Musik 


pixel
Högskola Antal studenter Bostadsgaranti
Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet erbjuder en unik bredd inom utbildning och forskning.

Göteborgs universitet erbjuder en unik bredd inom utbildning och forskning. Här kan du utbilda dig inom konst, samhällsvetenskap, naturvetenskap, humaniora, utbildningsvetenskap, lärarutbildning, IT-vetenskap, ekonomi och juridik, medicin, vårdvetenskap och odontologi. Bredden ger förutsättningar för kreativ och mångsidig samverkan mellan olika vetenskaper och även med näringsliv och offentliga aktörer.
Grundutbildningen sker nära forskningen och som student här möter du ofta internationellt erkända forskare. Forskningens höga kvalitet har bland annat alstrat en nobelpristagare i medicin år 2000.
Göteborgs universitet ligger mitt i centrala Göteborg. Öppenhet mot omvärlden och det omgivande samhället understryks genom läget, där 37 000 studenter och 5300 anställda är en del av vardagslivet. Göteborgs universitet verkar också sedan lång tid aktivt för det hållbara samhället.

Bostad

Information om studentbostäder vid Göteborgs universitet (nytt fönster) »

Studievägledning

Till studievägledningen på Göteborgs universitet (nytt fönster) »

Utbytesstudier

Till Göteborgs universitets information om utlandsstudier (nytt fönster) »

32 764
(höstterminen 2010)
 
Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Över hälften av Högskolan Dalarnas studenter läser nätbaserat från valfri ort i världen och tar del av de moderna undervisningsmetoder som utvecklas inom NGL, Nästa Generations Lärande. Det är ett nytt, spännande och innovativt studie- och forskningslandskap som förändrar utbildningskartan i Sverige.

Studenter som väljer att flytta till Dalarna kommer att mötas att en varm och välutvecklad studiemiljö med korta vägar till lärare, studiekamrater och näringsliv. De tar också del av landvinningarna inom NGL med inspelade föreläsningar på Itunes U, studiematerial på nätet, studentportal med olika nättjänster. Allt för att studierna ska bli så effektiva som möjligt.

Högskolan Dalarna ligger i framkant när det gäller modern pedagogik och lärande, men allt vilar på en lång tradition av undervisning, forskning och näringslivskontakter. På skolan samsas lärar-,  sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar med lång historia med nya tekniktunga medieutbildningar. Högskolan Dalarna har också flest nätbaserade språkutbildningar i landet.

Högskolan Dalarna erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och ett tusental kurser varje termin. Du kan gå utbildningar på grund- respektive avancerad nivå inom humaniora, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap eller teknik.

Bostäder

Information om studentbostäder vid Högskolan Dalarna (nytt fönster) »

Studievägledning

7 374
(höstterminen 2012)
 
Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde kombinerar kunskap från den akademiska traditionen med ny spännande forskning. Resultatet blir nya program som utforskar dagsaktuella områden. Du kan till exempel läsa till webbutvecklare, designingenjör eller psykologisk coach.

Högskolan i Skövde har också traditionella utbildningar som lärar- och ekonomprogrammet. Gemensamt för alla är att de tar dig raka vägen mot drömjobbet. Vi jobbar i projekt med näringslivet, ordnar företagsbesök och gästföreläsningar med mera. Allt för att du ska få möjlighet att skaka hand med rätt personer för din framtid.

I Skövde har studenterna givetvis satt sin prägel på staden. Här finns det mesta inom räckhåll. Högskolan ligger samlad på ett område, nära både centrum och många av studentbostäderna. Alldeles intill ligger också kårhuset Boulogner och resecentrum.

Bostad

Information om studentbostäder vid Högskolan i Skövde (nytt fönster) »

Studievägledning

Till studievägledningen på Högskolan i Skövde (nytt fönster) »

Utbytesstudier

Till Högskolan i Skövdes information om utlandsstudier (nytt fönster) »

4 472
(höstterminen 2010)
 
Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstads universitet är ett av landets yngsta. Det gör universitetet lite modernare, lite modigare.

Karlstads universitet ser uppdraget som att utmana det etablerade och utforska det okända. Universitetet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling.

Öppenhet, nytänkande och mångvetenskap präglar Karlstads universitet. Utbildningen och forskningen sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet.

På Karlstads universitet finns en av landets mest inspirerande universitetsmiljöer med närhet och öppenhet mellan människor.

Solen är Karlstads universitets symbol. Den symboliserar liv, värme och energi. Den ger ljus och står för upplysning och växtkraft. Precis som Karlstads universitet.

Bostad

Information om studentbostäder vid Karlstads universitet (nytt fönster) »

Studievägledning

Till studievägledningen på Karlstads universitet (nytt fönster) »

Utbytesstudier

Till Karlstads universitets information om utlandsstudier (nytt fönster) »

Utbytesländer

Informationen är från 2010. Vill du veta mer om vilka kurser och program det gäller, kontakta Karlstads universitet.

Europa
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna, Grekland,  Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Amerika
Brasilien, Kanada, Mexico, USA.

Afrika
Sydafrika.

Asien
Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Sydkorea, Thailand.

Oceanien
Australien.

8 940
(höstterminen 2012)
Finns
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är Sveriges enda fristående statliga högskola för högre musikutbildning.

KMH utbildar studenter inom bl. a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt olika lärarutbildningar med inriktning musik. 

KMH utbildar även i bl. a. musikterapi och bedriver forskarutbildning i musikpedagogik, samt deltar i omfattande konstnärliga och pedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt i Sverige och internationellt. 
En utbildning vid KMH är en värdefull grund för en yrkesverksamhet i musiklivet: nästan nio av tio av våra tidigare studenter arbetar idag med musik — och bara ett par procent är arbetssökande!

Med 200-250 egna konserter och andra evenemang varje år är KMH en av Stockholms större kulturarrangörer.

Bostad

Studievägledare

Till studievägledning »
920
(höstterminen 2012)
 
Linköpings universitet

Linköpings universitet

Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora.

LiU är det universitet som har flest yrkesutbildningar i landet och Linköpingsstudenterna etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden.
Universitetet har ambitionen är att bedriva forskning som både är vetenskapligt intressant och relevant för samhället i stort. På drygt 30 år har LiU utvecklats till att idag vara en internationellt respekterad aktör med flera starka forskningsprofiler och hem för en rad nationella kompetenscentra. Materialvetenskap, medicinsk visualisering och organisk elektronik är exempel på områden som förenar spetskompetens med strategisk betydelse för Sverige.

Bostad

Information om studentbostäder vid Linköpings universitet (nytt fönster) »

Studievägledning

Till studievägledningen på Linköpings universitet »

Utbytesstudier

18 530
(höstterminen 2012)
 
Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet finns i Kalmar och Växjö och ger ett 150-tal utbildningsprogram. Här finns professionsinriktade utbildningsprogram för att bli lärare, psykolog, ingenjör, civilekonom eller sjuksköterska. Samtidigt finns också en mängd profilerade program som är unika i landet.

Linnéuniversitetet är ett av Sveriges nyaste lärosäten. För att du som student ska utvecklas och nå dina mål satsar vi extra på möjligheten till internationella utbyten och samarbete med näringsliv och organisationer. Närhet mellan studenter, forskare och lärare är också ett av Linnéuniversitetets ledord.
 
Välkommen till ett modernt, internationellt universitet i Småland. Ett universitet där allt är möjligt.

Bostad

Information om studentbostäder vid Linnéuniversitetet (nytt fönster) »

Studievägledning

Till studievägledningen på Linnéuniversitetet (nytt fönster) »

Utbytesstudier

Till Linnéuniversitetets information om utlandsstudier (nytt fönster) »

Utbytesländer

Informationen är från 2010. Vill du veta mer om vilka kurser och program det gäller, kontakta Linnéuniversitetet.

Europa
Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Vitryssland, Österrike.

Amerika
Argentina, Brasilien, Chile, Kanada, Mexico, Nicaragua, USA.

Afrika
Egypten, Kenya, Sydafrika, Uganda

Asien
Indien, Japan, Kina, Korea, Taiwan.

Oceanien
Australien, Nya Zeeland.

15 914
(höstterminen 2012)
 
Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning inom områdena teknik, ekonomi och samhällsvetenskap, hälsovetenskap, lärare, media, musik och teater.

Luleå universitet hade VT 2013 1 600 anställda.

Universitetet har ett mycket väl utvecklat samarbete med företag. Många kurser ges som projekt där studenter utför verkliga företagsuppdrag. Att din utbildning håller hög kvalitet garanteras av de duktiga forskare som du träffar på lektioner och föreläsningar.

För sport- och friluftsintresserade är Luleå tekniska universitet definitivt rätt val. Naturen finns alldeles intill campus och fjällresor till klassiska skidorter som Riksgränsen, Björkliden och Abisko arrangeras hela säsongen.

 

Bostad

Information om bostäder vid Luleå tekniska universitet (nytt fönster) »

 

Studievägledning

Till studievägledningen på Luleå tekniska universitet (nytt fönster) »

 

Utbytesstudier

Till LTU:s information om utlandsstudier (nytt fönster) »

 

Utbytesländer

Informationen är från 2013. Vill du veta mer om vilka kurser och program det gäller, kontakta Luleå tekniska universitet.

Europa

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike.

Afrika

Botswana, Marocko, Sydafrika

Amerika

Argentina, Brasilien, Colombia, Kanada, Mexico, Nicaragua, Uruguay, USA.

Asien

Förenade Arabemiraten, Indonesien, Japan, Kina, Korea, Singapore, Taiwan, Thailand

Oceanien

Australien

7 177
(höstterminen 2012)
 
Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och har idag 47 000 antagna studenter och 7 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lund är en av Sveriges mest populära och attraktiva studentstäder och här finns ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud. Att studera i Lund ger erfarenheter och nätverk för livet. Här finns en lång tradition av öppenhet och nyfikenhet. Några av vår tids skarpaste hjärnor möts i en forsknings- och utbildningsmiljö som bäddar för vetenskapliga genombrott och innovationer. Den forskningsnära undervisningen stimulerar till nytänkande på vetenskaplig grund. En examen från Lunds universitet är en kvalitetsstämpel i Sverige och utomlands. Vi tar oss an komplexa problem och globala utmaningar och verkar för att kunskaper och innovationer ska komma samhället till godo.

Bostad

Information om studentbostäder vid Lunds universitet (nytt fönster) »

 

Studievägledning

Till studievägledningen på Lunds universitet (nytt fönster) »

 

Utbytesstudier

Till Lunds universitets information om utlandsstudier (nytt fönster) »

 

Utbytesländer

Informationen är från 2010. Vill du veta mer om vilka kurser och program det gäller, kontakta Lunds universitet.

Europa
Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Färöarna, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Amerika
Argentina, Chile, Kanada, Mexico, Peru, USA, Venezuela.

Afrika
Kenya, Sydafrika.

Asien
Georgien, Indonesien, Japan, Jordanien,  Kazakstan, Kina, Libanon, Palestina, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand.

Oceanien
Australien, Nya Zeland.

27 357
(höstterminen 2012)
 
Malmö högskola

Malmö högskola

Malmö högskola ligger mitt i centrala Malmö i en av Sveriges mest expansiva regioner. Här studerar cirka 24 000 studenter och arbetar 1 400 anställda i moderna lokaler.

Malmö högskola har utbildningar inom såväl traditionella yrken som lärare, sjuksköterska och tandläkare som inom nya yrken som spelutvecklare eller interaktionsdesigner. Många studier visar att våra studenter får jobb efter examen. Vi vill att våra studenter ska vara efterfrågade på arbetsmarknaden och har förmågan att göra skillnad.

Vår högskola genomsyras av kreativitet och mångfald och våra utbildningar och forskning har stark förankring i samhället. Regeringen har utsett Malmö högskola till nationellt kunskapscentrum för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer för att lösa olika samhällsproblem.

Malmö högskola fokuserar också på att ge alla studenter en internationell kompetens och bedriver internationellt samarbete med flera partneruniversitet både vad gäller grundutbildning och forskning. Högskolans forskning kraftsamlas inom områdena utbildning, hälsa och välfärd, samt samtidsstudier av idrott, medier, migration och urbana studier. 

På Malmö högskola kan du välja bland 100 utbildningsprogram och 500 kurser.

 

Bostad

Till informationen om studentbostäder vid Malmö högskola (nytt fönster) »

 

Studievägledning

Till studievägledningen på Malmö högskola (nytt fönster »

 

Utbytesstudier

Till Malmö högskolas information om utlandsstudier (nytt fönster) »

 

Utbytesländer

Europa

Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike.

Amerika

Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Kanada, Mexico, USA, Barbados, Trinidad & Tobago, Jamaica.

Afrika

Ghana, Sydafrika.

Asien

Georigien, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Kina (Hong Kong, Macau), Korea, Thailand.

Oceanien

Australien, Nya Zeeland

12 677
(höstterminen 2012)
 
Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

På Mittuniversitetet hittar du utbildningar i ett brett fält. Både kurser och program. Flera utbildningar är helt unika i Sverige. Mittuniversitetet är också en av de största på distansutbildningar.

Mittuniversitetet har campus på tre orter. Sundsvall, Östersund och Härnösand. Du kan välja bland 750 kurser och 50 program inom bland annat psykologi, teknik, data, journalistik, grafisk design, vård, ekonomi, turism och sportteknologi.

Mittuniversitetet strävar efter en så stor arbetslivsanknytning som möjligt. Både när det utbildning och forskning. Samarbetena med näringslivet är många. Studenterna ska inte bara få jobb efter examen, utan kunna välja mellan dem.

Bostad

Information om studentbostäder vid Mittuniversitetet (nytt fönster) »

Studievägledning

Till studievägledningen på Mittuniversitetet (nytt fönster) »

Utbytesstudier

Till Mittuniversitetets information om utlandsstudier (nytt fönster) »

Utbytesländer

Informationen är från 2010. Vill du veta mer om vilka kurser och program det gäller, kontakta Mittuniversitetet.

Europa

Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Österrike

Amerika

Kanada, USA

Afrika

Egypten, Sudan, Sydafrika

Asien

Kina

Oceanien

Australien, Nya Zealand

9 131
(höstterminen 2012)
Finns
Mälardalens högskola

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola erbjuder ett stort antal program och kurser i fräscha, moderna lokaler på centrala campus i Eskilstuna och Västerås. Studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden och högskolan rustar dem för arbetslivet genom utbildning av hög kvalitet och ett nära samarbete med företag, kommuner och landsting.

Högskolan bedriver egen forskarutbildning inom området teknik och utfärdar tillsammans med andra lärosäten doktorsexamen inom humaniora, natur-, vård- och samhällsvetenskap. Högskolans forskning har begreppet nytta i fokus och har som övergripande mål att bidra till samhällets utveckling.

1999 blev Mälardalens högskola, som den första högskolan i världen, miljöcertifierad enligt den internationella standarden ISO 14001.

Bostad Västerås (bostadsgaranti)

Tfn: 021-17 19 50

www.bostadvasteras.se »

Bostad Eskilstuna (bostadsgaranti)

Tfn: 016-710 11 00

Hyresvärdar och mäklare i Eskilstuna »

Studievägledning

Till studievägledningen på Mälardalens högskola »

Utbytesstudier

Till Mälardalens högskolas information om utlandsstudier »

 

8 067
(höstterminen 2012)
Finns
Stockholms Musikpedagogiska Institut

Stockholms Musikpedagogiska Institut

SMI erbjuder dig en utbildning som ger formell kompetens som instrumentalpedagog, sångpedagog eller logonom (röst- och talpedagog med estetisk inriktning).

Kandidatexamen i musikpedagogik (180 hp) med inriktning Instrument/Sång ger kompetens att undervisa inom ditt profilval och att leda ensemble samt att arbeta i grupp, både med elever och med kollegor.

Högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning (120 hp) – för dig med tidigare musiker- eller musikpedagogexamen om minst 180 hp (120p) – följer samma program som Kandidatexamen och ger samma kompetens och förmåga att undervisa grupp och enskilt på olika nivåer, från barn till vuxna.

Högskoleexamen i logonomi (120 hp) ger kompetens att arbeta med förebyggande röstvård, med muntlig kommunikation i olika former och med rösten och talet i konstnärliga sammanhang.

Förutom våra examensutbildningar erbjuder SMI flera fristående kurser med ämnesfördjupning och breddning inom musik och med inriktade på andra estetiska och konstnärliga uttrycksformer.

Bostad

Studievägledning

Till studievägledningen på SMI (nytt fönster)  »

91
(höstterminen 2012)
 
Stockholms universitet

Stockholms universitet

Stockholms universitets ursprung som ett öppet och med samhället integrerat lärosäte präglar verksamheten sedan starten 1878.

Vid Stockholms universitet pågår utbildning och forskning på högsta nivå.

Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling.Stockholms universitet har 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Stockholms universitet har ett brett utbildningsprogram och en mängd fristående kurser. Med över 200 program, varav drygt 100 är masterprogram, och 1900 kurser på hel- och deltid, erbjuds studenter möjlighet till utveckling och fördjupning inom många olika områden.


Bostad

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (nytt fönster) »

 

Studievägledning

Studievägledningen på Stockholms universitet (nytt fönster) »

 

Utbytesstudier

Till Stockholms universitets information om utlandsstudier (nytt fönster) »

 

Utbytesländer

Informationen är från 2010 och gäller de länder som det finns bilaterala avtal med. Vill du veta mer om vilka kurser och program det gäller, kontakta Stockholms universitet.

Europa
Italien, Kroatien, Ryssland, Storbritannien.

Amerika
Brasilien, Chile, Kanada, Paraguay, Peru, USA.

Afrika
Tanzania, Uganda.

Asien
Filippinerna, Indien, Japan, Kina, Korea, Laos, Singapore, Thailand, Vietnam.

Oceanien
Australien, Nya Zealand.

30 452
(höstterminen 2010)
 
Södertörns högskola

Södertörns högskola

Södertörns högskola är ett modernt och dynamiskt lärosäte som bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Här finns också en lärarutbildning med interkulturell profil. Högskolan har ungefär 70 utbildningsprogram och 400 kurser på grundnivå och avancerad nivå. Södertörns högskola har omkring 800 anställda.

Här finns ungefär 70 professorer och 100 doktorander som bedriver kvalificerad forskning och utbildning. Södertörns högskola har rätt att utfärda examen på forskarnivå inom fyra områden, som samtidigt vart och ett utgör särskilt starka forskningsmiljöer. Dessa områden är:

  • historiska studier

  • kritisk kulturteori

  • miljövetenskapliga studier

  • politik, ekonomi och samhällets organisering

Med ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning är Södertörns högskola ett lärosäte med helhetsperspektiv på studier och karriär.

Bostad

Information om studentbostäder vid Södetörns högskola (nytt fönster) »

Studievägledning

Till studievägledningen på Södertörns högskola (nytt fönster) »

Utbytesstudier

Till Södertörns högskolas information om studier utomlands (nytt fönster) »

8 271
(höstterminen 2012)
 
Umeå universitet

Umeå universitet

Umeå är ett av landets största universitet med ett brett utbud. Med omkring 2 000 kurser kan du läsa allt i från vinkunskap till kvantfysik. De drygt 150 programmen leder till skilda yrken som läkare, arkitekt, jurist eller psykolog. Umeå universitet har goda studiemiljöer och lärare med hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens.

De flesta av utbildningarna ges på Campus Umeå som är ett av Sveriges största samlade universitetsområden. Tio minuters promenad från campus ligger Konstnärligt campus. Umeå universitet finns även på andra orter – bland annat Campus Örnsköldsvik och Campus Skellefteå.

Skulle du inte ha möjlighet att studera på campus erbjuds ett stort antal distans- och onlineutbildningar. Universitetet har också ett stort utbud av masterprogram och kurser som lockar många internationella studenter.

 

Bostad

Information om studentbostäder vid Umeå universitet (nytt fönster) »

 

Studievägledning

Till Umeå universitets information om studievägledning (nytt fönster) »

 

Utbytesstudier

Till Umeå universitets information om utlandsstudier (nytt fönster) »

17 178
(höstterminen 2012)
 
Uppsala universitet

Uppsala universitet

Uppsala universitet är Nordens äldsta — grundat 1477 — och erbjuder ett brett utbud av utbildning och forskning inom teologi, juridik, humaniora, språkvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin och vård, farmaci, teknik och naturvetenskap. Universitetets 50 program för nybörjare, 60 påbyggnadsprogram och 1 900 fristående kurser ger många karriärvägar. Utlandsstudier underlättas genom studentutbytesavtal med nära 500 utländska universitet runt om i världen.

Som Uppsalastudent rör du dig i en kulturmiljö med månghundraåriga anor och får uppleva ett studentliv som överträffar det mesta. Genom utbildningen, studentkårerna och de 13 nationerna formar du själv ditt studentliv. Därtill kommer hela det utbud som en stor stad som Uppsala kan erbjuda.

 

Bostad

 

Studievägledning

 

Utbytesstudier

Till Uppsala universitets information om utlandsstudier (nytt fönster) »

 

22 932
(höstterminen 2012)
 
Örebro universitet

Örebro universitet

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd.

Här finns utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. Tack vare utbildningar som läkar-, jurist, psykolog- och civilekonomprogrammet har antalet sökande till programmen fördubblats från 2008 till 2012.
Örebro universitet har 1 200 medarbetare, varav 120 professorer och 500 doktorander. Med 60 utbildningsprogram på grundnivå, 30 på avancerad nivå och 800 fristående kurser finns förutsättningar att hitta det du söker. Kultur-, nöjes- och idrottsutbudet i Örebro stad är omtalat och ger dig en rik fritid.
Det geografiska läget och goda kommunikationerna gör Örebro universitet till ett mycket attraktivt alternativ för en blivande student. Det kommunala bostadsbolaget Öbo tillhandahåller bostadsgaranti.


 

Bostad

Information om studentbostäder vid Örebro universitet (nytt fönster) »

Studievägledning

Till studievägledningen på Örebro universitet (nytt fönster) »

Utbytesstudier

Till Örebro universitets information om utlandsstudier (nytt fönster) »

10 531
(höstterminen 2010)
Finns
pixel