1 2  
Visar 1-50 av 54 utbildningar
Utbildning
Arkitekturhistoria (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51748
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Bebyggelseantikvariskt program (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19714
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A. Eller: Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Bevara - använda - utveckla: kulturarvet som samhällsresurs (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51741
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Filosofie kandidatexamen med kulturvård eller annat relevant ämne som huvudområde
Undervisningsspråk: Svenska
Bygghantverksprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Mariestad
Anmälningskod: GU-19715
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt godkänt resultat på arbetsprov. Urval baseras på resultat av arbetsprov.
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsantikvarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5045
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsantikvarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5045
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsantikvarisk vidareutbildning, steg II (1 år, 30 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51781
Studieform: Normal
Nivå: Kurspaket, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom relevant huvudområde, t ex ingenjörs-, antikvarie- eller arkitektutbildning eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01759
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) alternativt Kulturvård 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadstekniker i sten och trä (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01760
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) alternativt Kulturvård 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsvetenskap - byggnadsfysik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51745
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: 22,5 hp i kulturvård inkl. kursen Konserveringsvetenskap, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsvetenskap - material och konstruktion (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51718
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: 22,5 hp i kulturvård inkl. kursen Konserveringsvetenskap, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Byggnadsvård I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Växjö
Anmälningskod: LNU-67006
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet.
Undervisningsspråk: Svenska
Det gestaltade kulturarvets berättelser (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13333
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B eller Engelska 6 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för språk steg 3 eller språk 3).
Undervisningsspråk: Svenska
Det maritima kulturarvet (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-24351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01739
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Filosofie kandidatexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Föremål och design (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01766
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) alternativt Kulturvård 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Föremålens material och tekniker - färg och plast (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51719
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: 22,5 hp i kulturvård inkl. kursen Konserveringsvetenskap, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Föremålens material och tekniker - oorganiska material (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51723
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: 22,5 hp i kulturvård inkl. kursen Konserveringsvetenskap, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Föremålens material och tekniker - organiska material (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51725
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: 22,5 hp i kulturvård inkl. kursen Konserveringsvetenskap, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Föremålsantikvarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5046
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Föremålsantikvarieprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5046
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-24352
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Integrated Conservation (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-14350
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Interiörer och möbler (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01751
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4) alternativt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4) alternativt Kulturvård 15 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Konservatorsprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19724
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Kemi A. Eller: Kemi 1
Undervisningsspråk: Svenska
Konserveringsvetenskap (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51733
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturarv i globalt perspektiv (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13344
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: Kandidatkurs inom ämne relevant för kulturarvsområdet, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning. Engelska B
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13395
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Kandidatkurs inom ämne relevant för kulturarvsområdet, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning. Engelska B
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturarv och kulturmiljövård: Villkor och utgångspunkter (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13346
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Kandidatkurs inom ämne relevant för kulturarvsområdet, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning. Engelska B
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13396
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatkurs inom ämne relevant för kulturarvsområdet, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning. Engelska B
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturarvens och kulturmiljöernas materiella gestaltning (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-03603
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Behörig till kursen är den som antagits till någon av historisk-filosofiska, teologiska eller samhällsvetenskapliga fakulteternas masterprogram eller har kandidatexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturegendomsrätt (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51734
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: 60 hp i kulturvård, arkeologi/osteologi eller konstvetenskap alternativt minst 30 hp i juridik eller relevant yrkeserfarenhet
Undervisningsspråk: Svenska
Kulturvårdens fält (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51753
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Ledarskap i slöjd och kulturhantverk (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19725
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterprogram i kulturvård (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5048
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med kulturvård eller motsvarande som huvudområde (90 hp).
Undervisningsspråk: Svenska
Magisterprogram i kulturvård (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-P5048
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med kulturvård eller motsvarande som huvudområde (90 hp).
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i kulturarvsstudier (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13343
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng enligt tidigare studieordning inom ämnen relevanta för kulturmiljövårdens område, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13371
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng enligt tidigare studieordning inom ämnen relevanta för kulturmiljövårdens område, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: SU-13392
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller 120 poäng enligt tidigare studieordning inom ämnen relevanta för kulturmiljövårdens område, eller relevant yrkesverksamhet efter speciell prövning.
Undervisningsspråk: Svenska
Masterprogram i kulturvård (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-14399
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-64399
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Materialanalys för konservatorer (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-24350
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Museet som idé och praktik (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01762
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp i kulturvård, konstvetenskap, arkeologi eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Möbelkonservering - Carl Malmsten Furniture Studies (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: LIU-50141
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet och särskild behörighet. För att delta i det alternativa urvalet skickas till Carl Malmsten Furniture Studies portfolio, CV, handlingar som styrker den särskilda behörigheten samt en skriftlig motivering. Mer information finns i informationsblad.
Undervisningsspråk: Svenska
Möbeltapetsering - Carl Malmsten Furniture Studies (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Stockholm
Anmälningskod: LIU-50143
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet och särskild behörighet. För att delta i det alternativa urvalet skickas till Carl Malmsten Furniture Studies portfolio, CV, handlingar som styrker den särskilda behörigheten samt en skriftlig motivering. Mer information finns i informationsblad.
Undervisningsspråk: Svenska
Offentlig planering av natur- och kulturresurser (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51740
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Filosofie kandidatexamen i kulturvård eller annat relevant huvudområde.
Undervisningsspråk: Svenska
Planering, byggande och bevarande (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01735
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 60 hp i kulturvård
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51715
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: 60 hp i kulturvård
Undervisningsspråk: Svenska
Regelverk och processer för planering, byggande och bevarande (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51755
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom relevant huvudområde, t ex ingenjörs-, antikvarie- eller arkitektutbildning eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Restaurerings- och konserveringsideologier (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51737
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: 30 hp i kulturvård eller arkeologi
Undervisningsspråk: Svenska
Restaureringsprocessen I (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01764
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: 30 hp i kulturvård eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska
Restaureringsprocessen II (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-01765
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Restaureringsprocessen I, 7,5 hp
Undervisningsspråk: Svenska
Samhällets geografi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-22034
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-72034
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
Samhällsplaneringsprogram (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P7251
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
Undervisningsspråk: Svenska
Stenbyggnader (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Gotland
Anmälningskod: UU-51738
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: 15 hp i kulturvård
Undervisningsspråk: Svenska
Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, kandidatprogram, Landskapsvård (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Mariestad
Anmälningskod: GU-19735
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2  
Visar 1-50 av 54 utbildningar