Visar 1-30 av 30 utbildningar
Utbildning
Civilekonom (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50009
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A) eller områdesbehörighet A4 (Matematik 3b alternativt 3c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2).
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonom (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-80020
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonom (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Luleå
Anmälningskod: LTU-80016
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4). Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-62128
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Borås
Anmälningskod: HB-52228
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10002
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10002
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52031
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andra språk B. Eller: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2.
Undervisningsspråk:
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52036
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A och Svenska B eller Svenska som andraspråk B.
Undervisningsspråk:
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69141
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A4 (Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller
- områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A).

De studenter som inom utbildningen väljer inriktningen finansiell ekonomi måste styrka Matematik 3c eller Matematik D före kursstart.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69359
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt antingen
- områdesbehörighet A4 (Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller
- områdesbehörighet 4 (Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A).

De studenter som inom utbildningen väljer inriktningen finansiell ekonomi måste styrka Matematik 3c eller Matematik D före kursstart.
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-71000
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-71000
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk:
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01240
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01240
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-29600
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-29508
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-29500
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4). Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A4)
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01248
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01248
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01246
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01246
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01252
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)
Undervisningsspråk: Engelska
Civilekonomprogrammet med internationell inriktning (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01252
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)
Undervisningsspråk: Engelska
Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50010
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B, matematik C och samhällskunskap A) samt franska C/språk B/ steg 3 eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b alternativt matematik 3c, samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1+1a2 samt franska C/språk B/steg 3
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50011
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B, matematik C och samhällskunskap A) samt spanska C/språk B/ steg 3 eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b alternativt matematik 3c, samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1+1a2 samt spanska C/språk B/steg 3
Undervisningsspråk: Svenska
Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (4 år, 240 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50012
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 4 (engelska B, matematik C och samhällskunskap A) samt tyska C/språk B/ steg 3 eller områdesbehörighet A4 (matematik 3b alternativt matematik 3c, samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1+1a2 samt tyska C/språk B/steg 3
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterprogram i Nationalekonomi, Civilekonom påbyggnad (1,3 år, 75 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69002
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Nationalekonomi vari skall ingå kurserna
NEGB13 Mikroekonomi 7.5 hp,
NEGB14 Makroekonomi 7.5 hp,
NEGB22 Ekonometri 7.5 hp och
STGA01 Statistik 15 hp eller motsvarande.
Gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande.
För inriktningen civilekonom påbyggnad (CPNE) krävs dessutom Företagsekonomi 30 hp, Juridik 15 hp och gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3
eller B eller motsvarande.
Dessutom krävs för civilekonomexamen kursen FEGA72 Professional Skills 7,5 hp, men studenter som inte läst denna kurs tidigare erbjuds möjlighet att läsa in den vid sidan av programmet.
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram i marknadsföring, Civilekonom påbyggnad (1,3 år, 75 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69180
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande.
Alternativt
Examen från programmet IT-design, inriktning affärssystem och ekonomi SGITD-AFEK 180 hp, enligt utbildningsplaner gällande från HT2012.

För inriktningen civilekonom påbyggnad (CPMF) krävs dessutom Nationalekonomi 30 hp, Statistik 15 hp, Juridik 15 hp och gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Dessutom krävs för civilekonomexamen kursen FEGA72 Professional Skills 7,5 hp, men studenter som inte läst denna kurs tidigare erbjuds möjlighet att läsa in den vid sidan av programmet.
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram i redovisning och styrning, Civilekonom påbyggnad (1,3 år, 75 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69179
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande.

För inriktningen civilekonom påbyggnad (CPRS) krävs dessutom Nationalekonomi 30 hp, Statistik 15 hp, Juridik 15 hp och gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Dessutom krävs för civilekonomexamen kursen FEGA72 Professional Skills 7,5 hp, men studenter som inte läst denna kurs tidigare erbjuds möjlighet att läsa in den vid sidan av programmet.
Undervisningsspråk: Engelska
Masterprogram i Service Management, Civilekonom påbyggnad (1,3 år, 75 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-69178
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp med huvudområde Företagsekonomi. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller B eller motsvarande.
Alternativt
Examen från programmet IT-design, inriktning affärssystem och ekonomi SGITD-AFEK 180 hp, enligt utbildningsplaner gällande från HT2012.

För inriktningen civilekonom påbyggnad (CPSM) krävs dessutom Nationalekonomi 30 hp, Statistik 15 hp, Juridik 15 hp och gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Dessutom krävs för civilekonomexamen kursen FEGA72 Professional Skills 7,5 hp, men studenter som inte läst denna kurs tidigare erbjuds möjlighet att läsa in den vid sidan av programmet.
Undervisningsspråk: Engelska
Visar 1-30 av 30 utbildningar