1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 212 utbildningar
Utbildning
Akuta förgiftningar och klinisk toxikologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-38504
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: Inom apotekarprogrammet gäller att den studerande har följt alla tidigare kurser på termin 1-7 och har minst 150 hp inklusive godkända kurser i toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering 7,5 hp samt farmakologi.Inom receptarieprogrammet gäller att den studerande har följt alla obligatoriska kurser på termin 1-5 och har minst 120 hp inklusive godkända kurser i toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering 4,5 hp samt farmakologi.För fristående kurs krävs 150 hp varav minst 60 hp biovetenskap inkl. toxikologi och farmakologi, eller motsvarande kunskaper från farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk eller naturvetenskaplig utbildning. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-88504
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: Inom apotekarprogrammet gäller att den studerande har följt alla tidigare kurser på termin 1-7 och har minst 150 hp inklusive godkända kurser i toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering 7,5 hp samt farmakologi.Inom receptarieprogrammet gäller att den studerande har följt alla obligatoriska kurser på termin 1-5 och har minst 120 hp inklusive godkända kurser i toxikologi, läkemedelsmetabolism och säkerhetsvärdering 4,5 hp samt farmakologi.För fristående kurs krävs 150 hp varav minst 60 hp biovetenskap inkl. toxikologi och farmakologi, eller motsvarande kunskaper från farmaceutisk, medicinsk, veterinärmedicinsk, odontologisk eller naturvetenskaplig utbildning. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-59605
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11)
Undervisningsspråk: Svenska
Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-59504
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11)
Undervisningsspråk: Svenska
Anatomi och fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25218
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Genomgången grundläggande kurs i biokemi 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Karlstad
Anmälningskod: KAU-25234
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Genomgången grundläggande kurs i biokemi 7,5 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Anatomi och fysiologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-87023
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Biokemi 15 hp och Cellbiologi 15 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Anatomi och fysiologi (0,5 år, 15 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-87022
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Biokemi 15 hp och Cellbiologi 15 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska
Arbetsfysiologi och ergospirometri (0,5 år, 7,5 hp)
Studietakt: 25 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-62000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Alternativt sjuksköterske- eller sjukgymnastexamen samt minst 6 månaders dokumenterad klinisk erfarenhet inom lungfunktion eller arbetsfysiologi. Dessutom krävs Svenska B/ Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Svenska
Avancerad kurs i immunologi, infektions- och tumörbiologi (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-11000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Solna
Anmälningskod: KI-12000
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Minst 210 hp huvudsakligen inom naturvetenskap/medicin, varav 90 hp inom ett av följande ämnen; biomedicin, biokemi, molekylärbiologi, medicin eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.
Undervisningsspråk: Engelska
Avancerad neurobiologi med hjärnans sjukdomar (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-47804
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: 180 hp från biomedicin-, apotekar-, biologprogram eller internationell utbildning som ger kunskap inom cell- och molekylärbiologi, kemi och biokemi, farmakologi, fysiologi och neurobiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioimaging och cellanalys (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-42017
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-) medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B
Undervisningsspråk: Engelska
Bioinformatisk analys med R A1N (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-27382
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom biologi, medicin eller datateknik, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå G2F.
Undervisningsspråk: Engelska
Bioinformatisk analys med R A1N (0,3 år, 7,5 hp)
Studietakt: 50 %
Ort:
Anmälningskod: HS-17384
Studieform: Distansutbildning
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 90 högskolepoäng inom biologi, medicin eller datateknik, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå G2F.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomarkörer, identifiering och validering (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-92026
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet: 180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin - inriktning fysisk träning (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10015
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicin - inriktning fysisk träning (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Halmstad
Anmälningskod: HH-10015
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicin - magisterprogram (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-32408
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom biomedicin, biologi, farmaci, medicin, odontologi eller veterinärmedicin (eller motsvarande) omfattande minst 180 hp. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin: Fysiologi (0,3 år, 15 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67201
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicin: Metabola sjukdomar (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67271
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin: Molekylär mikrobiell patogenes (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-27361
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin: Molekylär mikrobiell patogenes (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67292
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin: Molekylär och experimentell neurobiologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67281
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin: Molekylär virologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-27351
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicin: Tumörbiologi (0,1 år, 7,5 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-67291
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 2
Behörighet:
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Skövde
Anmälningskod: HS-62406
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska B, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Engelska 6, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 3c. Motsvarande kunskaper i engelska visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL (eller motsvarande kunskaper).
Undervisningsspråk: Engelska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Lund
Anmälningskod: LU-80502
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01302
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01302
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3250
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3250
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinsk analytiker, kompletteringsutbildning (1 år, 60 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-90320
Studieform: Normal
Nivå: Program, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Kandidatexamen inom biomedicinskt eller motsvarande grundutbildningsprogram inklusive minst 30 hp human anatomi, fysiologi och patofysiologi eller motsvarande och ett självständigt examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande. Vid antagningen görs bedömningen om varje sökandes ämneskunskaper är tillräckliga för att sammantaget motsvara det särskilda behörighetskravet. Till ansökan måste du bifoga ett personligt brev om motiv för att söka utbildningen och eventuella tidigare erfarenheter av kliniskt laboratoriearbete.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinsk laboratorievetenskap, examensarbete (0,5 år, 30 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-45602
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande kompetens samt därutöver kurser i biomedicinsk laboratorievetenskap om minst 30 hp på avancerad nivå och relevant yrkeserfarenhet motsvarande minst 1 år heltid. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av kursansvarig godkänd projektplan.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-45611
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande kompetens samt därutöver kurser i biomedicinsk laboratorievetenskap om minst 30 hp på avancerad nivå och relevant yrkeserfarenhet motsvarande minst 1 år heltid. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av kursansvarig godkänd projektplan.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-95602
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande kompetens samt därutöver kurser i biomedicinsk laboratorievetenskap om minst 30 hp på avancerad nivå och relevant yrkeserfarenhet motsvarande minst 1 år heltid. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av kursansvarig godkänd projektplan.
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 50 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-95612
Studieform: Normal
Nivå: Kurs, avancerad
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande kompetens samt därutöver kurser i biomedicinsk laboratorievetenskap om minst 30 hp på avancerad nivå och relevant yrkeserfarenhet motsvarande minst 1 år heltid. Kursen kan endast genomgås efter för examensarbetet erforderliga kurser på avancerad nivå. För antagning krävs av kursansvarig godkänd projektplan.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Göteborg
Anmälningskod: GU-19703
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22608
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: VT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-23807
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kristianstad
Anmälningskod: HKR-22598
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Linköping
Anmälningskod: LIU-50360
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund - avancerad
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 12 (Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C) eller Områdesbehörighet A12 (Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b/3c)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-81000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c.
Undervisningsspråk:
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Kalmar
Anmälningskod: LNU-81000
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c.
Undervisningsspråk:
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Malmö
Anmälningskod: MAH-55513
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik A, Matematik C, Biologi A, Kemi A. Eller: Fysik 1a/1b1 + 1b2, Matematik 3b / 3c, Kemi 1, Biologi 1.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3300
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: UU-P3302
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Uppsala
Anmälningskod: UU-P3300
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
 
Studietakt: 100 %
Ort: Sundsvall
Anmälningskod: UU-P3302
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79607
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79507
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning klinisk fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-41002
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet inriktning laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Huddinge
Anmälningskod: KI-41003
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / Fysik 1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79608
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Inriktning Laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Örebro
Anmälningskod: ORU-79508
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik C (områdesbehörighet 12). Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 3b / 3c (områdesbehörighet A12)
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01306
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bi1, Ke1, Fy1a/1b1+1b2, Ma3b/3c eller BiA, KeA, FyA, MaC. (Områdesbehörighet A12/12). Undantag ges för Bi2, Ke2 eller BiB, KeB.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Klinisk fysiologi (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01306
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt BiA, KeA, FyA, MaC eller Bi1, Ke1, Fy1a/1b1+1b2, Ma3b/3c. (Områdesbehörighet 12/A12). Undantag ges för BiB, KeB eller Bi2, Ke2.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01304
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2016 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Bi1, Ke1, Fy1a/1b1+1b2, Ma3b/3c eller BiA, KeA, FyA, MaC. (Områdesbehörighet A12/12). Undantag ges för Bi2, Ke2 eller BiB, KeB.
Undervisningsspråk: Svenska
Biomedicinska analytikerprogrammet Laboratoriemedicin (3 år, 180 hp)
Studietakt: 100 %
Ort: Umeå
Anmälningskod: UMU-01304
Studieform: Normal
Nivå: Program, grund
Start: HT 2015 period 1
Behörighet: Grundläggande behörighet samt BiA, KeA, FyA, MaC eller Bi1, Ke1, Fy1a/1b1+1b2, Ma3b/3c. (Områdesbehörighet 12/A12). Undantag ges för BiB, KeB eller Bi2, Ke2.
Undervisningsspråk: Svenska
  1 2 3 4 ...  
Visar 1-50 av 212 utbildningar