1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 250 utbildningar
Utbildning
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-59504
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11)
Undervisningsspråk: Svenska
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-59407
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11)
Undervisningsspråk: Svenska
Anatomi och fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23210
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Genomgången grundläggande kurs i biokemi 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23211
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Genomgången grundläggande kurs i biokemi 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Anatomi och fysiologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-87037
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Biokemi 15 hp och Cellbiologi 15 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-87038
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Biokemi 15 hp och Cellbiologi 15 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-11002
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-E1002
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerad kurs i neurovetenskap (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-11001
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Minst 210 hp i medicin, biomedicin, odontologi, eller naturvetenskap (biologi, kemi, biokemi), eller tekniska utbildningar (bioteknik eller biomedicinsk teknik). Av dessa 210 hp krävs minst 7,5 högskolepoäng i neurovetenskap. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-E1001
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Minst 210 hp i medicin, biomedicin, odontologi, eller naturvetenskap (biologi, kemi, biokemi), eller tekniska utbildningar (bioteknik eller biomedicinsk teknik). Av dessa 210 hp krävs minst 7,5 högskolepoäng i neurovetenskap. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerad kurs i stamcellsbiologi och regenerativ medicin (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-11000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Minst 210 hp i medicin, biomedicin, odontologi, eller naturvetenskap (biologi, kemi, biokemi), eller medicinskt profilerade tekniska utbildningar (bioteknik eller biomedicinsk teknik). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-E1000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Minst 210 hp i medicin, biomedicin, odontologi, eller naturvetenskap (biologi, kemi, biokemi), eller medicinskt profilerade tekniska utbildningar (bioteknik eller biomedicinsk teknik). Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-47804
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogram eller internationell utbildning som ger kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi, farmakologi, fysiologi och neurobiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioimaging och cellanalys (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-42017
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-) medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B
Undervisningsspråk: Engelska
Bioinformatisk analys med R A1N (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-17373
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom biologi, medicin eller datateknik, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå G2F.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioinformatisk analys med R A1N (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-27382
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom biologi, medicin eller datateknik, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå G2F.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioinformatisk analys med R A1N (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-27371
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom biologi, medicin eller datateknik, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå G2F.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomarkörer, identifiering och validering (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-92026
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedical Methods and Technology, Master's Programme (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-77155
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: 1. Bachelor's degree (180 hp) or equivalent with a major in chemistry, biochemistry, biomedical technology, biomedical methods and technology, biomedical laboratory science or in other areas of natural, medical, engineering sciences or technology with a minimum of 15 hp in chemistry and/or biochemistry. 2.The equivalent of English B, or English 6, in Swedish secondary school.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin - inriktning fysisk träning (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10016
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B (alt. Biologi A, Fysik A, Kemi A) (områdesbehörighet 16). Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet A14).
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicin - inriktning fysisk träning (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10015
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicin - magisterprogram (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-32408
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom biomedicin, biologi, farmaci, medicin, odontologi eller veterinärmedicin (eller motsvarande)omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin - magisterprogram (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-31402
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Behörig att antas till programmet är den som har en kandidatexamen om minst 180 hp inom biomedicin, biologi, farmaci, medicin, odontologi eller veterinärmedicin. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande. Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, t ex IELTS 6.5 poäng och TOEFL 575 poäng.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin - magisterprogram (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-32364
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Behörig att antas till programmet är den som har en kandidatexamen om minst 180 hp inom biomedicin, biologi, farmaci, medicin, odontologi eller veterinärmedicin. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande. Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, t ex IELTS, TOEFL eller liknande.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Bild och funktionsmedicin (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79409
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79412
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79428
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Experimentell medicin (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79410
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79413
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79429
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Apotekarexamen, biomedicinsk analytikerexamen, läkarexamen, optikerexamen, röntgensjuksköterskeexamen, tandläkarexamen eller veterinärexamen, alternativt examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom något av huvudområdena biomedicinsk laboratorievetenskap, biologi, farmakologi eller medicin. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin och metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin (2 år, 120 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79411
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin: Fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67201
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicin: Molekylär mikrobiell patogenes (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-27351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin: Molekylär virologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-27361
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62348
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D . Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 3c.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: HS-62349
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D . Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 3c.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62406
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska B, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Engelska 6, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 3c. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: HS-62405
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska B, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Engelska 6, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 3c. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-80502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01302
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01302
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3250
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3250
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90320
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicinskt eller motsvarande grundutbildningsprogram som innehåller praktisk laboratorieteknik och kemi samt minst 30 hp human anatomi, fysiologi och patofysiologi eller motsvarande och ett självständigt examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande. Vid antagningen görs bedömningen om varje sökandes ämneskunskaper är tillräckliga för att sammantaget motsvara det särskilda behörighetskravet. Till ansökan måste du bifoga ett personligt brev om motiv för att söka utbildningen och eventuella tidigare erfarenheter av kliniskt laboratoriearbete.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinsk laboratorievetenskap (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23205
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Något av följande; Biomedicinsk laboratorievetenskap 60hp (B-nivå), biomedicin 60 hp, farmaci 60 hp eller motsvarande.
Studerande vid biovetenskapligt program, som följt sina studier med godkända resultat, har förtur till kursplatser.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22057
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bi A (alternativt Nk B), Ma C, Fy A och Ke A Eller: Biologi 1 (alternativt Naturkunskap 2), Matematik 3b/3c, Fysik 1a (alternativt Fysik 1b1 + 1b2), Kemi 1 samt kursen Humanfysiologi och anatomi och 7,5 hp inom ämnet laboratorievetenskap eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinsk vetenskap, examensarbete (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-22134
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Examen på grundnivå omfattande 180 hp eller motsvarande inom relevant ämnesområde. Studier omfattande minst 30 hp (ej examensarbete) inom biomedicinsk vetenskap eller angränsande ämnesområde på avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19709
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-21258
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-21259
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22598
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50360
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 12 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C) eller Områdesbehörighet A12 (Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-81001
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C . Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c.
Undervisningsspråk:
 
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-81000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C . Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c.
Undervisningsspråk:
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-55513
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik A, Matematik C, Biologi A, Kemi A. Eller: Fysik 1a/1b1 + 1b2, Matematik 3b / 3c, Kemi 1, Biologi 1.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-77003
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik A, Matematik C, Biologi A, Kemi A. Eller: Fysik 1a/1b1 + 1b2, Matematik 3b / 3c, Kemi 1, Biologi 1.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3300
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: UU-P3302
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3300
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: UU-P3302
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79507
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79419
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-41003
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-41004
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79508
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79420
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2014 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 250 utbildningar