Visar 1-47 av 47 utbildningar
Utbildning
Bebyggelseantikvariskt program (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19742
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Bevara - använda - utveckla: kulturarvet som samhällsresurs (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51731
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med kulturvård eller annat relevant ämne som huvudområde
Undervisningsspråk: Svenska
Bevarandeprinciper och kulturvärden (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01733
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kulturvård 45 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Bygghantverksprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Mariestad
Anmälningskod: GU-19739
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på arbetsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsantikvarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5045
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsantikvarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5045
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01759
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) alternativt Kulturvård 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadstekniker i sten och trä (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01760
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) alternativt Kulturvård 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsvetenskap (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51734
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 hp Kulturvård.
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsvård I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67219
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Det maritima kulturarvet (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-24351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Energi, klimat och kulturarv (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51735
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med kulturvård eller motsvarande som huvudområde (90 hp).
Undervisningsspråk: Svenska
Föremål och design (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01766
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) alternativt Kulturvård 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Föremålens material och tekniker (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51738
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 30 hp Kulturvård.
Undervisningsspråk: Svenska
Föremålsantikvarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5046
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Föremålsantikvarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5046
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Göteborg - perspektiv på historia och framtid (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-14301
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-24352
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Integrated Conservation (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-14350
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-14351
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Interiörer och möbler (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01751
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) alternativt Kulturvård 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Konservatorsprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19740
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Kemi A. Eller: Kemi 1
Undervisningsspråk: Svenska
Konserveringsvetenskap (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51740
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturarv i globalt perspektiv (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-14341
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 2
Behörighet: Kandidatkurs inom ämne relevant för kulturarvsområdet, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning. Engelska B/Engelska 6
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturarv i globalt perspektiv (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13395
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kandidatkurs inom ämne relevant för kulturarvsområdet, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning. Engelska B
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturarv och kulturmiljövård: Villkor och utgångspunkter (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-14340
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatkurs inom ämne relevant för kulturarvsområdet, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning. Engelska B/Engelska 6
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturarv och kulturmiljövård: Villkor och utgångspunkter (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13396
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatkurs inom ämne relevant för kulturarvsområdet, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning. Engelska B
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturarvens och kulturmiljöernas materiella gestaltning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03603
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Behörig till kursen är den som antagits till någon av historisk-filosofiska, teologiska eller samhällsvetenskapliga fakulteternas masterprogram eller har kandidatexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturegendomsrätt (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-51702
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp i kulturvård, arkeologi/osteologi eller konstvetenskap alternativt minst 30 hp i juridik eller relevant yrkeserfarenhet
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturvårdens fält (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51753
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturvårdens teori och historia (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-14352
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19741
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterprogram i kulturvård (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5048
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med kulturvård eller motsvarande som huvudområde (90 hp).
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterprogram i kulturvård (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5048
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med kulturvård eller motsvarande som huvudområde (90 hp).
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i kulturarvsstudier (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13392
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng enligt tidigare studieordning inom ämnen relevanta för kulturmiljövårdens område, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-14364
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng enligt tidigare studieordning inom ämnen relevanta för kulturmiljövårdens område, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i kulturvård (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-64399
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Materialanalys för konservatorer (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-24350
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Museet som idé och praktik (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: UU-01732
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Möbeltapetsering - Carl Malmsten Furniture Studies (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: LIU-50143
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och antagning genom alternativt urval. Ansökningsinformation med instruk­tioner om uppgifter för portfolio/arbetsprover släpps i början av februari. Information om det alternativa urvalet finns att läsa på www.liu.se/mobeltapetsering
Undervisningsspråk: Svenska
Offentlig konst som framtidens kulturarv (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-01739
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen med ett huvudområde inom historisk-filosofisk, samhällsvetenskaplig eller teknisk-naturvetenskaplig fakultet.
Undervisningsspråk: Svenska
Regelverk och processer för insamling, förmedling och bevarande (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01737
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 45 hp kulturvård eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Regelverk och processer för planering, byggande och bevarande (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01736
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 45 hp kulturvård eller motsvarande kunskaper.
Undervisningsspråk: Svenska
Samhällets geografi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-22034
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-72034
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Samhällsplaneringsprogram (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P7251
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Traditionellt byggnadsmåleri - laserande färgytor (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Mariestad
Anmälningskod: GU-14300
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Mariestad
Anmälningskod: GU-19738
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Trädgård (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Mariestad
Anmälningskod: GU-19737
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Vetenskapliga metoder i kulturvård (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01769
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: 60 hp i kulturvård med successiv fördjupning inkl. Uppsats i kulturvård, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Visar 1-47 av 47 utbildningar