... 3 4 5 6  
Visar 251-267 av 267 utbildningar
Utbildning
Stamcellsbiologi (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67291
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Stem Cells and Applied Regenerative Medicine, 7,5 credits (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-89083
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: At least three years of full-time undergraduate studies (180 credits) in a major subject area with relevance for biomedical sciences. This could include previous studies at faculties of medicine, technology/natural sciences, odontology or veterinary medicine. A major part of courses (90 credits) should be in subjects such as biochemistry, cell biology, molecular biology, genetics, gene technology, microbiology, immunology, histology, anatomy, and pathology. The lowest acceptable grade from undergraduate studies is Pass. Applicants must also have documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6; i.e. an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based 575 + TWE-score 4.5, and internet-based: Score of 20 (scale 0-30) in written test, total score of 90), IELTS, academic (minimum score: Overall mark of 6.5 and no section below 5.5), or equivalent.
Undervisningsspråk: Engelska
Systembiologi - introduktion A1N (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HS-29371
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom området naturvetenskap, medicin eller datateknik. Av dessa ska minst 30 högskolepoäng vara på G2-nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Systembiologi - medicinska tillämpningar G1N (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort:
Anmälningskod: HS-29326
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Undervisningsspråk: Svenska
Tillämpad fördjupningskurs i virologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-38812
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs minst 5 genomgångna terminer på molekylärbiologi-, biomedicin-, biolog-, läkar- eller tandläkarprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet eller civilingenjörsprogrammen i teknisk biologi eller bioteknik och genomik eller motsvarande. För tillträde till denna kurs krävs genomgången fördjupningskurs i virologi 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-38817
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs minst 5 genomgångna terminer på molekylärbiologi-, biomedicin-, biolog-, läkar- eller tandläkarprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet eller civilingenjörsprogrammen i teknisk biologi eller bioteknik och genomik eller motsvarande. För tillträde till denna kurs krävs genomgången fördjupningskurs i virologi 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Tillämpad fördjupningskurs i virologi (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-38813
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs minst 5 genomgångna terminer på molekylärbiologi-, biomedicin-, biolog-, läkar- eller tandläkarprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet eller civilingenjörsprogrammen i teknisk biologi eller bioteknik och genomik eller motsvarande. För tillträde till denna kurs krävs genomgången fördjupningskurs i virologi 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-38818
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs minst 5 genomgångna terminer på molekylärbiologi-, biomedicin-, biolog-, läkar- eller tandläkarprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet eller civilingenjörsprogrammen i teknisk biologi eller bioteknik och genomik eller motsvarande. För tillträde till denna kurs krävs genomgången fördjupningskurs i virologi 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Tillämpad fördjupningskurs i virologi (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-38813
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs minst 5 genomgångna terminer på molekylärbiologi-, biomedicin-, biolog-, läkar- eller tandläkarprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet eller civilingenjörsprogrammen i teknisk biologi eller bioteknik och genomik eller motsvarande. För tillträde till denna kurs krävs genomgången fördjupningskurs i virologi 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Tillämpad fördjupningskurs i virologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-38812
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Univ: För tillträde till kursen krävs minst 5 genomgångna terminer på molekylärbiologi-, biomedicin-, biolog-, läkar- eller tandläkarprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet eller civilingenjörsprogrammen i teknisk biologi eller bioteknik och genomik eller motsvarande. För tillträde till denna kurs krävs genomgången fördjupningskurs i virologi 15 hp.
Undervisningsspråk: Svenska
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi, grundnivå (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-89155
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: - Biomedicinsk analytikerexamen/ laboratorieassistentexamen med grundutbildning i transfusionsmedicin - Eller examen i medicinsk biologi/ ?vit? biologi med grundutbildning i transfusionsmedicin - Alternativt studenter som vid ansökningstillfället studerar i utbildning till biomedicinsk analytiker 180 hp, med godkänd grundutbildning i transfusionsmedicin vid kursstart - Eller studenter i medicinsk biologi 240 hp, med godkänd grundutbildning i transfusionsmedicin vid kursstart (intyg om godkänd grundläggande transfusionsmedicin krävs för båda studentgrupperna).
Undervisningsspråk: Svenska
Transplantationsbiologi (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-94103
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs studier t o m termin 3 inom läkarutbildningen eller grundläggande cellbiologisk kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Transplantationsbiologi (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-94103
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: För tillträde till kursen krävs studier t o m termin 3 inom läkarutbildningen eller grundläggande cellbiologisk kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Tumour Biology (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-89573
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: At least three years of full-time undergraduate studies (180 credits) in a major subject area with relevance for biomedical sciences. This could include previous studies at faculties of medicine, technology/natural sciences, odontology or veterinary medicine. A major part of courses (90 credits) should be in subjects such as biochemistry, cell biology, molecular biology, genetics, gene technology, microbiology, immunology, histology, anatomy, and pathology. The lowest acceptable grade from undergraduate studies is Pass. Applicants must also have documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6; i.e. an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based 575 + TWE-score 4.5, and internet-based: Score of 20 (scale 0-30) in written test, total score of 90), IELTS, academic (minimum score: Overall mark of 6.5 and no section below 5.5), or equivalent.
Undervisningsspråk: Engelska
Tumörbiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67251
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Tumörbiologi - modellering A1F (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-13073
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BI721A-Bioinformatiska koncept och metoder A1F och BM713A-Tumörbiologi A1N (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Engelska
Utvecklingsbiologi inklusive professionell utveckling 5 - Introduktion till biomedicinsk etik (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-27221
Studieform: Normal
Nivå: Kurspaket, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Zoonotisk ekologi och epidemiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-F8001
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biologi och/eller biomedicinsk vetenskap 60 hp, inkluderande ekologi 15 hp, biokemi 15 hp, cellbiologi 7,5 hp och mikrobiologi 7,5 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
Zoonotisk ekologi och epidemiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-87518
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biologi och/eller biomedicinsk vetenskap 60 hp, inkluderande ekologi 15 hp, biokemi 15 hp, cellbiologi 7,5 hp och mikrobiologi 7,5 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska
  ... 3 4 5 6  
Visar 251-267 av 267 utbildningar