... 16 17 18 19  
Visar 901-942 av 942 utbildningar
Utbildning
Utveckling av mobila applikationer (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-57307
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt ett av följande:* minst 15hp objektorienterad programmering i Java på universitetsnivå som till exempel Objektorienterad programmeringsmetodik (5DV133) och Applikationsutveckling i Java (5DV135).* avklarade studier om 90hp i ämnet datavetenskap inkluderande minst 15hp objektorienterad programmering i ett valfritt språk.
Undervisningsspråk: Svenska
Utveckling av system för digitalt bevarande (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-27185
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskap.
Undervisningsspråk: Engelska
Utveckling av system för digitalt bevarande (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-27166
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskap.
Undervisningsspråk: Engelska
Utveckling av system för digitalt bevarande (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-27052
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Minst 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng in något av ämnena systemvetenskap, datavetenskap, arkivvetenskap eller biblioteks- och informationsvetenskap.
Undervisningsspråk: Engelska
Utveckling av webbapplikationer (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-24045
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Objektorienterad programmering 7,5 hp, Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion 7,5 hp, Interaktionsdesign 7,5 hp samt Databaser 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Utveckling och drift av mjukvarusystem (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-61016
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik D . Eller: Matematik 3c.
Undervisningsspråk:
Utveckling och drift av mjukvarusystem (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-61013
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik D . Eller: Matematik 3c.
Undervisningsspråk:
Validering och verifiering av mjukvara (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Västerås
Anmälningskod: MDH-24022
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Minst 120 hp varav minst 60 hp datavetenskap vari ingår minst 7,5 hp i grundläggande programvaruteknik eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.
Undervisningsspråk: Engelska
Webb 2.0: Begrepp, teknik och innovation (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-27210
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Webbdesign med JavaScript och Document Object Model (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-27213
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-27314
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Webbprogrammerare (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: LNU-61018
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.
Undervisningsspråk:
Webbprogrammerare (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-61017
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.
Undervisningsspråk:
Webbprogrammering (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlskrona
Anmälningskod: BTH-86858
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c.
Undervisningsspråk: Svenska
Webbprogrammering (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-23204
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Databaser och databasdesign 7,5 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Webbprogrammering G1F (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-28236
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT108G-Webbutveckling - webbplatsdesign G1N och [IT114G-Programmeringsmetodik G1N eller IT120G-Grundläggande programmering med C++ G1N] (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Svenska
Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation, grundkurs
Studietakt:
Ort:
Anmälningskod: LIU-45002
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Webbredaktör (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-52350
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Webbredaktör, distansutbildning (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: HB-52330
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Webbutvecklare - programmering (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62714
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c.
Undervisningsspråk: Svenska
Webbutveckling (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: MIU-F2911
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Webbutveckling I - Introduktion (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HIG-18421
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundkurs IT 7,5 hp eller motsvarande kunskaper inom HTML-området
Undervisningsspråk: Svenska
Webbutveckling II - Skriptspråk (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HIG-28403
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Webbutveckling I - Introduktion A 7,5 hp alternativt WWW-teknik, design och konstruktion 1 A 7,5 hp eller motsvarande. Grundläggande kunskaper i XHTML och stilmallar (CSS) är ett krav.
Undervisningsspråk: Svenska
Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: LTU-37014
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Grundläggande kunskaper i webbutveckling eller webbdesign, t ex D0015D Webbutveckling I eller D0023N Internet webbdesign med CMS.
Undervisningsspråk: Svenska
Webbutveckling med PHP (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67234
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 hp i datavetenskap, inklusive: 1DV402 Inledande programmering med C#, 7,5 hp, 1DV405 Databasteknik, 7,5 hp och 1DV403 Webbteknik I, 7,5 hp eller eller 1DV506 Problemlösning och programmering, 7,5 hp och 1DV507 Programmering och datastrukturer, 7,5 hp eller motsvarande
Undervisningsspråk: Engelska
Webbutveckling och programmering (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: BTH-KP641
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurspaket, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk:
Webbutveckling och programmering (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: BTH-KP205
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurspaket, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk:
Verksamhet och IT (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26128
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller- områdesbehörighet 5 (Matematik B, Samhällskunskap A).
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26149
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt antingen - områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller- områdesbehörighet 5 (Matematik B, Samhällskunskap A).
Undervisningsspråk: Svenska
Verksamhets- och informationsarkitekturer G1F (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-28239
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IT109G-IT i organisationer - introduktion G1N (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Svenska
Verksamhetsutveckling (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-18756
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Verksamhetsutveckling med hjälp av IT (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-37343
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi A1N (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-28272
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För att vara behörig till kursen krävs kandidatexamen i kognitionsvetenskap, informationsystemutveckling, datavetenskap, datalogi eller motsvarande kunskaper. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande. För utomnordiska sökande motsvaras Engelska B av 6.0 poäng i IELTS-test och 213/550 i TOEFL-test eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskaplig visualisering (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-12000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 120 hp inklusive Programmeringsteknik 5 hp och Beräkningsvetenskap II eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskapliga metoder inom datavetenskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6020
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kurser inom huvudområdet datavetenskap omfattande 90 hp (inklusive examensarbete på kandidatnivå).
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskapliga metoder inom datavetenskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67029
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kurser inom huvudområdet datavetenskap omfattande 90 hp (inklusive examensarbete på kandidatnivå).
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6073
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 75 hp inom informatik, inklusive Vetenskapsmetod och teori 7,5 hp (4IK524) och Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskapshistoria och vetenskapsfilosofi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-F6072
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 75 hp inom informatik, inklusive Vetenskapsmetod och teori 7,5 hp (4IK524) och Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Vetenskapsteori och vetenskapsmetodologi (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-26122
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Gymnasiets Engelska kurs B eller motsvarande. Kandidatexamen samt Informatik 90 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Villkorsmodellering för kombinatorisk optimering (0,3 år, 5 hp)
Studietakt: 33 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-11032
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: 120 hp inklusive Baskurs i matematik, Algebra I samt en fortsättningskurs i programmering eller annan kurskombination innehållande grundläggande koncept i algebra, kombinatorik, logik, graf- och mängdteori samt implementering av enkla sökalgoritmer.
Undervisningsspråk: Engelska
Visuell interaktiv simulering (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-57302
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års studier i båda fallen inkluderande kurserna Systemnära programmering (5DV088) eller Programmeringsmetodik med C och Matlab (5DV104), Teknisk-vetenskapliga beräkningar (5DV005) eller Fysikens numeriska metoder C (5FY033) och Datorgrafik och visualisering (5DV111) eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
Undervisningsspråk: Svenska
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I (0,4 år, 5 hp)
Studietakt: 20 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-12003
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inkl matematik 30 hp och datavetenskap 20 hp där Beräkningsvetenskap III eller motsvarande ska ingå. Om kursen inte söks inom ett utbildningsprogram, krävs en av institutionen godkänd plan över kursgenomförandet.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 20 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-62035
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inkl matematik 30 hp och datavetenskap 20 hp där Beräkningsvetenskap III eller motsvarande ska ingå. Om kursen inte söks inom ett utbildningsprogram, krävs en av institutionen godkänd plan över kursgenomförandet.
Undervisningsspråk: Engelska
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II (0,8 år, 10 hp)
Studietakt: 20 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-12005
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inkl matematik 30 hp och datavetenskap 20 hp där Beräkningsvetenskap III eller motsvarande ska ingå. Om kursen inte söks inom ett utbildningsprogram, krävs en av institutionen godkänd plan över kursgenomförandet.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 20 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-62012
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inkl matematik 30 hp och datavetenskap 20 hp där Beräkningsvetenskap III eller motsvarande ska ingå. Om kursen inte söks inom ett utbildningsprogram, krävs en av institutionen godkänd plan över kursgenomförandet.
Undervisningsspråk: Engelska
Öppenhet på Internet (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: UMU-27215
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
  ... 16 17 18 19  
Visar 901-942 av 942 utbildningar