, högskoleingenjör (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-40026
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Minst 135 hp avklarade kurser av examensfordringarna där högst 15 hp får saknas från bas- och kärnkurser. Utsedd examinator avgör om studenten har den fördjupning som krävs för det föreslagna examensarbetet.
Undervisningsspråk: Svenska
Examensarbete på kandidatnivå (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67600
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: 60 hp inom ämnet systemekonomi i vilka kurserna 1SE010 Kvalitetsstyrning 7,5 hp, 1SE016 Underhållsplanering 7,5 hp och 1SE007 Anläggningsplanering och produktionsstyrning,7,5 hp eller motsvarande ingår.
Undervisningsspråk: Engelska
Framsyn och scenariodesign (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Eskilstuna
Anmälningskod: MDH-14015
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 60 hp eller Trendspaning 7,5 hp.
Undervisningsspråk: Engelska
Försöksplanering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-40662
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Kvalitetsutveckling, grundkurs (t ex K0001N), Matematisk statistik (t ex S0001M) eller motsvarande kurser. Minst 120 hp på grundläggande nivå inom teknik/naturvetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
Hållbar produktutveckling och materialval G1F (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-27039
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: MT323G-Konstruktionsmaterial G1F (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Svenska
Hållbar utveckling och CSR (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: UU-14612
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 33 %
Ort:
Anmälningskod: UU-14620
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjör i maskinteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlskrona
Anmälningskod: BTH-86851
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D . Eller: Fysik 2, Matematik 3c.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjör i maskinteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50137
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 8 (Fysik B, Kemi A, Matematik D) eller Områdesbehörighet A8 (Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c)
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjör Maskinteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skellefteå
Anmälningskod: LTU-88006
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet A8). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (områdesbehörighet 8)
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69053
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A, standardbehörighet E.3 ellerGrundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1, områdesbehörighet A8 eller motsvarande.Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, med behörighetsgivande bastermin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68787
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A, standardbehörighet E.3 ellerGrundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1, områdesbehörighet A8 eller motsvarande.Du kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P1553
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69055
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A, Standardbehörighet E.3ellerGrundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1, områdesbehörighet A8eller motsvarandeDu kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P1552
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, med behörighetsgivande bastermin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68828
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A, Standardbehörighet E.3ellerGrundläggande behörighet samt Matematik 3c, Fysik 2, Kemi 1, områdesbehörighet A8eller motsvarandeDu kan börja på vårterminen med en behörighetsgivande bastermin. På höstterminen följer du sedan utbildningens ordinarie studiegång.Behörighetskraven till vårterminsantagning: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c, Fysik 1, Kemi 1 eller Matematik C, Fysik A och Kemi A.
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Södertälje
Anmälningskod: KTH-32453
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje, (EJ åk 1, endast till åk 2 eller 3), senare del av program (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Södertälje
Anmälningskod: KTH-SD210
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Haninge
Anmälningskod: KTH-32003
Studieform: Normal
Nivå: Program, förutbildning
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
IDE-utvecklarna: Innovation, Driv och Entreprenörskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-20043
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 207 utbildningar