Visar 1-21 av 21 utbildningar
Utbildning
Civilekonom (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50009
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B matematik C och samhällskunskap A) eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2).
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonom (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-80016
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-52228
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10002
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52031
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andra språk B. Eller: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2.
Undervisningsspråk:
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-68941
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt antingen- områdesbehörighet A4 (Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller- områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A).De studenter som inom utbildningen väljer inriktningen finansiell ekonomi måste styrka Matematik 3c eller Matematik D före kursstart.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69141
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Behörighetskrav: Grundläggande behörighet samt antingen- områdesbehörighet A4 (Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller- områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A).De studenter som inom utbildningen väljer inriktningen finansiell ekonomi måste styrka Matematik 3c eller Matematik D före kursstart.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-71000
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01240
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-29508
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-29500
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-29407
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01248
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01246
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01252
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)
Undervisningsspråk: Engelska
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50012
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B, matematik C och samhällskunskap A) samt tyska C/språk B/ steg 3 eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b alternativt matematik 3c, samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2 samt tyska C/språk B/steg 3
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50010
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B, matematik C och samhällskunskap A) samt franska C/språk B/ steg 3 eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b alternativt matematik 3c, samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2 samt franska C/språk B/steg 3
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50011
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B, matematik C och samhällskunskap A) samt spanska C/språk B/ steg 3 eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b alternativt matematik 3c, samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2 samt spanska C/språk B/steg 3
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterprogram i Nationalekonomi, Civilekonom påbyggnad (1,3 år, 75 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69002
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram i marknadsföring, Civilekonom påbyggnad (1,3 år, 75 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69180
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram i redovisning och styrning, Civilekonom påbyggnad (1,3 år, 75 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69179
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram i Service Management, Civilekonom påbyggnad (1,3 år, 75 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69178
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Visar 1-21 av 21 utbildningar