... 16 17 18 19  
Visar 901-915 av 915 utbildningar
Utbildning
Verksamhets- och informationsarkitekturer G1F (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-28239
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT109G-IT i organisationer - introduktion G1N (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Svenska
Verksamhetsutveckling (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-18756
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Verksamhetsutveckling med hjälp av IT (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-37343
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi A1N (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-28272
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs kandidatexamen i kognitionsvetenskap, informationsystemutveckling, datavetenskap, datalogi eller motsvarande kunskaper. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande. För utomnordiska sökande motsvaras Engelska B av 6.0 poäng i IELTS-test och 213/550 i TOEFL-test eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskaplig visualisering (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-12000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp inklusive Programmeringsteknik 5 hp och Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskapliga metoder inom datavetenskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6020
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kurser inom huvudområdet datavetenskap omfattande 90 hp (inklusive examensarbete på kandidatnivå).
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskapliga metoder inom datavetenskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67029
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kurser inom huvudområdet datavetenskap omfattande 90 hp (inklusive examensarbete på kandidatnivå).
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6073
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 75 hp inom informatik, inklusive Vetenskapsmetod och teori 7,5 hp (4IK524) och Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6072
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 75 hp inom informatik, inklusive Vetenskapsmetod och teori 7,5 hp (4IK524) och Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26122
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Gymnasiets Engelska kurs B eller motsvarande. Kandidatexamen samt Informatik 90 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Villkorsmodellering för kombinatorisk optimering (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-11032
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: 120 hp inklusive Baskurs i matematik, Algebra I samt en fortsättningskurs i programmering eller annan kurskombination innehållande grundläggande koncept i algebra, kombinatorik, logik, graf- och mängdteori samt implementering av enkla sökalgoritmer.
Undervisningsspråk: Engelska
Visuell interaktiv simulering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-57302
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års studier i båda fallen inkluderande kurserna Systemnära programmering (5DV088) eller Programmeringsmetodik med C och Matlab (5DV104), Teknisk-vetenskapliga beräkningar (5DV005) eller Fysikens numeriska metoder C (5FY033) och Datorgrafik och visualisering (5DV111) eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Svenska
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I (0,4 år, 5 hp)
Studietakt: 20 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-12003
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inkl matematik 30 hp och datavetenskap 20 hp där Beräkningsvetenskap III eller motsvarande ska ingå. Om kursen inte söks inom ett utbildningsprogram, krävs en av institutionen godkänd plan över kursgenomförandet.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 20 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-62035
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inkl matematik 30 hp och datavetenskap 20 hp där Beräkningsvetenskap III eller motsvarande ska ingå. Om kursen inte söks inom ett utbildningsprogram, krävs en av institutionen godkänd plan över kursgenomförandet.
Undervisningsspråk: Engelska
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II (0,8 år, 10 hp)
Studietakt: 20 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-12005
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inkl matematik 30 hp och datavetenskap 20 hp där Beräkningsvetenskap III eller motsvarande ska ingå. Om kursen inte söks inom ett utbildningsprogram, krävs en av institutionen godkänd plan över kursgenomförandet.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 20 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-62012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inkl matematik 30 hp och datavetenskap 20 hp där Beräkningsvetenskap III eller motsvarande ska ingå. Om kursen inte söks inom ett utbildningsprogram, krävs en av institutionen godkänd plan över kursgenomförandet.
Undervisningsspråk: Engelska
Öppenhet på Internet (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-27215
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
  ... 16 17 18 19  
Visar 901-915 av 915 utbildningar