1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 203 utbildningar
Utbildning
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-59504
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11)
Undervisningsspråk: Svenska
Anatomi och fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23210
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Genomgången grundläggande kurs i biokemi 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23211
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Genomgången grundläggande kurs i biokemi 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Anatomi och fysiologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-87022
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Biokemi 15 hp och Cellbiologi 15 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-87023
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Biokemi 15 hp och Cellbiologi 15 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Arbetsfysiologi och ergospirometri (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-62000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Alternativt sjuksköterske- eller sjukgymnastexamen samt minst 6 månaders dokumenterad klinisk erfarenhet inom lungfunktion eller arbetsfysiologi. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-11000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-12000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerad kurs i neurovetenskap (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-11001
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 210 hp i medicin, biomedicin, odontologi, eller naturvetenskap (biologi, kemi, biokemi), eller tekniska utbildningar (bioteknik eller biomedicinsk teknik). Av dessa 210 hp krävs minst 7,5 högskolepoäng i neurovetenskap. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioinformatisk analys med R A1N (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-27382
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom biologi, medicin eller datateknik, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå G2F.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioinformatisk analys med R A1N (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-17373
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom biologi, medicin eller datateknik, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå G2F.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomarkörer, identifiering och validering (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-92026
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin - inriktning fysisk träning (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10015
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicin - magisterprogram (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-32408
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom biomedicin, biologi, farmaci, medicin, odontologi eller veterinärmedicin (eller motsvarande)omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin - magisterprogram (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-31402
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Behörig att antas till programmet är den som har en kandidatexamen om minst 180 hp inom biomedicin, biologi, farmaci, medicin, odontologi eller veterinärmedicin. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande. Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, t ex IELTS 6.5 poäng och TOEFL 575 poäng.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin: Fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67201
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicin: Molekylär mikrobiell patogenes (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-27361
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin: Molekylär virologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-27351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62406
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska B, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Engelska 6, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 3c. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort:
Anmälningskod: HS-62405
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska B, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Engelska 6, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 3c. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-80502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01302
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3250
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90320
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicinskt eller motsvarande grundutbildningsprogram inklusive minst 30 hp human anatomi, fysiologi och patofysiologi eller motsvarande och ett självständigt examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande. Vid antagningen görs bedömningen om varje sökandes ämneskunskaper är tillräckliga för att sammantaget motsvara det särskilda behörighetskravet. Till ansökan måste du bifoga ett personligt brev om motiv för att söka utbildningen och eventuella tidigare erfarenheter av kliniskt laboratoriearbete.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinsk laboratorievetenskap (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-23205
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Något av följande; Biomedicinsk laboratorievetenskap 60hp (B-nivå), biomedicin 60 hp, farmaci 60 hp eller motsvarande.
Studerande vid biovetenskapligt program, som följt sina studier med godkända resultat, har förtur till kursplatser.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinsk laboratorievetenskap med klinisk fysiologisk inriktning (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22057
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bi A (alternativt Nk B), Ma C, Fy A och Ke A Eller: Biologi 1 (alternativt Naturkunskap 2), Matematik 3b/3c, Fysik 1a (alternativt Fysik 1b1 + 1b2), Kemi 1 samt kursen Humanfysiologi och anatomi och 7,5 hp inom ämnet laboratorievetenskap eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19703
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-21259
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22598
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22608
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50360
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 12 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C) eller Områdesbehörighet A12 (Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-81000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C . Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c.
Undervisningsspråk:
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-55513
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik A, Matematik C, Biologi A, Kemi A. Eller: Fysik 1a/1b1 + 1b2, Matematik 3b / 3c, Kemi 1, Biologi 1.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3300
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: UU-P3302
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79507
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-41002
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-41003
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79508
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01306
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt BiA, KeA, FyA, MaC eller Bi1, Ke1, Fy1a/1b1+1b2, Ma3b/3c. (Områdesbehörighet 12/A12). Undantag ges för BiB, KeB eller Bi2, Ke2.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01304
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt BiA, KeA, FyA, MaC eller Bi1, Ke1, Fy1a/1b1+1b2, Ma3b/3c. (Områdesbehörighet 12/A12). Undantag ges för BiB, KeB eller Bi2, Ke2.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52336
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2.
Undervisningsspråk:
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Jönköping
Anmälningskod: HJ-52339
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c. Dispens medges från kravet i Biologi B, Kemi B eller Biologi 2, Kemi 2. Dock krävs kunskaper motsvarande Biologi A, Kemi A eller Biologi 1 och Kemi 1.
Undervisningsspråk:
Biovetenskaplig metodik och design G1F (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HS-13043
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BM120G-Biovetenskapliga fallstudier G1N och MB111G-Cellbiologi I G1N och MB315G-Cellbiologi II G1F och MB128G-Mikrobiologi 1 G1N.
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom hjärta och kärl (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75173
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Medicin A, Fysiologi med anatomi och immunologi 15 högskolepoäng och Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och rörelse (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75162
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Medicin A, Fysiologi med anatomi och immunologi 15 högskolepoäng och Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom respiration, metabolism och endokrinologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75183
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Medicin A, Fysiologi med anatomi och immunologi 15 högskolepoäng och Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV A, Laboratoriemetodik med inriktning mot morfologisk diagnostik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75187
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 2
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng, Sjukdomslära med farmakologi 15 högskolepoäng och Medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV A, Mikrobiologisk-Immunologisk laboratoriemetodik (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75159
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Medicin 52,5 högskolepoäng där Molekylär cellbiologi 15 högskolepoäng, Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi 15 högskolepoäng samt Medicinsk mikrobiologi 7,5 högskolepoäng ingår.
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV C, Biomedicinsk laboratorievetenskap, Examensarbete (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75118
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk laboratorievetenskap 60 högskolepoäng eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV C, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75147
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Handledarutbildning på B-nivå omfattande minst 7,5 högskolepoäng inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV C, Medicinsk diagnostik inriktning fysiologi (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75144
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk laboratorievetenskap 30 högskolepoäng och Medicin 60 högskolepoäng
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV C, Medicinsk diagnostik inriktning laboratoriemedicin (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75167
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk laboratorievetenskap 30 högskolepoäng och Medicin 60 högskolepoäng
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV C, Medicinsk diagnostik och utvärdering (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75160
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk laboratorievetenskap 30 högskolepoäng och medicin 60 högskolepoäng.
Undervisningsspråk: Svenska
BMLV C, Metoder inom biomedicinsk laboratorievetenskap (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75150
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk laboratorievetenskap A+B, 30 högskolepoäng samt Medicin A+B, 60 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
BMLV C, Metoder inom biomedicinsk laboratorievetenskap (0,4 år, 22,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75151
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk laboratorievetenskap A+B, 30 högskolepoäng samt Medicin A+B, 60 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
BMLV C, Metoder inom biomedicinsk laboratorievetenskap (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-75149
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk laboratorievetenskap A+B, 30 högskolepoäng samt Medicin A+B, 60 högskolepoäng. Dessutom krävs Engelska kurs B/Engelska kurs 6.
Undervisningsspråk: Engelska
  1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 203 utbildningar